Tekst van de dag

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 1

14. Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan. 15. Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin na. 16. Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. 17. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!

Uitleg

‘Wien Neerlands bloed door d’ aadren vloeit, van vreemde smetten vrij’… Lang geleden was dat ons volkslied! Als dát de norm moet zijn voor een zuivere afstamming, deugt de stamboom van Jezus niet! met al die heidense vrouwen erin, zoals Ruth.

Maar voor de God van Israël zijn heidenen geen vreemden. Het zijn schepselen van Hem, die Hij ook thuis wil brengen bij zijn volk. En een smet vormen ze pas als ze daar hún goden willen importeren. Maar Ruth heeft bewust haar goden afgezworen en zich toevertrouwd aan de God van Israël: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.

Wat een verschil ook! Kemos, de god van Moab is er één die mensenoffers neemt (2 Kon. 3: 27). Bij zo’n god ben je niet veilig. Bij Israëls God wel. Van Hem zegt Boaz tegen Ruth dat ze onder Zijn vleugels is komen schuilen (2: 12). Wij zijn voor het merendeel ook, net als Ruth, van heidense (niet joodse) komaf.

En in haar spoor mogen wij nu door Jezus Christus diezelfde God kennen, die zij beleed. Laat van ons dan niet gelden wat Jezus van Jeruzalem moest zeggen: Ik heb je willen bijeenbrengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels, maar je hebt niet gewild.

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 25 april - 1 mei: Van generatie op generatie (2)

Gods woorden aan elkaar doorgeven. Van generatie op generatie. Daarover gaat dit Bijbelrooster. Het Landelijk Contact Jeugdwerk staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

HJW Bijbelrooster 18-24 april: Hij is opgestaan en leeft

De week na Pasen. Christus is opgestaan. Hij leeft. Maar wat betekent dat voor ons? Daar denkt het Hervormd Jeugdwerk met ons over na.

HJW Bijbelrooster 11-17 april: Vasten

Vasten moet je doen. In de Bijbel gaat het er ook verschillende keren over.

HHJO Bijbelrooster 4 t/m 10 april: Ben jij zalig

Het thema van deze week is ‘Ben jij zalig?’ De HHJO heeft in samenwerking met uitgeverij De Banier een nieuw boekje uitgegeven, Beloften van troost. In dit boek staan preken van Maarten Luther over de zaligsprekingen, maar dan in de taal van nu, zodat het ook voor jou goed te lezen is. Wat betekent het als de Heere Jezus zegt: ‘Zalig zijn...’? Wat zegt Luther daarover? En wat betekent het voor jou?

JBGG Bijbelrooster 28 maart t/m 3 april: Gods leiding

God is een heilig God. Groter en hoger dan jij en ik ons kunnen voorstellen. Almachtig, alwijs, algoed. Deze grote God bemoeit zich actief met mensen. Hij kent het aantal haren van je hoofd.  Hij weet hoe het met de musjes gaat. Het is goed om je leven in Zijn handen te geven. Daarover gaat dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 maart: Van generatie op generatie

God was niet alleen Iemand die leefde toen jouw overgrootopa en oma leefden. Ook nu nog is Hij de Ik ben die Ik ben. Van generatie op generatie wordt Zijn Woord doorgegeven. Daarbij staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ0 met je stil in dit Bijbelrooster.

HJW Bijbelrooster 14 t/m 20 maart: Uittocht

De HJW staat deze week de hele week met je stil bij het boek Exodus. Letterlijk betekent dat: uittocht. De wereld, jij en ik, we hebben een geestelijk ‘exodus’ nodig. Daar staat de jeugdwerkorganisatie deze week met je bij stil.

JBGG Bijbelrooster 28 februari t/m 6 maart: Het gebed is nodig

Binnenkort is het biddag. Dat bepaalt ons er weer bij hoe bijzonder nodig we het gebed hebben. En ook hoe vaak we niet bidden naar onze wil, in plaats van naar Gods wil. Daarom: Heere, leer ons bidden.

Deze dagboekstukjes zijn eerder verschenen in het boek ‘Houvast’ – dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Uitgegeven bij den Hertog, Houten in 2015.

LCJ Bijbelrooster 21-27 februari: Gods (verbonds)trouw aan IsraŽl en Zijn kerk

Gods trouw is een verbazingwekkend wonder. Een onverdiende goedheid. Zonder Zijn trouw zou er niets van ons terecht komen. In dit Bijbelrooster neemt de LCJ je mee in zeven meditaties over Gods verbondstrouw.

HJW Bijbelrooster 14-20 februari: Zonde

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. In dit Bijbelrooster staat het thema "zonde" centraal.

HHJO Bijbelrooster 7 t/m 13 februari: Voorrede Dordtse Leerregels

In 2018 is het vierhonderd jaar gelden dat de Dordtse Leerregels zijn ontstaan. In aanloop naar dit herdenkingsjaar gaan de bijdrages van de HHJO komende maanden over dit belijdenisgeschrift. Wat belijden wij?

JBGG Bijbelrooster 31 januari t/m 6 februari: Abraham, de vader aller gelovigen

Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Ondanks dat Abraham een mens was als alle anderen, ging God een weg met hem die ons veel kan leren. Neem de kinderloosheid van Abraham en Sarah, de manier waarop God hen hierin op de proef stelde en hun ongeloof. Of de manier waarop hij bad voor het behoud van de rechtvaardigen in Sodom. 

LCJ Bijbelrooster 24 t/m 30 januari: Aanbidding en lofprijzing, ook als het donker is

We zingen er vaak van: U kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar als het donker wordt in ons leven, blijkt het moeilijker te zijn om op God te vertrouwen dan je vooraf misschien dacht. Deze Bijbelstudie gaat over het thema "Aanbidding en lofprijzing, ook als het donker is". Lees je mee?

HJW Bijbelrooster 17-23 januari: Lijden of leiding naar de Toekomst?

Het jaar is nog maar pas begonnen. Hoe sta je tegenover de toekomst? In lijden. Wie heeft de leiding? Gaat het naar een heerlijke Toekomst?

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 januari: Wat mag het geloof jou kosten?

Het thema van deze week is ‘wat mag het geloof jou kosten?’ Hoeveel heb jij ervoor over om de Heere te dienen? We zien iemand die er veel maar niet alles voor over had. We zien anderen die een soms hoge prijs betaalden. En we zien dat voor het geloof geen prijs te hoog is.

LCJ Bijbelrooster 3 t/m 9 januari: Vanuit oud naar een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

HHJO Bijbelrooster 20 t/m 26 december: Advent

Kerst komt nu iedere dag dichterbij. Zie, het Lam Gods, riep Johannes uit. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie met je stil bij de diepte betekenis van de menswording van Jezus Christus.

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 december: Lofzang van Maria

"Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker", zo zingt Maria, de moeder van Jezus, haar lofzang. Het zijn bekende klanken voor jou en mij in de tijd rond Kerst. Maar ken jij die Zaligmaker ook persoonlijk?

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 december: De vrouwen rondom de geboorte van Jezus Christus

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Wat heb je er aan? Dat hopen we deze week voor het eerst, of opnieuw te ontdekken in dit Bijbelrooster van Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 29 november t/m 5 december: Verlossing

Verlossing. Het is de rode draad van jouw Bijbel. Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk met je stil bij vragen over verlossing. Wat is verlossing. Waarvan ben (of moet je worden) verlost? En Wie is het Die verlossing schenkt? 

HHJO Bijbelrooster 22-28 november: Jouw enige troost

Deze week gaat het over troost. En als het gaat over troost, moet er toch eerst sprake zijn van verdriet.

Wat is jouw enige troost? Zo luidt de eerste vraag van de Heidelberger Catechismus. Een heel wezenlijke vraag...

HJW Bijbelrooster 15 t/m 21 november: Gods Woord

Je noemt jezelf christen en gaat trouw naar de kerk. Maar lees je ook je Bijbel? Vraag je je af wat je hebt aan het Boek der boeken? De HJW denkt er deze week met je over na.

JBGG Bijbelrooster 7 t/m 14 november: Jij in 2020

Het thema van de jongerendag van de JBGG is ‘Jij in 2020’. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal dagboekstukjes samengesteld rondom dit thema.

LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 november: Vreemdeling of vrijbuiter?

Als christen zijn we geroepen om vreemdeling te zijn op aarde. We wonen hier tenslotte niet voor altijd. Als het goed is, is de hemel ons eeuwig thuis. Of zijn we nog vrijbuiter? Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HJW Bijbelrooster 25-31 oktober: Dienstbaarheid

Dienen, dienstbaar zijn, dienstbaarheid. Er zit een mooie kant aan dienen: je helpt een ander. Dienstbaarheid kan ook wijzen op het vastzitten in een juk. Een juk van de zonde. Of van de wet.

HHJO Bijbelrooster 18 t/m 25 oktober: Gezondheid en ziekte

Het thema van deze week is ‘gezondheid en ziekte’. Waarom zijn mensen ziek? Hoe ga je om met ziekte? Hoe ga je om met gezondheid? We gaan samen met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) op zoek naar een antwoord op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 11 t/m 17 oktober: Hizkia

Deze week gaat het Bijbelrooster over Hizkia, de koning die deze ontzagwekkende boodschap kreeg: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Maar de HEERE gaf uitkomst.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

HJW Bijbelrooster 4-10 oktober: Gezondheid en voedsel ten tijde van Elisa

Naäman de Syriër is ziek: melaats. Hij gaat naar Elisa -de profeet van de God van Israël- toe. En hij krijgt zijn gezondheid weer terug. Ook op andere manieren raakt het leven van Elisa aan gezondheid en voedsel.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

LCJ Bijbelrooster 27 september t/m 3 oktober: Genezing bij Jezus

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema. Deze week gaat het over Jezus' genezende kracht. Voel jij je geestelijk ziek?

HHJO Bijbelrooster 20-26 september: Gevangen

In de gevangenis, daar hoop je vast nooit in te belanden, toch? Wie Gods Woord naspreekt zal echter van vervolging weten. In andere landen worden christenen ook daadwerkelijk gevangen gezet. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Deze week staat in het teken van het thema "Gevangen."

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 september: Elisa

Elia moet Elisa, de zoon van Safat, zalven als profeet in zijn plaats. De naam Elisa alleen al is van grote betekenis: ‘God verlost’. Zijn naam spreekt van Gods daden. In de komende week denken we na over het leven en de persoon Elisa.

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 september: ĒEen nieuw beginĒ

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Bij de schepping staan we komende week samen stil.

LCJ Bijbelrooster 30 aug t/m 5 sep: Genade, zelfs na doodslag

Je kent de overbekende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis natuurlijk. Die man kreeg genade na moord. Ook Kees, die door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is geïnterviewd, ervoer genade na een doodslag. Zijn aangrijpende verhaal lees je deze week op puntuit en ook dit Bijbelrooster staat in het teken van genade, zelfs na doodslag.

HHJO Bijbelrooster 23 t/m 29 autustus: De eerste christenen

In de stad Antiochië werden de volgelingen van de Heere Jezus voor het eerst christenen genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, heet jij nog steeds zo. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) lees je meer over de eerste christenen.

JBGG Bijbelrooster 16 t/m 22 augustus: Jozua

Jozua leefde dicht bij de Heere. Alleen zo kon hij het volk Israël het beloofde land in leiden. We kunnen veel van deze man leren. Daarom deze keer een Bijbelrooster met als thema "Jozua", samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 augustus: Lof aan God

Waarom schiep God Adam en zijn vrouw? Om Hem te loven! Dat is het ook het hoge doel waarvoor jij op deze aarde bent. Kun je dat uit jezelf? Welnee. Maar door genade kun je Gods eer wél weer gaan bedoelen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk, gaat over het loven van God.

HHJO Bijbelrooster 2 t/m 8 augustus: Vol verwachting

Wat verwachten we van God? Stellen we ons vertrouwen op Hem, de Almachtige? Of geven we ons over aan twijfel en ongeloof zodra er moeilijkheden in ons leven komen?

De Bijbel staat vol met voorbeelden die ons erop wijzen dat we alles van God mogen verwachten. En niet alleen voor onze dagelijkse problemen, maar vooral voor onze verlossing.

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) denkt deze week met je mee over dit thema.

LCJ Bijbelrooster 26 juli-1 augustus: Vrijheid

Wanneer ben je vrij? Sommigen zullen zeggen: “Wanneer je in een onbezet land woont”. Een ander: “Wanneer ik genoeg geld heb om ieder jaar op vakantie te kunnen”. Een derde voelt zich vrij als hij in het bezit is van een auto.

Maar zo vrij zijn we niet. Ieder mens wordt geboren als slaaf van de zonde. En nu zijn we geroepen om vrij te zijn.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, denkt deze week met je mee over Bijbelse vrijheid.

JBGG Bijbelrooster 19-25 juli: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in jouw leven. Maar wat moet nu voorrang hebben? Je kleding? Je kamer? Je studie? Je baan? Jezus zegt het zo: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.”

Deze week denkt de JBGG met je mee aan de hand van het dagboek Bericht voor jou.

HJW Bijbelrooster 5-11 juli: De waarheid spreken

De woorden die de Heere God in de Bijbel heft laten opschrijven, zijn de waarheid. God zal nooit een leugen uitspreken en laten opschrijven. Ook voor jou staan er beloften in: dat je God leert kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die jouw Koning wil zijn. Het geeft ook aan dat God getrouw is in wat Hij zegt. Het woord van God is ook bestendig, het zal bestaan, wat er ook gebeurt. Geeft dat geen houvast?

Het betekent ook dat jij geen leugen zal spreken, maar juist de waarheid, ook de waarheid van Gods Woord. Ben jij zo’n getuige?

LCJ Bijbelrooster 28 juni t/m 4 juli: De naam van Jezus Christus, wat zegt het jou?

De Zoon van God Zelf kwam naar de aarde. Hij werd mens. Leefde, leed en stierf voor de zonden van Zijn kinderen. Heeft hij ook voor jouw zonden betaald? Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, met dit Bijbelrooster stil bij de naam van Jezus Christus.

HHJO Bijbelrooster 21 t/m 27 juni: Beloond met vervolging

Kun je een christen zijn zonder dat je vervolgd wordt? En moet je vervolging alleen letterlijk opvatten, of zit er ook een geestelijke kant aan? Lees en denk mee over het thema vervolging met dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 juni: TimotheŁs

Sommige mensen dienen de Heere al vanaf hun jonge jaren. Wat een zegen is dat. Verlang je er ook naar? Ook bij Timothëus was dit het geval. Over hem gaat het in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). 

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 juni: Waarheid

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel." Een spreekwoord uit het dagelijkse leven. Het zegt je dat je beter de waarheid kunt spreken. In dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) gaat het over dé Waarheid. De Waarheid met een hoofdlettter.

HHJO Bijbelrooster 31 mei t/m 6 juni: Rechtvaardigheid

Rechtvaardig, onrechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtvaardiging... Termen die je op een gemiddelde zondag regelmatig langs hoort komen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) laat je nadenken over rechtvaardigheid.

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 mei: Examen doen

Velen van jullie doen rond deze tijd examen. In de Bijbelstudies van deze week staan we daarom stil bij het thema ‘examens.’ Het rooster is deze keer gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 10 t/m 23 mei: Namen van de Heilige Geest

Het is Pasen geweest. Hemelvaart geweest. De Heere Jezus is bij Zijn Vader. De discipelen (en wij) blijven achter op de aarde. Niet rouwend, maar verwachtend. Want God zendt de Trooster. Dit Bijbelrooster van de JBGG kijkt wat de Bijbel over Hem zegt.

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 mei: de hemel

Deze week mag je weer hemelvaartsdag vieren. Christus is teruggegaan naar de hemel, nadat Hij alles gedaan had wat Hij moest doen om jou zalig te kunnen maken. De hemel, waar Christus is; wat is dat voor heerlijke plaats? Daarover gaat dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 26 april t/m 2 mei: Hel, totale verlorenheid

Het is een vreselijke plaats waar je liever niet over nadenkt: de hel. Toch is het opvallend dat juist de Heere Jezus er veel over gesproken heeft. Om je af te schrikken en je tot Hem te brengen. Ook dit bijbelrooster gaat over de hel en is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 april: Getroost

"Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden." lezen we in Mattheüs 5 vers 4. Het is één van de teksten die centraal staat in het Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO) deze week.

JBGG Bijbelrooster 12 t/m 18 april: Lessen uit Prediker

Je hebt het vaak gehoord. "Alles is ijdelheid." Betekent dat dat je nergens iets aan hebt? Nee, Salomo geeft te kennen dat alle aardse dingen ons niet kunnen helpen om tot de ware gelukzaligheid te komen.

Deze week staan we stil bij de lessen van Salomo uit het Bijbelboek Prediker.

HJW Bijbelrooster 5 t/m 11 april: Bijbellezen

Van de christelijke jongeren lezen 4 van de 10 elke dag of regelmatig persoonlijk uit de Bijbel. Dit zouden er eigenlijk meer moeten zijn, toch? In dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk lees je waarom Bijbellezen onmisbaar is voor je. Doe er je voordeel mee!

LCJ Bijbelrooster 29 maart t/m 4 april: Belijden door lijden (vervolg)

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

LCJ Bijbelrooster 22 t/m 28 maart: Belijden door lijden

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

HHJO Bijbelrooster 15 t/m 21 maart: Aardse en Hemelse goederen.

"Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." In Mattheus 6: 19-21 dringt Jezus er op aan dat je de juiste dingen najaagt in dit leven. Schatten die eeuwig hun waarde houden. De HHJO leverde deze week het Bijbelrooster.

JBGG Bijbelrooster 8 t/m 14 maart: Die geleden heeft

"Die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Deze woorden hoor je elke zondag als de 12 artikelen worden voorgelezen. Ze zijn overbekend, maar wat houdt dat "geleden" nu precies in? De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) maakte er dit Bijbelrooster over.

HJW Bijbelrooster 1 t/m 7 maart: Jezus lijden in de Psalmen

In Psalm 22 lees je duidelijk over het lijden van de Heere Jezus. Maar er zijn nog meer Psalmen waar het lijden van de Heere naar voren komt. Voor deze lijdenstijd heeft het Hervormd Jeugdwerk (HJW) een Bijbelrooster gemaakt over het thema ”Jezus’ lijden in de Psalmen”.

LCJ Bijbelrooster 23 t/m 29 februari: Waarop stel jij je vertrouwen?

Je had goed geleerd voor je toets, en toch ging het mis. Je dacht dat je vriend te vertrouwen was, maar hij kwam zijn belofte niet na. Je dacht dat je lang zou leven, en werd plotseling doodziek.

Alles in deze wereld is veranderlijk. Is er nog wel iets of iemand die je kunt vertrouwen? Ja, er is Iemand de altijd Zijn beloften nakomt. Omdat Hij de Onveranderlijke is. Hij doet wat hij belooft. Durf je Hem te vertrouwen? 

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Waarop zet jij je vertrouwen", in samenwerking met Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 16 t/m 22 februari: Leven door het geloof

Zoals de stuurman zijn koers laat bepalen door wat hij met de radar ziet, zo laat een gelovige zijn levenskoers bepalen door Gods beloften waarvan deze de vervulling gelooft. Leven door het geloof is van levensbelang om de juiste koers te varen.

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Leven door het geloof, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 9 t/m 15 februari: Jong en oud

David is jong als je hem voor het eerst tegen komt in de Bijbel. En oud als hij zijn laatste woorden spreekt. Soms ontmoet je ook mensen die je alleen als oud kent, zoals Anna. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG), gaat over dit thema: Jong en oud.

HJW Bijbelrooster 2 t/m 8 februari: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Er is maar één Weg om tot God te komen. Eén Persoon die werkelijk het volgen waard is. Wie dat is, leren we in dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk. Het is Degene die van Zichzelf zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

LCJ Bijbelrooster 26 januari t/m 1 februari: Zicht op Christus te midden van verleiding

Verleiding loert overal. In duizenden verschillende vormen weet de duivel ons van het rechte pad af te brengen door ons te prikkelen op punten waar we gevoelig voor zijn. Bijvoorbeeld seks, geld of macht. Eergevoel of juist gemakzucht. En noem maar op. Hoe hard je vaak ook tegen verleidingen vecht, zonder de hulp van Christus kun je niet winnen en ga je vroeg of laat voor de bijl. Dit Bijbelrooster is van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 januari: Thuis

Wat is fijner dan na een lange tijd van huis te zijn geweest, weer thuis te komen! Waar voel jij je thuis? Hier op aarde? Of verlang je naar een beter thuis? Een thuis waar je altijd bij de Heere kunt zijn? De Hersteld Hermvormde Jeugdwerk Organisatie maakte er deze Bijbelstudie over. 

JBGG Bjibelrooster 12 t/m 19 januari: IJdelheid

In het Bijbelboek Prediker staan veel wijsheden. Sommige uitdrukkingen, zoals alles is ijdelheid of er is niets nieuws onder de zon, worden ook gebruikt door seculiere mensen anno 2016. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten steekt met dit Bijbelrooster verder de diepte in. Omdat dit leven tijdelijk en vergankelijk is.

HJW Bijbelrooster 5 t/m 11 januari: IsraŽl

Israël, het volk van God. Het verbondsvolk! Wat is over Israël al veel geschreven en nagedacht. Ook in dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk (HJW) staat Israël centraal. 

LCJ Bijbelrooster 29 december t/m 4 januari 2016: Op reis naar de eeuwigheid

De mens leeft éénmaal en daarna volgt het oordeel. Aan alles in onze cultuur is te merken dat dit basisonderwijs van het christelijk geloof door steeds minder mensen geloofd wordt, of zelfs voor velen volstrekt onbekend is. Maar in hoeverre leef jij bij het feit dat je op reis bent naar een eeuwigheid?

JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 december: Jozef

Eerlijk, oprecht en bang voor de zonde. Zo staat Jozef bekend. En terecht, want als je van één 'gewoon' mens iets kunt leren, is het Jozef wel. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten organiseert deze week zelfs een tienerconferentie rond deze Bijbelse persoon. Dit Bijbelrooster gaat ook hem.

HHJO Bijbelrooster 15 t/m 21 december: Dordtse Leerregels

Wat zeggen de Dordtse Leerregels jou? 
Achterin jouw Bijbeltje staan waarschijnlijk de Dordtse Leerregels. Misschien heb je ze nog nooit gelezen. Toch staan er hele mooie en belangrijke dingen in. De stukjes van deze week zijn een samenvatting van de Dordtse Leerregels. Gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 8 t/m 14 december: Knechtsliederen

Jezus is Gods Knecht. Niet glorieus, maar onaanzienlijk. Die Knecht liet zich vernederen. Maar toch waren er die in deze vernederde Knecht, in deze Onaanzienlijke, hun Alles hebben gevonden. Omdat ze aan deze Knecht hun zonde en schuld kwijt konden. Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 december: Dienstbaar zijn

Dienstbaar zijn. Is dat een opgave voor je? Of heb je er gaven voor gekregen? "Dienstbaar zijn, een opgave en gave", dat is het thema van dit Bijbelrooster, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 november: Tot Uw dienst

Tot uw dienst. Dat zeg je misschien wel eens als je iets gedaan hebt voor een ander. Maar hoe zit het met "Tot Uw dienst"? Daarover gaat dit bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO).

Actief

HJW Bijbelrooster 17 t/m 23 november: Gods zegen in het leven van Jakob

Jakobs leven was niet makkelijk: zijn tweelingbroer wilde hem doden, hij moest vluchten waardoor hij zijn moeder nooit meer terug zou zien, hij werd bedrogen door zijn oom, zijn vrouwen vochten elkaar de tent uit en zijn zoons waren bepaald geen lievertjes. En toch: Jakob was een gezegend mens. Gods zegen was met Hem.

JBGG Bijbelrooster 10 t/m 16 november: Zoon van de belofte

Izak, een zoon van de belofte. Dat is het thema waar het deze week over gaat. De stukjes uitleg bij dit Bijbelleesrooster komen uit het dagboek "Strikt persoonlijk", een uitgave (1998) van Den Hertog, is samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 november: 7 dagen dankbaar

Deze week houden we weer dankdag. Maar wat is dat eigenlijk, dankbaar zijn? Stichting Woord en Daad maakte in samenwerking met het HJW, HHJO en LCJ een prachtig Bijbelrooster rond dankdag: 7 dagen dankbaar. Je kunt hem hier downloaden! LET OP: de stukjes op de site gaan van dinsdag t/m maandag, terwijl de PDF van zondag t/m zaterdag loopt.

HHJO Bijbelrooster 26 okt t/m 2 nov: Dienen

Deze week staat in het teken van het thema ‘dienen’. Daarom komen er diverse stukjes over het dienen van de Heere aan de orde. Vragen die aan de orde komen, zijn: waarom is het nodig om de Heere te dienen? En hoe dienen we Hem op de juiste manier? Naar aanleiding van diverse Bijbelstukjes vinden we antwoorden op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 20 t/m 26 oktober: Zie je mij? Zorg voor een ander.

Als je lekker wat geld hebt verdient met je bijbaantje, moet je er niet aan denken om een deel daarvan meteen weer uit te geven aan een ander. Je had er vast andere plannen mee. Toch vraagt God van ons dat we ook financieel zorg dragen voor elkaar.

HJW Bijbelrooster 13 t/m 19 oktober: Als de Heere recht doet

Het is een wat onbekend thema deze keer, gebaseerd op de vier eerste hoofdstukken van Jesaja. Des te meer reden om ons daar eens in te verdiepen.

LCJ Bijbelrooster 6 t/m 12 oktober: Vluchteling onderweg

Je kunt de krant niet openslaan of het gaat wel over migranten, de asielzoekerproblematiek of de vluchtelingencrisis. Laten we de Bijbel openslaan en op zoek gaan naar wat daar in staat over vluchteling en vreemdeling zijn onderweg.

HHJO Bijbelrooster 29 september t/m 5 oktober: Belijden

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) start vanaf eind oktober een serie artikelen rond het thema Belijden. Daarom nu alvast een Bijbelrooster over dit onderwerp, als voorproefje.

JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 september: Bekering

We moeten allemaal bekeerd worden, dat weten we als de besten. Maar wat zegt de Bijbel precies over bekering? Dat lees je deze week in het Bijbelrooster.

HJW Bijbelrooster 15 t/m 21 september: Beproeving

Het verschil tussen echt geloof en schijngeloof is soms maar heel klein. Daarom is beproeving van het geloof nodig.

LCJ Bijbelrooster 8 t/m 14 september: Diaconaat

Paulus reisde speciaal langs Jerusalem om daar diaconale hulp te verlenen door middel van het afdragen van een collecte. Die collecte was onder christenen uit de heidenen gehouden, speciaal voor de arme Joodse broeders in Christus. Op deze manier schieten broeders en zusters van elders hen te hulp. Hoe bewust ben jij bezig met het diaconaat?

HHJO Bijbelrooster 1 t/m 7 september: Christenvervolging

Als christen in Nederland ken je (gelukkig) geen letterlijke vervolging. Voor duizenden christenen wereldwijd is dit wel anders. Via Stichting de ondergrondse kerk (SDOK) lees je regelmatig verhalen van vervolging van christenen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) voerde dit jaar samen met SDOK actie voor vervolgde christenen in Nigeria en maakte dit Bijbelrooster. 

JBGG Bijbelrooster 26 augustus t/m 1 september: Ik geloof in de Heilige Geest

In de catechismus staat slechts één vraag over de Heilige Geest. Deze week staan we stil bij die Geest waar in het tweede vers van de Bijbel al over gesproken wordt. Ook overdenken we het onmisbare werk van de Heilige Geest.

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 augustus: Post uit de hemel

Johannes, de oude apostel van de Heere Jezus, is verbannen. Hij zit eenzaam op Patmos. Daar zoekt de Heere Jezus Hem echter op. En Hij krijgt een opdracht. Hij moet gaan schrijven. Zeven brieven. De eerste brief is bestemd voor de gemeente van Efeze. Wij lezen mee. En leggen ons leven ernaast.

N.B. In de krant van woensdag 19 augustus stond per abuis het verkeerde Bijbelrooster afgedrukt. Dit is de juiste.

LCJ Bijbelrooster 12 t/m 18 augustus: Op reis met Paulus (2)

Deze week hopen we opnieuw stil te staan bij de reizen die Paulus maakte. De problemen die Paulus ervaart op reis, maar ook de steun die God hem elke keer opnieuw geeft.

HHJO Bijbelrooster 5 t/m 11 augustus: Jezus in gesprek met de rijke jongeling

Het thema van deze week is "Jezus in gesprek met de rijke jongeling". We bespreken uitgebreid de verschillende onderdelen van het gesprek. Lijken wij in veel zaken niet op de rijke jongeling? Hebben wij onze rijkdom over voor onze arme medemens? Luisteren wij naar het bevel dat God ons geeft?

JBGG Bijbelrooster 29 juli t/m 4 augustus

We reizen met z'n allen heel wat af tijdens de vakantie. Het thema van deze week is daarom "Onderweg". Ook in de Bijbel werd veel gereisd. Met Gods zegen en zonder Gods zegen. Lees maar mee.

HJW Bijbelrooster 22 t/m 28 juli: Omgaan met geld

Een weeklang lezen we in de Bijbel over geld en geldbesteding. Op het laatste komt het aan. Hoe ga jij met je geld, goederen en gaven om? Op welke manier beheer je de goederen die je hebt ontvangen? Ons concrete leven voor Gods aangezicht en de liefde tot de naaste komt tot uiting.

LCJ Bijbelrooster 15 t/m 21 juli: Op reis met Paulus (1)

Het thema van deze week is 'Op reis met Paulus'. In deze eerste serie zien we dat de Heilige Geest Paulus en Barnabas uitzendt. Het is het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis. Het evangelie wordt naar Europa gebracht. We zien de tegenstand en struikelblokken die Paulus tegenkomt, maar ook zien we de leiding van de Geest duidelijk openbaar komen.
In augustus komt de tweede serie van 'Op reis met Paulus'.

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 juli: Vruchten van de Geest

Het thema van deze week is "Vruchten van de Geest’. Deze week bespreken we de negen vruchten van de Geest, die Paulus noemt in Galaten 5. Wat bedoelt Paulus? Zie ik die vruchten ook in mijn leven? Hoe kom ik aan die vruchten? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 30 juni t/m 7 juli: Macht

Wie macht heeft, heeft invloed. Dat blijkt uit Bijbelgeschiedenissen, maar ook uit de nieuwsberichten die elke dag in de krant staan. Veel machthebbers maken misbruik van hun positie. Enkelen slagen erin om ook als koning, premier, directeur of voorzitter nederig en dienstbaar te blijven. Wetend dat de absolute macht alleen God toebehoort.

HJW Bijbelrooster 23 t/m 29 juni: treuzelen

Treuzelaars. Zo noemde Thomas Boston mensen die onder de verkondiging van het Evangelie zitten, maar zich niet bekeren omdat ze er geen moed voor hebben of omdat ze de oproep niet serieus nemen. Deze week vragen we ons met Boston af: waarom treuzelen hoorders van het Evangelie? En vooral: waarom zouden wij nog treuzelen?

LCJ Bijbelrooster 16 t/m 22 juni: Snoeien om te groeien

Christus is de ware Wijnstok, en ware gelovigen zijn de ranken. God als de Landman snoeit, "opdat zij meer vrucht drage".

HHJO Bijbelrooster 9 t/m 15 juni: Keuzes maken

Elke dag moet je keuzes maken. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is: hoe maak je deze keuzes? In het licht van Gods Woord? Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerkorganisatie, gaat over keuzes maken.

JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 juni: Lees je Bijbel

Lees je Bijbel. Dat hoor je waarschijnlijk al zolang je kunt lezen. En terecht. In Gods Woord lees je hoe je weer vrede met God kunt krijgen. Daarom heeft dit Bijbelrooster, gemaakt door het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG), ook dit thema. Lees je Bijbel.

LCJ Bijbelrooster 26 mei t/m 1 juni: Gevangen of vrij

Ben jij een gevangene of ben je vrij? Nee, je zit waarschijnlijk niet in de gevangenis. Toch kun je wel degelijk een gevangene zijn. Ja, van jezelf bén je dat. Deze week aandacht voor het thema "Gevangene of vrij?", in het Bijbelrooster dat gemaakt is door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 mei: Wie is God?

Een belangrijker vraag kun je je bijna niet stellen: Wie is God? In de Bijbel laat Hij Zich aan je zien, door dit Woord kun je Hem leren kennen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW), gaat dan ook over deze vraag: Wie is God?

HHJO Bijbelrooster 12 t/m 18 mei: Simson

Deze week gaat het Bijbelrooster over het leven van Simson, de twaalfde en laatste Richter. Een sterke man, maar ook een zwakke man. Een man die de HEERE wil gebruiken om Zijn volk te redden. Dit rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 5 t/m 11 mei: Werken

Al weten we van veel dingen niet hoe het in de toekomst zal lopen, dat betekent niet dat je op jouw handen moeten gaan zitten. Je moet aan de slag. De Bijbel spaart luie mensen niet.

HJW Bijbelrooster 28 april t/m 4 mei: De Koning

Wat is er nu toepasselijker in de week na Koningsdag om stil te staan bij de Koning der koningen. Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) maakte een Bijbelrooster "Jij en de Koning".

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 april: Liefde gevraagd

Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is de kern van Gods Wet. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hield er zaterdag 18 april een appeldag over voor jongeren tot 16 jaar. Daarom is het thema voor dit Bijbelrooster ”Liefde gevraagd! Voor God én voor de naaste”, gemaatk door het LCJ.

JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 april: Petrus schrijft

Wat heefd de apostel Petrus veel geleerd in zijn leven. Maar ook veel afgeleerd. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) kun je veel leren van zijn leven aan de hand van zijn tweede brief. De apostel Petrus schrijft.

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 april: Liefde van de Levende

Het is Pasen geweest en je hebt het gehoord: de Heere is waarlijk opgestaan! Pasen is het feest van het leven, van de liefde. Daarom maakte het Hervormd Jeugdwerk (HJW) voor deze week een Bijbelrooster het het thema: De liefde van de Levende.

JBGG Bijbelrooster 31 maart t/m 6 april: Verlossingswerk

In deze lijdensweken denk je na over het lijden en sterven van de Heere Jezus, Gods Zoon. Hij ging die lijdensweg om zondaren te kunnen verlossen. Daarom maakte de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) voor deze week een Bijbelrooster met het thema "Verlossingswerk".

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 maart: DaniŽl

Buigen of knielen? Buigen voor de wereld is niet zo moeilijk, dat zit je in het bloed. Maar knielen voor God, daar is genade voor nodig. Je kunt veel leren van het leven van Daniël, die centraal staat in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Eenheid, gebed, (on)geloof

Er zou eenheid moeten zijn in de gemeente van Christus. En gebed. En geloof. Maar is het er ook? Daarover gaat de Bijbelstudie van Puntuit deze week, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 maart: Gods spreken in de natuur

Wie heeft zich niet eens verwonderd over de natuur. God spreekt door middel van zijn schepping. Hoor jij Zijn stem in de natuur ook, of bekommer je je weinig over planten en dieren? ”Gods spreken in de natuur” is het thema van het Bijbelrooster in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 maart: De woestijn

In de woestijn is het of heel warm, of heel koud. Waarschijnlijk ben je er nog nooit geweest, maar vanuit de Bijbel kun je weten dat het er doods, kaal en dor is. Hier en daar zijn wel oases, maar die zijn spaarzaam. Toch gaat dit Bijbelrooster over "De woestijn als plaats van hoop", gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 24 februari t/m 2 maart: Lof zij het Lam

Was is het doel van je leven? Dat jij gelukkig en zalig wordt? Of is er een hoger doel? Zoals het thema van deze Bijbelstudie: ”Lof zij het Lam”, samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 februari: Vreemdelingschap

Een vreemdeling en bijwoner. Zo noemde Abraham zichzelf. Zou jij jezelf ook zo kunnen of willen noemen? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) heeft voor deze week een Bijbelstudie gemaakt over het onderwerp ”Vreemdeling­schap in de Bijbel en van jou”.

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 februari: De vervolgde Kerk

Elke dag vloeit er bloed omdat er mensen zijn die Jezus liever volgen dan hun leven behouden. Verbazingwekkend is dat niet: Jezus voorzegde immers al dat Zijn volgenlingen zouden moeten lijden om Zijn Naam. Maar wie de grote liefde van God persoonlijk kent, wil niets anders dan Hem volgen.

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 februari: Weg, Waarheid en Leven

Weet je de weg niet meer? Wil je weten wat waarheid is? Ben je op zoek naar het leven? Voor de antwoorden moet je bij de Heere Jezus zijn. Hij heeft het gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Over Hem gaat het in dit Bijbelleesrooster, samengesteld door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 27 jan t/m 2 feb: Recht voor God Ė Heilig leven

Recht voor God. Is dat nog mogelijk voor een zondig mens? In Christus kan het. En dan zul je ook heilig gaan leven, al is dat voor jezelf een onmogelijke opdracht. De winterconferenties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staan in het teken van dit onderwerp, evenals dit Bijbelrooster.

LCJ Bijbelrooster 20 t/m 26 januari: 'Kind van God' zijn

Hoe is het om een kind van God te zijn? Hoe moet je dan leven? Wat kun je verwachten? Bij wie zou je betere antwoorden krijgen dan bij Jezus Zelf? Hij heeft er veel over gesproken in Zijn leven hier op aarde. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) maakte dit Bijbelrooster over de lessen van Jezus over ‘kind van God’ worden en zijn.

HHJO Bijbelrooster 13 t/m 19 januari: vreugde in God

Heb je als kind van God altijd verdriet? Nee, er zijn ook zeker tijden dat je vreugde ervaart. Vreugde in God, vreugde met God. Daar gaat het over in dit Bijbelrooster, samengesteld door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 januari

Simeon. Je leest weinig over hem in de Bijbel. Het is niet bekend waar hij vandaan komt, hoe oud hij was en of hij wel of niet een gezin had. Toch is er best wel iets over Simeon te zeggen, zoals blijkt uit dit Bijbelleesrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 30 december t/m 4 januari: Licht

Licht en duisternis. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar. In de donkere dagen rond kerst is die tegenstelling nog groter: we dachten immers na over Christus, het Licht der Wereld. Hij kwam in de duisternis van deze wereld om het Licht te doen schijnen in donkere zondaarsharten. Daarom is deze week het thema van het Bijbelrooster: Licht. In samenwerking met het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 23 t/m 29 december: Waarom Kerst

Elk jaar komt het terug: Kerst. De dagen ervoor zijn kort en donker, maar op straat merk je daar niet veel van. Duizenden lichtjes uit honderden kerstbomen en andere versieringen laten je het weten: Kerst komt eraan. Maar is dat alles, een beetje gezelligheid en extra verlichting in donkere dagen? Of gaat het om iets heel anders? Daarom deze week het thema: Waarom Kerst? In samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 16 t/m 22 december: De boodschap van Maleachi

Maleachi? Die kennen we vooral omdat het naar hem vernoemde Bijbelboek nou eenmaal het Oude Testament afsluit. Maar wat hij ons precies kan leren, weten we meestal niet. Toch is zijn boodschap zeker de moeite waard. Ook in dit boek is het de Heere die tot jou spreekt. Hij wijst de zonde aan, maar wijst ook de weg van de verlossing. Het Bijbelrooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 december: Geslachtsregister van Jezus

Jezus is God, maar ook Mens. Hij had een moeder, Maria. En Hij kwam uit het geslacht van David. Als je het geslachtsregister van de Heere Jezus leest in de Bijbel, kom je namen tegen die je niet snel zou verwachten. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) neemt je mee door het geslachtsregister van de Heere Jezus.

JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 december: Advent

De Adventstijd is weer aangebroken: een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heiland. Het Bijbelrooster van deze week gaat daar ook over. Het is samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 25 november t/m 1 december: Accepteren en liefhebben van je naaste

Je naaste liefhebben als jezelf: makkelijker gezegd dan gedaan, denk je misschien. Toch is het een Bijbelse opdracht. Het thema van deze week is dan ook "Accepteren en liefhebben van je naaste". Het Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 18 t/m 24 november: Gelijkenissen

Wat heeft de Heere Jezus veel gelijkenissen uitgesproken. Dat deed Hij niet zomaar, zoals je weet. In dit Bijbelrooster kom je een aantal gelijkenissen tegen, om er in deze week bij stil te staan. Het rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 4 t/m 10 november: Dankdag

Dankdag, het komt elk jaar terug. Deze week daarom aandacht voor het thema "Dankdag", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).