Donderdag: Geloven is een gave van God!

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 19

24. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. 25. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? 26. En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 27. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. 29. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven. 30. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Uitleg

Zingen: Ps. 27:7

Twee dagen geleden lazen we over de rijke jongeling. Teleurgesteld droop hij af toen bleek dat hij al zijn geld moest weggeven. Die prijs was te hoog. Dit gedeelte volgt hier op. Vol verdriet stelt Jezus vast dat iemand die rijk is, die vast zit aan al het aardse, maar moeilijk zalig kan worden. Dat is ook vandaag zo. Als jij je geld, je eer, je mobiel, veel belangrijker vindt dan het geloof, dan kun je niet zalig worden. Petrus roept verwonderd uit: ‘wie kan dan zalig worden!’ Is zalig worden niet onmogelijk als God dit van je vraagt? Jezus antwoord: wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Van nature zit jij zo vast aan de aardse dingen dat je niet zalig kunt worden. God Zelf wil jou van de aardse dingen losmaken, zodat je God gaat dienen en liefhebben. Dat is genade. Daar mag je om bidden. De Heere wil je dat leren. De prijs kan soms hoog zijn. Jezus spreekt over het verlaten van huizen, familie en akkers. Tegelijk geeft Hij er een belofte bij: je zal het honderdvoudige ontvangen en eeuwig met God mogen leven. Vergeet nooit: God geeft veel meer dan Hij vraagt!

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Geloven kost teveel?

Hoeveel heb jij over voor een nieuwe mobiele telefoon? Hoeveel heb je over voor een vakantie met je vrienden? Maar al te vaak geef je aan deze dingen veel geld uit. Logisch, want ze zijn...

Woensdag: Geloven kostte Christus alles!

Zingen: Ps. 56:2

We zagen gisteren dat geloven soms heel veel kan kosten. Voor de rijke jongeling was deze prijs te hoog. Misschien denk jij wel: ik weet niet of ik zoveel ervoor over...

Donderdag: Geloven is een gave van God!

Zingen: Ps. 27:7

Twee dagen geleden lazen we over de rijke jongeling. Teleurgesteld droop hij af toen bleek dat hij al zijn geld moest weggeven. Die prijs was te hoog. Dit gedeelte volgt...

Vrijdag: Geloven kost je jouw vrienden?

Zingen: Ps. 69:4

Misschien heb je wel verbaasd gekeken toen je vers 26 las. Vraagt Jezus van mij dat ik mijn ouders, broers en zussen haat? Wat bedoeld Jezus hier mee? Ik moet toch mijn...

Zaterdag: Geloven kost je jouw leven?

Lezen: Hand. 6: 8-15 & Hand 7: 51-60

Zingen: Ps. 46:6

We zagen gisteren hoe Jezus waarschuwt voor de hoge prijs die het volgen van Hem soms kan kosten. Het kan vriendschappen...

Zondag: Geloven kost je jouw eigen eer

Zingen: Ps. 38: 19 en 20

Stel je voor dat je op school werkstuk moet maken. Je gaat enthousiast aan de slag en denkt dat je het heel goed hebt gedaan. Vol trots laat je het midden in de...

Maandag: Geloven kost nooit te veel

Zingen: Ps. 126: 3

We hebben gezien hoe het geloof soms veel kan kosten. Er zijn duizenden christenen die vanwege hun geloof in de meest moeilijke omstandigheden verkeren. Dagelijks...