Zondag: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 21

1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Uitleg

Met kerstfeest gedenken we de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarmee is er het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De grootste heerlijkheid daarvan is namelijk dat God zal wonen bij Zijn volk. Zoals het was in het begin.

Door de zonde kwam er afstand. Die kon ook met een tabernakel en tempel niet voorgoed worden opgeheven. Het bleef de centrale belofte van het genadeverbond. Israëls profeten hebben er steeds aan herinnerd: eens zal alles wat de omgang met de Heere nog in de weg staat, niet meer bestaan. Verdriet om de dood niet, want de dood zelf is er niet meer. Andere gevolgen van de zonde ook niet, want de zonde zelf is er niet meer.

De volkomen omgang met God blijft nog toekomstmuziek, maar de kerstliederen zingen van het voorgoed begonnen begin. Met het Kind van Bethlehem gaat het onstuitbaar die kant op. Nu is er nog strijd, ook tegen de zonde. Ten diepste niet uit vrees voor straf, maar uit verlangen naar het wonen bij de Heere, die ons in Christus al zo heerlijk nabijkwam. Het Begin is er. En voor wie gelooft, is Hij ook het Einde.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Vele woningen

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben net nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....

Woensdag: Woonplaats van Christus

Wilt u een goed woordje voor me doen, vroeg laatst iemand aan me. Nu, dat wilde ik wel. Want de jongen die het vroeg vond ik een aardige kerel. In de slotverzen van Romeinen 8 schrijft Paulus...

Donderdag: De dingen van boven zoeken

Vandaag heb je waarschijnlijk vakantie. Maar als je weer aan het werk gaat of naar school, dan heeft niet iedereen daar iedere dag altijd evenveel zin in. Het is goed om onszelf af te vragen...

Vrijdag: Waar gaat je hart naar uit?

Wat een bijzonder rijke beeldspraak gebruikt Paulus in dit gedeelte. Hij spreekt van een vurig verlangen om ‘overkleed’ te worden (vers 2). Hij bedoelt daarmee ons verlangen naar...

Zaterdag: Door engelen gedragen

Geld maakt niet gelukkig. Diep in ons hart weten we dat allemaal wel. En er zijn verhalen genoeg over ongelukkige mensen met veel geld om die waarheid te onderstrepen. Tegelijk kan geld in onze...

Zondag: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Met kerstfeest gedenken we de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarmee is er het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De grootste heerlijkheid daarvan is namelijk dat God zal wonen...

Maandag: Binnen of buiten?

De bron van een bericht is belangrijk. Niets is zo vervelend als een anonieme brief of kaart. Een e-mailbericht van dubieuze herkomst verwijder je. Zeker wanneer het spam bevat. Over de...