Evert (21) vertelt vakantiegangers over God

Puntuit   11 aug. 2017 | tekst Anke de Vreede, beeld Wim van Vossen Fotografie
2017-08-11-pkPUN1-PUopening11-7-FC_web
2017-08-11-pkPUN1-PUopening11-7-FC_2_web

Mijn doel is om zo veel mogelijk mensen over Jezus te vertellen. Dat zegt Evert Meijer (21) op een zonnige woensdag-middag in het centrum van bruisend Renesse.

Een grote stroom vakantiegangers baant zich een weg door de overvolle straten. Evert is daar ook, maar niet om vakantie te vieren. Hij staat bij de Zomerbus, vlak naast de grote Jacobuskerk. Vanuit deze bus bieden Evert en zijn team recreatieactiviteiten aan, zoals een kinderclub, en zijn ze ook volop aan het evangeliseren. De organisatie van het recreatiewerk gaat uit van drie Zeeuwse christelijke gereformeerde kerken.

Drijfveer
Evert rondde afgelopen jaar zijn studie theologie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn af. Vanaf september wil hij de opleiding tot gemeentepredikant gaan volgen. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen: „Aan de ene kant wil ik mensen buiten de kerk die niets met God hebben, bekendmaken met Evangelie. Aan de andere kant wil ik mensen binnen de kerk die behoefte hebben aan kennis van het geloof en de Bijbel verdieping bieden.”

Om dit te bereiken, evangeliseert Evert regelmatig. De uit Elspeet afkomstige student startte een website met de naam: ”Zoekt eerst het Koninkrijk van God”. Hierop schrijft hij over allerlei thema’s die te maken hebben met het christelijk geloof. Enthousiast vertelt hij: „Het doel van mijn website is dat zo veel mogelijk mensen Jezus gaan leren kennen en volgen.”

Evangelisatie
Sinds Evert ruim vier jaar geleden door God werd stilgezet, wil hij niets liever dan anderen in aanraking brengen met het Evangelie. Evert: „Ik ervaar dat God mij roept om te evangeliseren en Hij helpt me hierin. Mensen zullen niet snel op eigen initiatief de kerk binnenstappen. Daarom wil ik vanuit de kerk een beweging naar buiten maken.”

In Renesse slenteren talloze voorbijgangers door de winkelstraat naast de kerk. Hoe reageren deze mensen als ze aangesproken worden? „Iedereen die ik aanspreek, reageert positief”, vertelt Evert. „Als ik eenmaal aan hen mag uitleggen waarom Jezus gestorven is, trekken ze me, bij wijze van spreken, de woorden uit de mond.”

Interesse
„Het park is een plaats waar mensen vaak zitten te niksen. Daarom is dat een heel geschikte plaats om te evangeliseren”, vertelt Evert. Hij merkt dat vooral jongeren geïnteresseerd reageren. „Ze hebben op school meestal wel iets geleerd over religie.”

„Geloof je in God?” is vaak de eerste vraag die hij stelt, wanneer hij iemand aanspreekt. Als iemand openstaat voor een langer gesprek, vertelt Evert aan de hand van voorbeelden over de Bijbel – van de schepping tot de wederkomst. „De vraag die ik in elk gesprek beantwoord, is: waarom is de Heere Jezus aan het kruis gestorven? Dat is de kern van het Evangelie.”

Loslaten
Evert beseft dat hij niet in staat is om mensen tot geloof te brengen. Dat is aan God. „Ik spreek mensen aan en vertel hun over Jezus, daarna laat ik het aan God over.”

Mensen kunnen wel met hem in contact komen via zijn website. Iedereen die hij aanspreekt krijgt daarom een visitekaartje en een Bijbel mee. „Als ik de Bijbel laat zien, krijg ik standaard te horen dat ze zo’n dik boek echt niet gaan lezen”, zegt Evert lachend. Hij adviseert hun te beginnen in het Nieuwe Testament. „Als er een verlangen in hun hart komt naar meer kennis, kunnen ze altijd verder lezen.”

In de kerk
Op een bankje in de stralende zon wijst Evert naar de kerk naast de Zomerbus. „In de kerk is er al kennis van de Bijbel”, zegt hij. Toch zijn volgens hem nog veel kerkmensen zoekende. „Ze lezen wel in de Bijbel, maar het zegt hun weinig. De puzzelstukjes vallen pas in elkaar als je mag geloven dat Jezus voor jouw zonden gestorven is. Ik hoop dat mensen die worstelen met vragen over het geloof op mijn site antwoorden kunnen vinden.”

Website
Evert beantwoordt op zijn website vragen over Bijbelse onderwerpen, zoals het ontstaan en het gezag van de Bijbel en de toe-eigening van het heil. In grote lijnen wil hij duidelijk maken wat de Bijbel over deze fundamentele zaken leert.

Zijn website bestaat nog maar kort en wordt, als het aan Evert ligt, nog veel uitgebreider. „Als je mijn site bezoekt, wees dan niet teleurgesteld omdat er nog niet veel op staat. Bid voor mij dat de informatie op de site goed aangevuld mag worden en tot een zegen mag zijn voor ongelovigen en gelovigen, binnen en buiten de kerk.”

Terug naar nieuwsoverzicht geloof

Andr en Dorinda Flier

11 augustus 2017

God's zegen Evert. We bidden voor je hier in Apeldoorn


Jan van der Vliet

11 augustus 2017

Fijn om te lezen. Veel zegen Evert! :pray: