Meer informatie over het concours? Zie www.puntuit.nl/klassiekemuziek