Toen de krant vanavond rond 18.00 uur bij jou op de mat viel, duurde het nog ongeveer drie dagen, dertien uur en elf minuten voordat je de zevenmiljardste wereldburger mag verwelkomen. Maandag is het zo ver. Tenminste, dat claimt de website worldometers.info.

Hoe weet men dat zo zeker?

Dat berekent de site aan de hand van cijfers van de Verenigde Naties (VN). Met het aantal geboortes en overlijdensgevallen per dag is te voorspellen wanneer de wereldbevolking dit record breekt.

Het toonaangevende United States Census Bureau denkt overigens dat de magische grens pas in 2012 geslecht wordt.

Hoe groot was de wereldbevolking in het jaar 0?

Schattingen gaan uit van 200 miljoen inwoners. Dus slechts ruim tien keer de huidige bevolking van Nederland.

Daarna groeide het aantal mensen dus snel?

Nee. Eeuwenlang groeide de wereldbevolking amper. In de middeleeuwen maakte de pest vele slachtoffers. Pas in 1650 waren er 500 miljoen wereldburgers. Vervolgens ging het sneller. Rond 1800 leefden er 1 miljard mensen op aarde. Tussen 1800 en 1925 kwamen er nog eens 1 miljard mensen bij. Tussen 1925 en 2011 explodeerde de wereldbevolking met een groei van 5 miljard.

Gaat dat zo door?

De VN verwachten dat de groei door dalende geboortecijfers zal stagneren. In het gemiddelde scenario voorspellen de VN nog voor 2100 een piek met zo’n 10 miljard mensen. Maar als het vruchtbaarheidscijfer onverminderd hoog blijft, kunnen er in 2100 ook 26 miljard mensen op de aardbodem rondwandelen.

Kan de aarde zo veel bewoners aan?

De ruimte is het probleem niet (zie kader). Het voeden van de vele monden des te meer. De Britse dominee Malthus maakte zich daar al in de achttiende eeuw zorgen om. Volgens de Wageningse hoogleraar Cees de Wit kan de aarde echter genoeg voedsel opleveren. Hij berekende dat er zelfs genoeg kan zijn voor 146 miljard mensen. De werkelijke problemen zijn met name de oneerlijke verdeling van het eten en het ontbreken van (schoon) drinkwater.

Meer info vind je op worldometers.info

----

Feiten en cijfers

- De 7 miljard mensen wonen in 194 landen.

- De meeste mensen leven in China (1,35 miljard) en India (1,21 miljard).

- Het land met de kleinste bevolking is Vaticaanstad. Het telt slechts 829 inwoners (2010).

- Van de grotere landen is Bangladesh het dichtst bevolkt. Per vierkante kilometer leven daar ruim 1000 (!) mensen.

- Mongolië is het dunst bevolkt. Dat telt maar 1,8 inwoners per vierkante kilometer.

- In 2008 woonden voor het eerst meer mensen in steden dan op het platteland.

- Er zijn op dit moment ruim 20 steden met meer dan 10 miljoen inwoners.

- Als alle wereldburgers schouder aan schouder gaan staan, past iedereen in de provincie Utrecht.

- Op aarde worden meer dan 7000 talen gesproken en er zijn ongeveer evenzoveel volken en culturen.

- Elke seconde worden er vijf baby’s geboren.

- Rond 1900 was de gemiddelde levensverwachting 31 jaar; in 2010 was die gestegen tot 69 jaar.