Ook tijdens een politiek debat mag je niet alles zeggen, tekende de rechter daarbij aan. In een politiek debat moeten mensen met een publieke functie zich fatsoenlijk gedragen. De scheldkannonade rolde over Verschuurs lippen terwijl zij kwaad uit een debat liep. Er zou ruzie zijn geweest over een griffier.

Niet bewezen was volgens de rechter dat Verschuur zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging van Heijkoop.Verschuur zou tijdens een vergadering op 16 juli hebben gezegd: „Ik kan je wel vermoorden”. Die woorden zijn slechts door één getuige opgevangen, de beledigingen door meerdere. Bovendien drukken zij meer een gevoel uit dan een bedreiging, vond de rechter.