Tekst van de dag

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 12

5. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. 6. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. 7. Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen was. 8. En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-El, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-El tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar, en riep den naam des HEEREN aan. 9. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.

Uitleg

Als de Heere in je leven komt met kracht, is er geen keuze meer over. Abram gaat. Zijn familie en zijn goederen neemt hij mee. Hij kan hen nu toch niet achterlaten in Ur, bij de vele tempels voor de goden? Hij is bewogen om hun ziel.

Abram weet niet waar hij heen moet of hoe lang het zal duren. Het is een oefening in lijdzaamheid. Leven bij de dag, onder de leiding van de Heere. Hij trekt van stad naar stad en van land naar land. Hij komt in mooie gebieden, maar het is steeds niet het land dat de Heere aanwijst. Dan verschijnt de Heere (vers 7). God bevestigt de roeping, als een goedkeuring, als een bemoediging op de weg die Abram gaat. De belofte wordt vernieuwd en versterkt.

Als jij de weg van de Heere gaat, komt er altijd wel wat op je af. Maar de Heere verschijnt, bemoedigt en onderwijst je ook steeds weer. Zo leer je God beter kennen. Er is altijd meer bij Hem en meer te kennen van Hem. Zelfs het kleinste geloof heeft deel aan Jezus Christus als de volkomen Zaligmaker. Maar er is wel verschil in het kennen van Hem.

De reis van Abram is bij wijze van spreken te volgen door de altaars die hij bouwt. Steeds brengt hij een offer. Om gemeenschap te hebben met de Heere, om te danken voor nieuwe kracht, om de Naam van de Heere aan te roepen en Zijn aangezicht te zoeken. Want dáár vindt de ziel rust.

Welke plaats neemt de Heere in jouw leven?

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 11 t/m 17 augustus 2020: Op reis met Abraham

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) denkt deze week met je na over de reizen van Abraham. Wat heeft dit ons nog te zeggen?

LCJ-Bijbelrooster 4 t/m 10 augustus: God is trouw

God is trouw. Wat dat voor jou betekent? Daar denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week graag met je over na in dit Bijbelrooster.

Bijbelrooster week 31 2020

Het thema van deze week is 'Evangeliseren'. 

Gelezen

Bijbelrooster week 30 2020

Omhoog kijken is de rode draad deze week. 

Gelezen

Bijbelrooster week 29

Bijbelrooster gemaakt door het LCJ.

Deze week is het thema 'Te-vrede-n'.

LCJ-Bijbelrooster 7 t/m 13 juli: Echte wijsheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Echte wijsheid", in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

LCJ-Bijbelrooster 30 juni t/m 6 juli: Het Koninkrijk van God

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Het Koninkrijk van God", in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

JBGG-Bijbelrooster 23 t/m 29 juni: Hier spreekt God

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Waarom ga je naar de kerk?". In samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW-Bijbelrooster 16 t/m 22 juni: Job

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Schepping, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

HHJO-Bijbelrooster 9 t/m 15 juni: De vervolgde kerk

Het thema van deze week is ‘de vervolgde kerk’. Op vele plaatsen in de wereld worden christen vervolgd. Ook in de Bijbel worden christenen vervolgd. Het zou ons niet moeten verbazen, want Christus heeft het voorzegd. Dit is een Bijbelrooster van de HHJO.

 

JBGG-Bijbelrooster 2 t/m 8 juni: Het Evangelie in Europa

Deze week staat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je stil bij de blijde Boodschap die ons continent bereikte. 

JBGG-Bijbelrooster 26 mei t/m 1 juni: Als het tegenzit

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Als het tegenzit, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

 

LCJ Bijbelrooster 12 t/m 18 mei 2020: Navolging van Christus

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Navolging van Christus, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). 

JBGG-Bijbelrooster 5 t/m 11 mei: Bevrijding

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bevrijding, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW-Bijbelrooster 28 april t/m 4 mei: Schepping

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Schepping, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ-Bijbelrooster 21 t/m 27 april: Bijbellezen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bijbellezen, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO-Bijbelrooster 14 t/m 20 april: Profeten

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema Profeten, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW-Bijbelrooster 7 t/m 13 april: Bijbellezen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bijbellezen, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

HHJO-Bijbelrooster 31 maart t/m 6 april: Op weg naar Golgotha

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Op weg naar Golgotha, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

 

JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 maart: Het is volbracht

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Het is volbracht, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

 

LCJ-Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Lofzang in lijdenstijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Lofzang in lijdenstijd, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO- Bijbelrooster 10 maart t/m 16 maart: Zalig...!

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Zalig...!, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG- Bijbelrooster 3 maart t/m 9 maart: Jona

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Jona, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW-Bijbelrooster 25 februari t/m 2 maart: Zicht op Christus te midden van verleiding

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Zicht op Christus te midden van verleiding, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

 

LCJ-Bijbelrooster 18 t/m 24 februari: Woord en daad

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Woord en daad, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO-Bijbelrooster 11 t/m 17 februari: Naastenliefde

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Naastenliefde, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW-Bijbelrooster 4 t/m 10 februari: Eenheid, gebed en (on)geloof

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Eenheid,
gebed en (on)geloof, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

JBGG-Bijbelrooster 28 januari t/m 3 februari: Man en vrouw

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Man en vrouw, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ-Bijbelrooster 21 t/m 27 januari: Vreemdelingschap

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Vreemdelingschap, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

HHJO-Bijbelrooster 14 t/m 20 januari: Ruth

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema: Ruth, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW-Bijbelrooster 7 t/m 13 januari: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema: Op reis naar de eeuwigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

JBGG-Bijbelrooster 31 t/m 7 januari: De toekomst

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is dat thema: De toekomst. In samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

 

LCJ-Bijbelrooster 24 t/m 30 december: Spreken in de stilte

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Spreken in de stilte, spreekt God of spreek jij?, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

HJW-Bijbelrooster 17 t/m 23 december: Vasten

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Dit is het thema Vasten, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

LCJ-Bijbelrooster 10 t/m 16 december: Christus

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Christus, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO-Bijbelrooster 3 december t/m 9 december 2019: Aardse en hemelse goederen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Aardse en hemelse goederen, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

JBGG-Bijbelrooster 26 november t/m 2 december: Samen belijden

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Samen belijden, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

JBGG-Bijbelrooster 29 oktober t/m 4 november: Gods eigenschappen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods eigenschappen, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HHJO-Bijbelrooster 15 t/m 21 oktober: (Be)roeping

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema (Be)roeping, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

LCJ Bijbelrooster 8 t/m 14 oktober 2019: Verzoening

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema: Verzoening, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ)

JBGG-Bijbelrooster 1 t/m 7 oktober: Uw Koninkrijk kome

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat deze week met je stil bij een bede uit het Onze Vader. 

HJW-Bijbelrooster 24 t/m 30 september: Gaven van de Heilige Geest

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gaven van de Heilige Geest, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

HHJO-Bijbelrooster 16 t/m 22 september: Eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema de eeuwigheid, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Wat zegt de naam van Jezus Christus jou?

Het Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) gaat deze week over de naam van Jezus Christus.

JBGG-Bijbelrooster 3 t/m 9 september: Stťfanus

Het Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) gaat deze week over de eerste martelaar van de christelijke kerk: Stéfanus.

HHJO-Bijbelrooster 27 t/m 2 september: Een lied van liefde

Het thema waar de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) deze week bij stiltstaat is: "Een lied van liefde". Het Hooglied van Salomo beschrijft de liefde tussen een Bruidegom en Zijn bruid. De Bruidegom is de Heere Jezus Christus, en Zijn bruid is Zijn bruidskerk. Ken jij iets van die liefde?

 

 

HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 augustus: Abraham geroepen

"Ga uit uw land", zei de Heere God tegen Abraham. De vader van alle gelovigen luisterde. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week stil bij deze Bijbelse persoon.

LCJ-Bijbelrooster 13 t/m 19 augustus: Blindheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week na over het thema blindheid. 

LCJ-Bijbelrooster 6 t/m 13 augustus: Gerechtigheid en barmhartigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze vakantieweek in augustus stil bij de Bijbelse thema's gerechtigheid en barmhartigheid. Doe mee met dit Bijbelrooster.

JBGG-Bijbelrooster 30 juli t/m 5 augustus: MattheŁs

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat in deze vakantieweek stil bij Bijbelgedeelten over Mattheüs.

JBGG-Bijbelrooster 23 t/m 29 juli: Petrus

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat in deze vakantieweek stil bij Bijbelgedeelten over de apostel Petrus.

HJW-Bijbelrooster 16 t/m 22 juli: De brief van Jakobus

De kerkelijke jongerenorganistatie Hervormd JeugdWerk (HJW) overdenkt deze week de brief van Jakobus met je.

HJW-Bijbelrooster 9 t/m 15 juli: Het wonder van het Evangelie

Hervormd JeugdWerk denkt in dit Bijbelrooster met je na over het wonder van het Evangelie.

HJW-Bijbelrooster 2 t/m 8 juli: Psalm 115 t/m 118

In de psalmen klagen de dichters hun nood en pijn. Verheugen ze zich in God en prijzen ze Hem die alle eer waard is. Het HJW zoomt deze week met je in op de psalmen 115 tot en met 118.

Bidden

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bidden, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie.

LCJ-Bijbelrooster 18 t/m 24 juni: De Doop

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de waarde van de Heilige Doop.

LCJ-Bijbelrooster 11 t/m 17 juni: Paulusí lessen uit de tweede Korinthebrief

De apostel Paulus heeft veel brieven geschreven. Wat je kunt leren van de tweede brief die hij schreef aan de gemeente in Korinthe. Daarover denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) graag met je over mee.

JBGG-Bijbelrooster 4 t/m 10 juni 2019: God de Heilige Geest is eeuwig

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema God de Heilige Geest is eeuwig, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW-Bijbelrooster 28 mei t/m 3 juni: Wie ben ik?

Wie ben ik? Dat is de vraag waar Hervormd Jeugdwerk deze week met je over nadenkt in dit Bijbelrooster.

HJW-Bijbelrooster 21 t/m 27 mei: Vrede

Vrede. Daarover gaat dit Bijbelrooster van de kerkelijke jongerenorganisatie Hervormd JeugdWerk (HJW).

HHJO-Bijbelrooster 13 t/m 20 mei: Hij blijft Dezelfde

Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De HHJO werkt dat uit in dit Bijbelrooster. 

Belijdenis

Gemeenteleven

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gemeente­leven, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

JBGG-Bijbelrooster 16 t/m 22 april 2019: Christus bidt

De Heere Jezus Christus kent de kracht van het gebed als geen ander. Deze week staan we in dit Bijbelrooster van de JBGG stil bij de biddende Christus. 

HJW-Bijbelrooster 9 t/m 15 april: Geloven

Hervormd Jeugdwerk (HJW) denkt in dit Bijbelrooster met je mee over wat geloven betekent.

HHJO-Bijbelrooster 2 t/m 8 april: Wijsheid in de Bijbel

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wijsheid in de Bijbel, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). De apostel Jakobus schrijft het zo treffend in zijn brief: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worde. (Jak.1:5) 

LCJ-Bijbelrooster 26 maart t/m 1 april: Wedergeboorte

"Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." Dat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus. Over die nieuwe geboorte denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met je na in dit Bijbelrooster. 

JBGG Bijbelrooster 19 t/m 25 maart: Het gebed

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Het gebed, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW-Bijbelrooster 12 t/m 18 maart: Leven in afhankelijkheid van God

Een leven in afhankelijkheid van God,  hoe ziet dat eruit? Over die vraag denkt Hervormd JeugdWerk (HJW) graag met je mee in dit Bijbelrooster.

HHJO-Bijbelrooster 5 t/m 11 maart: Persoonlijk Bijbellezen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Persoonlijk Bijbellezen in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

LCJ-Bijbelrooster 26 februari t/m 4 maart: Recht(vaardigheid), schuld en vergeving

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met de Bijbel in de hand met je mee over recht(vaardigheid), schuld en vergeving.

JBGG-Bijbelrooster 19 t/m 25 februari: Jij en de gemeente

Vele leden, één lichaam, stelt de Bijbel. Met Christus als hoofd. Dat is de gemeente. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) denkt deze week met je na over het thema "Jij en de gemeente."

HJW-Bijbelrooster 12 t/m 18 februari: Gods Heiligheid

Wij zijn onheilige mensen. God is vlekkeloos rein. Wat dat betekent? Daarover denkt Hervormd JeugdWerk (HJW) deze week met je over na.

HHJO-Bijbelrooster 5 t/m 11 februari: Bijbellezen

In de Bijbel spreekt God tot ons. Maar hoe vaak gaat Gods Woord in jouw leven open? En áls je de Bijbel leest, in hoeverre laat je je er dan door gezeggen? Over deze en andere vragen denkt de Herstel Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) deze week met je na.

LCJ-Bijbelrooster 29 januari t/m 4 februari: Op zoek naar recht en gerechtigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk gaat deze week met je op zoek in de Bijbel naar recht en gerechtigheid. Doe je mee?

JBGG-Bijbelrooster 22 t/m 28 januari: Alfa en Omťga

"Ik ben de Alfa en de Oméga", zegt de verheerlijkte Christus op het eiland Patmos tegen Johannes. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat deze week met je stil bij het Bijbelboek Openbaring.

HHJO-Bijbelrooster 8 t/m 14 januari: PoŽzie in de Bijbel

Dichten is geen kunst die het afgelopen jaar is uitgevonden. Ook in de Bijbelse tijd bestond poëzie. De Hersteld Hervormde JongerenOrganisatie (HHJO) staat er deze week met je bij stil.

LCJ-Bijbelrooster 1 t/m 7 januari: Een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

Dit Bijbelleesrooster werd in 2016 ook gepubliceerd.

LCJ-Bijbelrooster 25 t/m 31 december: Gods Geest is een levend makend Woord

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods Geest in een levend makend Woord, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

HJW-Bijbelrooster 18 t/m 24 december: Wederkomst

De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Maar Hij heeft ook beloofd dat Hij zal terugkomen. Hervormd Jeugdwerk (HJW) staat er deze week in het Bijbelrooster met je bij stil.

HJW-Bijbelrooster 11 t/m 17 december: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "op reis naar de eeuwigheid", in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

HHJO-Bijbelrooster 4 t/m 10 december: Diaconaat

Het thema van deze week is diaconaat. In diaconaat gaat het heel eenvoudig om het dienen in de dienst van de Heere. Diaconaat = jezelf dienstbaar opstellen voor hen, die dit nodig hebben binnen de gemeente. Letterlijk vertaald is een diaconos een dienaar die in een transactie tussentreedt. Waarbij Jezus de Diaken bij uitnemendheid is. Sta jij in dienst van deze Diaken? En ben jij zo een onder-diaken? Denk er over na met dit Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

 

HJW-Bijbelrooster 27 november t/m 3 december: Gods barmhartigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods barmhartigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 november: Geloof

Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt de Hebreeënbrief. Denk en lees deze week mee met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

JBGG Bijbelleesrooster 13 t/m 19 november

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Het thema van deze week is "Zalig zijn", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JGBB).

Bijbelleesrooster 6 t/m 12 november: 7 dagen danken met de Filippenzen

Woord en Daad maakte samen met Puntuit en de jeugdbonden LCJ, HJW, JBGG en HHJO een dankdagkalender. Speciaal voor jou. Om elke dag stil te staan bij het thema "danken". Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van deze dankdagkalender. Elke dag vind je een kort stukje van deze kalender op puntuit.nl. 

 

HJW Bijbelleesrooster 30 oktober t/m 5 november

Deze week denkt Hervormd Jeugdwerk (HJW) met je na over het thema 'Geestelijke strijd'.

HHJO-Bijbelrooster 23 t/m 29 oktober: Geloof als gave

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Efeze: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave".

LCJ-Bijbelrooster 16 t/m 22 oktober: Rijk op aarde of rijk in de hemel

Wat is rijkdom? En is het goed om rijk te zijn?. En zo ja, op welke manier? Daarover gaat dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

JBGG Bijbelleesrooster 9 t/m 15 oktober: God in het leven van Jakob

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema: God in het leven van Jakob. 

JBGG Bijbelleesrooster 2 t/m 8 oktober: Ervaren dat God bestaat

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema "Ervaren dat God bestaat".

LCJ-Bijbelrooster 25 september tot en met 1 oktober: Leven met God

Henoch wandelde met God. Hoe kan een christen anno 2018 met God leven. En kan dat eigenlijk wel? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt er deze week met je over na.

HHJO-Bijbelrooster 18 t/m 24 september: Liefde is...

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema ”Liefde is...”, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW Bijbelleesrooster 11 t/m 17 september: Dankbaar om Gods trouw

Dankbaar zijn, waarvoor ben je dat? Misschien denk je dan wel aan grote dingen, zoals genezing van een ziekte of het behalen van je diploma. Maar ben je ook dankbaar voor dingen die vanzelfsprekend lijken? Dat je elke dag eten hebt? Een dak boven je hoofd? Vrienden om je heen? Jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW) denkt deze week met je na over dankbaar zijn.

JBGG Bijbelleesrooster 4 t/m 10 september: Waarom ga je naar de kerk?

Misschien vraag jij het je weleens af: waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Deze week denkt JBGG aan de hand van zeven korte Bijbelstudies met je na over deze vraag. Belangrijk om te bedenken: de kerk is bij uitstek de plaats waar God tot je hart wil spreken.

HJW-Bijbelrooster 21 t/m 27 augustus: Geestelijke groei

Niet alleen bomen, planten en dieren groeien. Ook je geloof in God staat, als het goed is, niet stil. Daarom denkt het Hersteld JeugdWerk deze week met je mee over het thema 'geestelijke groei'.

HHJO Bijbelleesrooster 14 t/m 20 augustus

Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij de psalmen. 

HHJO-Bijbelrooster 7 t/m 13 augustus: Drie keer verloren

De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) staat deze week stil bij drie gelijkenissen over het verlorene. Wat blijkt? God zoekt het weggedrevene.

JBGG-Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus: Rechtvaardig door het geloof

Hoe wordt je rechtvaardig voor God? Niet door de wet, niet door eigen prestaties, maar alleen door het geloof in de Zoon van God. Dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereforeerde Gemeenten (JBGG) staat daar deze week met je bij stil.

JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 juli: Een waar geloof

Geloven kan op allerlei manieren. Jezus Zelf stond er in de gelijkenis van de zaaier bij stil. De JBGG denkt deze week met je na over het ware geloof. 

LCJ-Bijbelleesrooster 17 t/m 23 juli: Op reis

Niet alleen deze zomervakantie gaan veel mensen op reis. Want ieder mens is al op reis. Naar een ontmoeting met God. Daar wil het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week met je bij stilstaan.

LCJ-Bijbelrooster 10 t/m 16 juli: Rust

Je vakantietijd is aangebroken, of breekt binnenkort aan. Tijd om rust te zoeken. Maar, lukt dat wel, hier beneden? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) zoekt deze week met je mee naar échte rust.

LCJ-Bijbelrooster 3 t/m 9 juli: Getuigen van het Evangelie

De Heere Jezus kwam op aarde om van Zijn Vader te getuigen. Wij zijn op aarde om te getuigen van het Evangelie. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) wil er deze week met je bij stilstaan.

HHJO Bijbelleesrooster 26 juni t/m 2 juli

Deze week denkt de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je na over het thema "Israël". 

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 juni: Liefhebben van de naaste

Hersteld Jeugdwerk (HJW) denkt deze week na over het liefhebben van de naaste. Lees je mee in je Bijbel?

JBGG Bijbelleesrooster 12 t/m 18 juni: EzechiŽl.

Deze week staat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je stil bij het Bijbelboek Ezechiël. 

LCJ-Bijbelrooster 5 t/m 11 juni: De kerk als familie

De kerk is niet zomaar een verzameling mensen. Het is meer dan dat. Wat dan? Daar denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week graag met je over na in dit Bijbelrooster.

LCJ-Bijbelrooster 29 mei t/m 4 juni: Echte duurzaamheid

Duurzaamheid. Dat woord hoor je overal. Vaak gaat het dan over minder reizen, afval scheiden en vegetariërs. Deze week wil het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met je meedenken over échte duurzaamheid.

JBGG Bijbelleesrooster 22 t/m 28 mei: Onderwijs volgen

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten aan de hand van de Bijbel met je na over het thema: Onderwijs volgen.

JBGG Bijbelleesrooster 15 t/m 21 mei: Welk beroep kies je?

Misschien weet je nog helemaal niet welk beroep je wilt kiezen. Maar dát je gaat werken staat waarschijnlijk wel vast. Werken is nodig om geld te verdienen, zodat je jezelf -en eventueel anderen- kunt onderhouden. Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) aan de hand van de Bijbel met je na over het thema: "Welk beroep kies je?".

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 mei: Onze Vader

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema:Onze Vader, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 1 t/m 7 mei: Leven ondanks sterven

Is de dood voor jou het einde? Of is het een doorgang tot het eeuwige leven. Jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij "Leven ondanks sterven".

JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 april: De fijnste dag van de week

De zondag. Een dag waarop niets mag? Of juist een dag die God gegeven heeft om te genieten en te rusten. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) denkt er deze week met je over na.

LCJ Bijbelleesrooster 17 t/m 23 april: De psalmen, een kostbare schat

Troost, hoop, bemoediging, herkenning, enzovoort... De psalmen betekenen vaak veel voor een christen. Jongerenorganisatie Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de betekenis van de psalmen.

HHJO Bijbelleesrooster 10 t/m 16 april: Broers, zussen en tweelingen

In de Bijbel kom je veel broers en zussen tegen. Denk maar aan Mozes, Aäron en Mirjam, aan Jakob en Ezau of aan Jakobus en Johannes. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij verschillende broers en zussen uit de Bijbel.

HJW Bijbelleesrooster 3 t/m 9 april 2018: Porno, heel normaal?

Deze week een Bijbelleesrooster van het HJW, naar aanleiding van een flyer die op het Hoornbeeck College verspreid is. De school staat in samenwerking met Puntuit stil bij liefde, relaties en seksualiteit. De flyer heeft de titel 'Porno, heel normaal?', de vierde en laatste flyer in een reeks. In dit Bijbelleesrooster staat het HJW met je stil bij een Bijbelse visie op seksualiteit en relaties.

HJW Bijbelrooster 27 maart t/m 2 april: Tempelbouw

De kerkelijke jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij het Bijbelboek Ezra.

JBGG Bijbelleesrooster 20 t/m 26 maart: De minste zijn.

JBGG denkt deze week met je na over het thema 'De minste zijn'.

LCJ Bijbelleesrooster 13 t/m 19 maart: Zingen over Jeruzalem

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze week met je stil bij Psalm 122: Zingen over Jeruzalem.

HHJO Bijbelrooster 6 - 12 maart: Rein het huwelijk in

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week met je stil bij het thema "Rein het huwelijk in".

HJW Bijbelrooster 27 februari t/m 5 maart: Hoe je een betere vriend kunt zijn

Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Deze week gaat het Bijbelrooster over vriendschap.

JBGG Bijbelrooster 20 t/m 26 februari: Petrus volgt Zijn Meester

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat in dit Bijbelrooster een week lang met je stil bij de discipel Petrus. 

LCJ Bijbelleesrooster 13 t/m 19 februari: Kleding en mode

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze week in dit Bijbelrooster met je stil bij de vraag wat de Bijbel zegt over kleding en mode.

HHJO Bijbelrooster 6 -12 februari: In Contact

Het thema van deze week is "In contact". Jezus zoekt het contact op deze aarde. Zowel met Zijn hemelse Vader als met anderen om Zich heen, zowel met voorstanders als met tegenstanders. Met Wie sta jij in contact? Dat is de vraag die de Hersteld Hervormde JongerenOrganisatie (HHJO) stelt in dit Bijbelrooster.

JBGG Bijbelleesrooster 23 t/m 29 januari: Onderwijs volgen

Deze week denkt Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema 'Onderwijs volgen'.

LCJ Bijbelleesrooster 16 t/m 22 januari: Bevrijding vanuit gevangenschap

Deze week denkt LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) met je na over het thema 'Bevrijding vanuit gevangenschap'.

LCJ Bijbelrooster 9 t/m15 januari: Communicatie en relatie in Bijbels licht

Wat zegt de Bijbel over communiceren? Verrassend veel. Ontdek het in dit Bijbelrooster.

HHJO Bijbelleesrooster 2 t/m 8 januari: Vreugde met God

Deze week denkt HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie) met je na over het thema "Vreugde met God".

HJW Bijbelrooster 19 - 25 december: Gezien worden door anderen en de Ander

Je bent nooit alleen. Anderen zien je. En de Ander ook. Hoe kijkt Hij? Daarover wil het Hersteld Jeugdwerk (HJW) deze week met je over nadenken. 

JBGG Bijbelleesrooster 11 t/m 18 december: Strijd

Deze week denkt JBGG met je na over het thema Strijd.

LCJ Bijbelleesrooster 5 t/m 11 december: Zonde als Ďkapotmakerí van relatie. Herstel alleen door Christus

Zonde maakt alles wat God zo mooi heeft geschapen, finaal kapot. Maar, er is hoop. Door Jezus Christus. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) wil er deze week met je over nadenken in dit Bjibelrooster.

JBGG Bijbelleesrooster 28 november t/m 4 december: Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal. Eén van de sacramenten. Hoe beleef je als jongere het Avondmaal? En wat zegt de Bijbel daarover? Deze week denkt JBGG met jou hierover na. 

Bijbelrooster HHJO 21 t/m 27 november: Geloofwaardig

Het thema van de jongerendag 16+ van de HHJO was "Geloofwaardig". Het Bijbelrooster van deze week sluit daar bij aan. Hoe kun je een geloofwaardig christen zijn?

JBGG Bijbelleesrooster 14 t/m 20 november: Voorbeelden

Voorbeelden kunnen duidelijker maken wat iemand precies bedoelt. In het Bijbelrooster van deze week denkt JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten) met je na over het thema "Voorbeelden". 

Gelezen

HHJO Bijbelrooster 7 tot 13 november: Moeders in IsraŽl

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament schitteren vrouwen door hun rotsvaste geloof in God. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie haalt er deze week een aantal voor het voetlicht in dit Bijbelrooster.

HHJO Bijbelrooster 7 -13 november: Moeders in IsraŽl

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament schitteren veel vrouwen door hun rotsvaste vertrouwen in God. De Hersteld Hervormde Jongerenorganistie (HHJO) haalt er deze week een aantal voor het voetlicht in dit Bijbelrooster.

LCJ Bijbelleesrooster 31 oktober t/m 6 november: Het kruis van Christus

Neem jíj je kruis al op, om Hem te volgen? Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze met je na over "Het kruis van Christus".

HJW Bijbelrooster 17 - 23 oktober: Een genadig Koning

God de Heere heerst over hemel en aarde. Oneindig groot is Hij. En tegelijkertijd oneindig dichtbij in Zijn Zoon Jezus Christus. Jongerenorganisatie  Hervormd JeugdWerk (HJW) staat deze week in dit Bijbelrooster stil bij "Een genadig Koning".

JBGG Bijbelleesrooster 10 t/m 16 oktober: Hij komt!

Het thema van deze week is: de wederkomst van Christus. Hoe ben jij daar mee bezig? Ben jij één van degenen van wie Hij zal zeggen: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken (Johannes 10:28)?

LCJ Bijbelleesrooster 3 t/m 9 oktober: Bidden en Bijbellezen als bron voor je leven

Vermaak hebben in het Woord van God, daar gaat Psalm 199 over. Zijn Bijbellezen en bidden al twee onmisbare elementen in jouw leven? Deze week denkt Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met ons na over hoe Bijbellezen en bidden vorm krijgt in ons leven.

HHJO Bijbelleesrooster 26 september t/m 2 oktober

Het thema van deze week is vrijheid. Welke vrijheid heb jij, of denk jij te hebben? Ten diepste is er maar één ware vrijheid: als wij weten dat wij het eigendom zijn van de Heere Jezus. Dan leven wij niet meer onder de slavernij van de zonde, maar dan kennen wij de ware vrijheid. Ben jij werkelijk vrij?

HJW Bijbelleesrooster 19 t/m 25 september: Talenten en gaven

"En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt." Dat schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ieder verschillende gaven, maar één God die ze uitdeelt. HJW maakte voor deze week een Bijbelrooster over talenten en gaven.

JBGG Bijbelrooster 12 t/m 18 september: Zonde en vergeving

"Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen", zegt de Spreukendichter. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten maakte voor deze week een Bijbelrooster over zonde en vergeving.

LCJ Bijbelrooster 5 t/m 11 september 2017: Aanbid en lofprijs in alle omstandigheden

Wanneer het leven tegenzit, richt je je blik vaak naar beneden. Maar wie zijn/haar blik op de "God aller vertroosting" mag richten, krijgt troost. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden vind je dan rust in God. Zijn Naam ter eer.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) wil er in samenwerking met Puntuit deze week met je overnadenken aan de hand van dit Bijbelrooster.

Bijbelrooster HHJO 29 augustus t/m 4 september: Gelijkenissen

Wat heeft de Heere Jezus veel gelijkenissen uitgesproken. Dat deed Hij niet zomaar, zoals je weet. In dit Bijbelrooster kom je een aantal gelijkenissen tegen, om er in deze week bij stil te staan. Het rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) en stond in november 2016 ook op deze website.

Gelezen

Bijbelrooster ABC van het geloof 22-28 augustus: Gods Naam

Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken. Dat schrijft de website ABC van het geloof.

Spurgeon zat eens naast een man die steeds vloekte. Het misbruiken van Gods Naam deed Spurgeon zeer. De vloeker deed zijn hoed af. Op dat moment las Spurgeon in de binnenkant van de hoed een naam: ‘Smith’. Het bracht hem op een idee.

Telkens wanneer de man vloekte, zei Spurgeon: ‘Smith, Smith zeg!’ Meneer Smith werd dit zat. ‘Waarom noemt u mijn naam als u mij niet nodig hebt?’ vroeg hij. Spurgeon antwoordde: ‘Waarom noemt u de Naam van mijn God als u Hem niet nodig hebt?’ De man begreep het en stopte met vloeken.

In het derde gebod van de Tien Geboden geeft God ons de opdracht: ‘U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.’ (Exodus 20:7) Dat betekent dat we Gods Naam niet nutteloos mogen gebruiken. De Heere heeft ons lippen gegeven om daarmee God groot te maken. Door de zondeval zijn we niet meer Godlovers, maar Godvloekers.

Ondanks de zondeval maakt de Heere Zichzelf bekend aan Godvloekers. Dat doet Hij door Zijn Naam bekend te maken. Gods Namen vertellen ons Wie Hij is. Lees maar mee in de Bijbel:

  • De Heere noemt voor de eerste keer Zijn Naam als Hij aan Mozes verschijnt bij de brandende braambos: ‘En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.’ (Exodus 3:14a) Dit betekent: Ik ben erbij. De Heere is aanwezig in het leven van mensen.
  • Als Mozes op de berg Sinaï is, verschijnt de Heere opnieuw aan hem. De Heere vertelt ook nu aan Mozes Wie Hij is: ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.’ (Exodus 34:6b)
  • Hoe roep jij de Naam van de Heere aan? Onbedachtzaam, zoals meneer Smith? Of vanuit de rijke belofte uit Joël 2:32a? Daar staat: ‘Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.’

Wie God niet looft, vloekt Hem. Misschien denk je: dat vind ik wel erg sterk gezegd. Ik moet bekennen dat ik God niet loof, maar Hem vloeken doe ik toch ook niet… Maar denk je dan dat je ‘fatsoenlijk onbekeerd’ kunt zijn? Jezus is radicaal: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij.’ Dat geldt ook voor hoe wij omgaan met Zijn Naam.

Bijbelrooster ABC van het geloof 15-21 augustus: Niet liegen

God is een God van waarheid, Hij kan een leugen niet door de vingers zien. De website ABC van het geloof denkt daar deze week met ons over na.

Vol zelfvertrouwen staat hij voor Petrus. Zojuist heeft Ananias een som geld voor de voeten van de apostelen neergelegd. Het is de opbrengst van het stuk land, dat hij verkocht heeft. Ananias vertelt er niet bij dat hij thuis een deel van het geld heeft achtergehouden. Een leugentje om bestwil. Dat moet kunnen, toch?Met zijn leugen gaat Ananias in tegen het negende gebod: ‘U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ (Exodus 20:16). Liegen is werk van de duivel. Met één leugen bracht hij Adam en Eva in het paradijs ten val. Na de zondeval is de mens zelf leugenaar geworden. Hoe vaak lieg jij tegen anderen of roddel jij over de ander?

God is echter de God van de waarheid. ‘God is geen man, dat Hij liegen zou’ (Numeri 23:19a). Hoewel het soms lijkt alsof de leugens de wereld overspoelen, wint de waarheid het altijd van de leugen. Dat blijkt al bij Christus’ kruisiging. Als een leugenaar en bedrieger wordt Hij veroordeeld. Maar uit Zijn opstanding blijkt dat de waarheid het laatste woord heeft! Buiten Christus is er geen waarheid. Hij zegt Zelf: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven’ (Johannes 14:6a).

  • In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit wie de duivel is: ‘Want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.’
  • Liegen is een zonde tegen God: ‘Een vals getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast, zal niet ontkomen’ (Spreuken 19:5).
  • God eist van jou dat je de waarheid spreekt: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).
  • Vind jij het lastig om niet te liegen? Vraag de Heere om hulp! ‘HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deuren van mijn lippen’ (Psalm 141:3).

Bijbelrooster ABC van het geloof 25-31 juli: Christus

"Christus" is een van de kernwoorden op de website van het ABC van het Geloof. Christus betekent Gezalfde. Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.

 

Bijbelrooster 18 - 24 juli: de doop

Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van de doop. De meditaties zijn verzorgd door ABC van het geloof. De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.

Als je een biljet van tien of twintig euro pakt en dat tegen het zonlicht houdt, zie je een watermerk. Dit watermerk is een teken: het laat zien dat het biljet echt is. Je kunt het niet zomaar verwijderen en ook niet namaken.

De doop is ook een teken. Een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit door woorden in het Evangelie, maar daarnaast laat Hij het in de sacramenten zien. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Omdat je christelijke ouders hebt, hoor je al bij dat verbond. En daarom hebben je ouders je laten dopen. Je hoort bij God, is dat niet bijzonder?

Toch maakt de doop je niet zalig. De doop vraagt van jou geloof en bekering. De doop vraagt dat je gelooft dat de Heere Jezus jouw zonden afwast, net zoals het water onze vuilheid afwast. En het vraagt gehoorzaamheid aan God om te leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord. Voor het geloof geeft de doop houvast om bij God terug te komen. We kunnen immers zelf dat geloof niet maken. Daarom mag je het Hem vragen: Heere, wilt U doen wat U heeft beloofd?

Bijbelrooster ABC van het geloof 11 t/m 17 juli: Geloof

Geloven is een ‘vast vertrouwen’ hebben in God: dat Zijn Woord waar is, dat de Heere Jezus is Wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart: van binnenuit overtuigd zijn dat alles wat aan jou in het Evangelie beloofd is, waar is. Dat schrijft het ABC van het geloof op haar website.

En het is tegelijkertijd ook een ‘zeker weten’: met je verstand weten dat Gods Woord de waarheid is. Dat is het geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. Je gelooft God op Zijn Woord, je geeft je over aan de Heere Jezus. Dat doe je omdat je gelooft dat Hij alleen zalig kan maken van alle zonden. Je kunt zelf niet betalen, je kunt zelf niets doen voor de zaligheid. Zonder geloof in Hem ga je verloren. Je kunt je alleen maar laten vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich nam.

  • Het geloof is het ‘middel’ om zalig te worden. ‘En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.’ (Handelingen 16:30-31)
  • Door het geloof neem je de Heere Jezus aan zoals Hij door de Vader aangeboden wordt. ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Johannes 1:12)

Lees meer hierover op http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren

HHJO Bijbelrooster 27 juni - 3 juli: Gevangen en bevrijd

Deze week staat in het teken van gevangenschap. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Na gevangenschap volgt, als het goed is, bevrijding. De HHJO deze week met ons stil bij deze twee onderwerpen.

HJW Bijbelrooster 20 - 26 juni: Eer je ouders

Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van het eren van je ouders. Je kunt van je ouders leren maar er zullen ook momenten zijn dat je voor hen moet zorgen. Het HJW neemt je deze week in zeven meditaties mee in dit thema.

Bijbelrooster JBGG 13 t/m 19 juni: Het Evangelie in Europa

Na Pinksteren gaat het Evangelie als een lopend vuurtje. Mannen, vervuld met de Heilige Geest, brengen het blijde nieuws ook al snel in Europa. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat er in dit Bijbelrooster met je bij stil.

Bijbelrooster JBGG 6-12 juni: Beginnen in Jeruzalem

De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Op de paasmorgen is Zijn overwinning op de dood, de hel en de duivel duidelijk gebleken. De Heere Jezus is opgewekt door Zijn Vader en Hij is opgestaan door eigen kracht. Niets kon Zijn opstanding tegenhouden. Hij is de Paasvorst. Hij heeft volkomen overwonnen.

Bij zijn verschijning worden de discipelen uitgezonden.

Bijbelrooster LCJ 30 mei - 5 juni: De kracht van en de toegang tot Gods Woord

De Bijbel is levend, omdat de Heilige Geest de woorden van God in ons leven wil gebruiken. Komende week staat de kracht van Gods Woord centraal in dit Bijbelrooster van de LCJ.

Bijbelrooster LCJ 23-29 mei: Het Evangelie in de stad Jeruzalem

Deze week herdenken we de Hemelvaart van Jezus. Het thema van deze week richt zich daarom op het Evangelie in de stad Jeruzalem.

Bijbelrooster HHJO 16-22 mei: Petrus, man van tegenstellingen

Petrus is een man van tegenstellingen. Hij is de man die de Heere Jezus na een mooi getuigenis onvoorwaardelijk volgde. Maar hij is ook de man die hem verloochende. Uiteindelijk beleed hij zijn liefde voor Hem en preekte hij van Hem.

HHJO Bijbelrooster 9 mei - 15 mei: De dood van Christus en de verlossing van mensen

Het thema van deze week is 'de dood van Christus en de verlossing van mensen'. Wat heeft het sterven van de Heere Jezus jou te zeggen? Het avondmaalsformulier zegt heel treffend: "Ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven". Geloof je dat? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

JBGG Bijbelrooster 2 mei - 9 mei: Wees Mijn getuigen

Getuige zijn van God en Hem gehoorzamen. Dan leert de Heere je volgen, zoals de Samaritaanse vrouw. Daarover gaat dit Bijbelrooster. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

LCJ Bijbelrooster 25 april - 1 mei: Van generatie op generatie (2)

Gods woorden aan elkaar doorgeven. Van generatie op generatie. Daarover gaat dit Bijbelrooster. Het Landelijk Contact Jeugdwerk staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

HJW Bijbelrooster 18-24 april: Hij is opgestaan en leeft

De week na Pasen. Christus is opgestaan. Hij leeft. Maar wat betekent dat voor ons? Daar denkt het Hervormd Jeugdwerk met ons over na.

HJW Bijbelrooster 11-17 april: Vasten

Vasten moet je doen. In de Bijbel gaat het er ook verschillende keren over.

HHJO Bijbelrooster 4 t/m 10 april: Ben jij zalig

Het thema van deze week is ‘Ben jij zalig?’ De HHJO heeft in samenwerking met uitgeverij De Banier een nieuw boekje uitgegeven, Beloften van troost. In dit boek staan preken van Maarten Luther over de zaligsprekingen, maar dan in de taal van nu, zodat het ook voor jou goed te lezen is. Wat betekent het als de Heere Jezus zegt: ‘Zalig zijn...’? Wat zegt Luther daarover? En wat betekent het voor jou?

JBGG Bijbelrooster 28 maart t/m 3 april: Gods leiding

God is een heilig God. Groter en hoger dan jij en ik ons kunnen voorstellen. Almachtig, alwijs, algoed. Deze grote God bemoeit zich actief met mensen. Hij kent het aantal haren van je hoofd.  Hij weet hoe het met de musjes gaat. Het is goed om je leven in Zijn handen te geven. Daarover gaat dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 maart: Van generatie op generatie

God was niet alleen Iemand die leefde toen jouw overgrootopa en oma leefden. Ook nu nog is Hij de Ik ben die Ik ben. Van generatie op generatie wordt Zijn Woord doorgegeven. Daarbij staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ0 met je stil in dit Bijbelrooster.

HJW Bijbelrooster 14 t/m 20 maart: Uittocht

De HJW staat deze week de hele week met je stil bij het boek Exodus. Letterlijk betekent dat: uittocht. De wereld, jij en ik, we hebben een geestelijk ‘exodus’ nodig. Daar staat de jeugdwerkorganisatie deze week met je bij stil.

JBGG Bijbelrooster 28 februari t/m 6 maart: Het gebed is nodig

Binnenkort is het biddag. Dat bepaalt ons er weer bij hoe bijzonder nodig we het gebed hebben. En ook hoe vaak we niet bidden naar onze wil, in plaats van naar Gods wil. Daarom: Heere, leer ons bidden.

Deze dagboekstukjes zijn eerder verschenen in het boek ‘Houvast’ – dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Uitgegeven bij den Hertog, Houten in 2015.

LCJ Bijbelrooster 21-27 februari: Gods (verbonds)trouw aan IsraŽl en Zijn kerk

Gods trouw is een verbazingwekkend wonder. Een onverdiende goedheid. Zonder Zijn trouw zou er niets van ons terecht komen. In dit Bijbelrooster neemt de LCJ je mee in zeven meditaties over Gods verbondstrouw.

HJW Bijbelrooster 14-20 februari: Zonde

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. In dit Bijbelrooster staat het thema "zonde" centraal.

HHJO Bijbelrooster 7 t/m 13 februari: Voorrede Dordtse Leerregels

In 2018 is het vierhonderd jaar gelden dat de Dordtse Leerregels zijn ontstaan. In aanloop naar dit herdenkingsjaar gaan de bijdrages van de HHJO komende maanden over dit belijdenisgeschrift. Wat belijden wij?

JBGG Bijbelrooster 31 januari t/m 6 februari: Abraham, de vader aller gelovigen

Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Ondanks dat Abraham een mens was als alle anderen, ging God een weg met hem die ons veel kan leren. Neem de kinderloosheid van Abraham en Sarah, de manier waarop God hen hierin op de proef stelde en hun ongeloof. Of de manier waarop hij bad voor het behoud van de rechtvaardigen in Sodom. 

LCJ Bijbelrooster 24 t/m 30 januari: Aanbidding en lofprijzing, ook als het donker is

We zingen er vaak van: U kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar als het donker wordt in ons leven, blijkt het moeilijker te zijn om op God te vertrouwen dan je vooraf misschien dacht. Deze Bijbelstudie gaat over het thema "Aanbidding en lofprijzing, ook als het donker is". Lees je mee?

HJW Bijbelrooster 17-23 januari: Lijden of leiding naar de Toekomst?

Het jaar is nog maar pas begonnen. Hoe sta je tegenover de toekomst? In lijden. Wie heeft de leiding? Gaat het naar een heerlijke Toekomst?

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 januari: Wat mag het geloof jou kosten?

Het thema van deze week is ‘wat mag het geloof jou kosten?’ Hoeveel heb jij ervoor over om de Heere te dienen? We zien iemand die er veel maar niet alles voor over had. We zien anderen die een soms hoge prijs betaalden. En we zien dat voor het geloof geen prijs te hoog is.

LCJ Bijbelrooster 3 t/m 9 januari: Vanuit oud naar een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

HHJO Bijbelrooster 20 t/m 26 december: Advent

Kerst komt nu iedere dag dichterbij. Zie, het Lam Gods, riep Johannes uit. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie met je stil bij de diepte betekenis van de menswording van Jezus Christus.

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 december: Lofzang van Maria

"Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker", zo zingt Maria, de moeder van Jezus, haar lofzang. Het zijn bekende klanken voor jou en mij in de tijd rond Kerst. Maar ken jij die Zaligmaker ook persoonlijk?

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 december: De vrouwen rondom de geboorte van Jezus Christus

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Wat heb je er aan? Dat hopen we deze week voor het eerst, of opnieuw te ontdekken in dit Bijbelrooster van Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 29 november t/m 5 december: Verlossing

Verlossing. Het is de rode draad van jouw Bijbel. Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk met je stil bij vragen over verlossing. Wat is verlossing. Waarvan ben (of moet je worden) verlost? En Wie is het Die verlossing schenkt? 

HHJO Bijbelrooster 22-28 november: Jouw enige troost

Deze week gaat het over troost. En als het gaat over troost, moet er toch eerst sprake zijn van verdriet.

Wat is jouw enige troost? Zo luidt de eerste vraag van de Heidelberger Catechismus. Een heel wezenlijke vraag...

HJW Bijbelrooster 15 t/m 21 november: Gods Woord

Je noemt jezelf christen en gaat trouw naar de kerk. Maar lees je ook je Bijbel? Vraag je je af wat je hebt aan het Boek der boeken? De HJW denkt er deze week met je over na.

JBGG Bijbelrooster 7 t/m 14 november: Jij in 2020

Het thema van de jongerendag van de JBGG is ‘Jij in 2020’. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal dagboekstukjes samengesteld rondom dit thema.

LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 november: Vreemdeling of vrijbuiter?

Als christen zijn we geroepen om vreemdeling te zijn op aarde. We wonen hier tenslotte niet voor altijd. Als het goed is, is de hemel ons eeuwig thuis. Of zijn we nog vrijbuiter? Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HJW Bijbelrooster 25-31 oktober: Dienstbaarheid

Dienen, dienstbaar zijn, dienstbaarheid. Er zit een mooie kant aan dienen: je helpt een ander. Dienstbaarheid kan ook wijzen op het vastzitten in een juk. Een juk van de zonde. Of van de wet.

HHJO Bijbelrooster 18 t/m 25 oktober: Gezondheid en ziekte

Het thema van deze week is ‘gezondheid en ziekte’. Waarom zijn mensen ziek? Hoe ga je om met ziekte? Hoe ga je om met gezondheid? We gaan samen met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) op zoek naar een antwoord op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 11 t/m 17 oktober: Hizkia

Deze week gaat het Bijbelrooster over Hizkia, de koning die deze ontzagwekkende boodschap kreeg: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Maar de HEERE gaf uitkomst.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

HJW Bijbelrooster 4-10 oktober: Gezondheid en voedsel ten tijde van Elisa

Naäman de Syriër is ziek: melaats. Hij gaat naar Elisa -de profeet van de God van Israël- toe. En hij krijgt zijn gezondheid weer terug. Ook op andere manieren raakt het leven van Elisa aan gezondheid en voedsel.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

LCJ Bijbelrooster 27 september t/m 3 oktober: Genezing bij Jezus

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema. Deze week gaat het over Jezus' genezende kracht. Voel jij je geestelijk ziek?

HHJO Bijbelrooster 20-26 september: Gevangen

In de gevangenis, daar hoop je vast nooit in te belanden, toch? Wie Gods Woord naspreekt zal echter van vervolging weten. In andere landen worden christenen ook daadwerkelijk gevangen gezet. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Deze week staat in het teken van het thema "Gevangen."

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 september: Elisa

Elia moet Elisa, de zoon van Safat, zalven als profeet in zijn plaats. De naam Elisa alleen al is van grote betekenis: ‘God verlost’. Zijn naam spreekt van Gods daden. In de komende week denken we na over het leven en de persoon Elisa.

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 september: ĒEen nieuw beginĒ

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Bij de schepping staan we komende week samen stil.

LCJ Bijbelrooster 30 aug t/m 5 sep: Genade, zelfs na doodslag

Je kent de overbekende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis natuurlijk. Die man kreeg genade na moord. Ook Kees, die door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is geïnterviewd, ervoer genade na een doodslag. Zijn aangrijpende verhaal lees je deze week op puntuit en ook dit Bijbelrooster staat in het teken van genade, zelfs na doodslag.

HHJO Bijbelrooster 23 t/m 29 autustus: De eerste christenen

In de stad Antiochië werden de volgelingen van de Heere Jezus voor het eerst christenen genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, heet jij nog steeds zo. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) lees je meer over de eerste christenen.

JBGG Bijbelrooster 16 t/m 22 augustus: Jozua

Jozua leefde dicht bij de Heere. Alleen zo kon hij het volk Israël het beloofde land in leiden. We kunnen veel van deze man leren. Daarom deze keer een Bijbelrooster met als thema "Jozua", samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 augustus: Lof aan God

Waarom schiep God Adam en zijn vrouw? Om Hem te loven! Dat is het ook het hoge doel waarvoor jij op deze aarde bent. Kun je dat uit jezelf? Welnee. Maar door genade kun je Gods eer wél weer gaan bedoelen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk, gaat over het loven van God.

HHJO Bijbelrooster 2 t/m 8 augustus: Vol verwachting

Wat verwachten we van God? Stellen we ons vertrouwen op Hem, de Almachtige? Of geven we ons over aan twijfel en ongeloof zodra er moeilijkheden in ons leven komen?

De Bijbel staat vol met voorbeelden die ons erop wijzen dat we alles van God mogen verwachten. En niet alleen voor onze dagelijkse problemen, maar vooral voor onze verlossing.

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) denkt deze week met je mee over dit thema.

LCJ Bijbelrooster 26 juli-1 augustus: Vrijheid

Wanneer ben je vrij? Sommigen zullen zeggen: “Wanneer je in een onbezet land woont”. Een ander: “Wanneer ik genoeg geld heb om ieder jaar op vakantie te kunnen”. Een derde voelt zich vrij als hij in het bezit is van een auto.

Maar zo vrij zijn we niet. Ieder mens wordt geboren als slaaf van de zonde. En nu zijn we geroepen om vrij te zijn.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, denkt deze week met je mee over Bijbelse vrijheid.

JBGG Bijbelrooster 19-25 juli: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in jouw leven. Maar wat moet nu voorrang hebben? Je kleding? Je kamer? Je studie? Je baan? Jezus zegt het zo: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.”

Deze week denkt de JBGG met je mee aan de hand van het dagboek Bericht voor jou.

HJW Bijbelrooster 5-11 juli: De waarheid spreken

De woorden die de Heere God in de Bijbel heft laten opschrijven, zijn de waarheid. God zal nooit een leugen uitspreken en laten opschrijven. Ook voor jou staan er beloften in: dat je God leert kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die jouw Koning wil zijn. Het geeft ook aan dat God getrouw is in wat Hij zegt. Het woord van God is ook bestendig, het zal bestaan, wat er ook gebeurt. Geeft dat geen houvast?

Het betekent ook dat jij geen leugen zal spreken, maar juist de waarheid, ook de waarheid van Gods Woord. Ben jij zo’n getuige?

LCJ Bijbelrooster 28 juni t/m 4 juli: De naam van Jezus Christus, wat zegt het jou?

De Zoon van God Zelf kwam naar de aarde. Hij werd mens. Leefde, leed en stierf voor de zonden van Zijn kinderen. Heeft hij ook voor jouw zonden betaald? Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, met dit Bijbelrooster stil bij de naam van Jezus Christus.

HHJO Bijbelrooster 21 t/m 27 juni: Beloond met vervolging

Kun je een christen zijn zonder dat je vervolgd wordt? En moet je vervolging alleen letterlijk opvatten, of zit er ook een geestelijke kant aan? Lees en denk mee over het thema vervolging met dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 juni: TimotheŁs

Sommige mensen dienen de Heere al vanaf hun jonge jaren. Wat een zegen is dat. Verlang je er ook naar? Ook bij Timothëus was dit het geval. Over hem gaat het in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). 

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 juni: Waarheid

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel." Een spreekwoord uit het dagelijkse leven. Het zegt je dat je beter de waarheid kunt spreken. In dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) gaat het over dé Waarheid. De Waarheid met een hoofdlettter.

HHJO Bijbelrooster 31 mei t/m 6 juni: Rechtvaardigheid

Rechtvaardig, onrechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtvaardiging... Termen die je op een gemiddelde zondag regelmatig langs hoort komen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) laat je nadenken over rechtvaardigheid.

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 mei: Examen doen

Velen van jullie doen rond deze tijd examen. In de Bijbelstudies van deze week staan we daarom stil bij het thema ‘examens.’ Het rooster is deze keer gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 10 t/m 23 mei: Namen van de Heilige Geest

Het is Pasen geweest. Hemelvaart geweest. De Heere Jezus is bij Zijn Vader. De discipelen (en wij) blijven achter op de aarde. Niet rouwend, maar verwachtend. Want God zendt de Trooster. Dit Bijbelrooster van de JBGG kijkt wat de Bijbel over Hem zegt.

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 mei: de hemel

Deze week mag je weer hemelvaartsdag vieren. Christus is teruggegaan naar de hemel, nadat Hij alles gedaan had wat Hij moest doen om jou zalig te kunnen maken. De hemel, waar Christus is; wat is dat voor heerlijke plaats? Daarover gaat dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 26 april t/m 2 mei: Hel, totale verlorenheid

Het is een vreselijke plaats waar je liever niet over nadenkt: de hel. Toch is het opvallend dat juist de Heere Jezus er veel over gesproken heeft. Om je af te schrikken en je tot Hem te brengen. Ook dit bijbelrooster gaat over de hel en is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 april: Getroost

"Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden." lezen we in Mattheüs 5 vers 4. Het is één van de teksten die centraal staat in het Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO) deze week.

JBGG Bijbelrooster 12 t/m 18 april: Lessen uit Prediker

Je hebt het vaak gehoord. "Alles is ijdelheid." Betekent dat dat je nergens iets aan hebt? Nee, Salomo geeft te kennen dat alle aardse dingen ons niet kunnen helpen om tot de ware gelukzaligheid te komen.

Deze week staan we stil bij de lessen van Salomo uit het Bijbelboek Prediker.

HJW Bijbelrooster 5 t/m 11 april: Bijbellezen

Van de christelijke jongeren lezen 4 van de 10 elke dag of regelmatig persoonlijk uit de Bijbel. Dit zouden er eigenlijk meer moeten zijn, toch? In dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk lees je waarom Bijbellezen onmisbaar is voor je. Doe er je voordeel mee!

LCJ Bijbelrooster 29 maart t/m 4 april: Belijden door lijden (vervolg)

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

LCJ Bijbelrooster 22 t/m 28 maart: Belijden door lijden

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

HHJO Bijbelrooster 15 t/m 21 maart: Aardse en Hemelse goederen.

"Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." In Mattheus 6: 19-21 dringt Jezus er op aan dat je de juiste dingen najaagt in dit leven. Schatten die eeuwig hun waarde houden. De HHJO leverde deze week het Bijbelrooster.

JBGG Bijbelrooster 8 t/m 14 maart: Die geleden heeft

"Die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Deze woorden hoor je elke zondag als de 12 artikelen worden voorgelezen. Ze zijn overbekend, maar wat houdt dat "geleden" nu precies in? De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) maakte er dit Bijbelrooster over.

HJW Bijbelrooster 1 t/m 7 maart: Jezus lijden in de Psalmen

In Psalm 22 lees je duidelijk over het lijden van de Heere Jezus. Maar er zijn nog meer Psalmen waar het lijden van de Heere naar voren komt. Voor deze lijdenstijd heeft het Hervormd Jeugdwerk (HJW) een Bijbelrooster gemaakt over het thema ”Jezus’ lijden in de Psalmen”.

LCJ Bijbelrooster 23 t/m 29 februari: Waarop stel jij je vertrouwen?

Je had goed geleerd voor je toets, en toch ging het mis. Je dacht dat je vriend te vertrouwen was, maar hij kwam zijn belofte niet na. Je dacht dat je lang zou leven, en werd plotseling doodziek.

Alles in deze wereld is veranderlijk. Is er nog wel iets of iemand die je kunt vertrouwen? Ja, er is Iemand de altijd Zijn beloften nakomt. Omdat Hij de Onveranderlijke is. Hij doet wat hij belooft. Durf je Hem te vertrouwen? 

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Waarop zet jij je vertrouwen", in samenwerking met Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 16 t/m 22 februari: Leven door het geloof

Zoals de stuurman zijn koers laat bepalen door wat hij met de radar ziet, zo laat een gelovige zijn levenskoers bepalen door Gods beloften waarvan deze de vervulling gelooft. Leven door het geloof is van levensbelang om de juiste koers te varen.

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Leven door het geloof, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 9 t/m 15 februari: Jong en oud

David is jong als je hem voor het eerst tegen komt in de Bijbel. En oud als hij zijn laatste woorden spreekt. Soms ontmoet je ook mensen die je alleen als oud kent, zoals Anna. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG), gaat over dit thema: Jong en oud.

HJW Bijbelrooster 2 t/m 8 februari: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Er is maar één Weg om tot God te komen. Eén Persoon die werkelijk het volgen waard is. Wie dat is, leren we in dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk. Het is Degene die van Zichzelf zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

LCJ Bijbelrooster 26 januari t/m 1 februari: Zicht op Christus te midden van verleiding

Verleiding loert overal. In duizenden verschillende vormen weet de duivel ons van het rechte pad af te brengen door ons te prikkelen op punten waar we gevoelig voor zijn. Bijvoorbeeld seks, geld of macht. Eergevoel of juist gemakzucht. En noem maar op. Hoe hard je vaak ook tegen verleidingen vecht, zonder de hulp van Christus kun je niet winnen en ga je vroeg of laat voor de bijl. Dit Bijbelrooster is van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 januari: Thuis

Wat is fijner dan na een lange tijd van huis te zijn geweest, weer thuis te komen! Waar voel jij je thuis? Hier op aarde? Of verlang je naar een beter thuis? Een thuis waar je altijd bij de Heere kunt zijn? De Hersteld Hermvormde Jeugdwerk Organisatie maakte er deze Bijbelstudie over. 

JBGG Bjibelrooster 12 t/m 19 januari: IJdelheid

In het Bijbelboek Prediker staan veel wijsheden. Sommige uitdrukkingen, zoals alles is ijdelheid of er is niets nieuws onder de zon, worden ook gebruikt door seculiere mensen anno 2016. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten steekt met dit Bijbelrooster verder de diepte in. Omdat dit leven tijdelijk en vergankelijk is.

HJW Bijbelrooster 5 t/m 11 januari: IsraŽl

Israël, het volk van God. Het verbondsvolk! Wat is over Israël al veel geschreven en nagedacht. Ook in dit Bijbelrooster van het Hervormd Jeugdwerk (HJW) staat Israël centraal. 

LCJ Bijbelrooster 29 december t/m 4 januari 2016: Op reis naar de eeuwigheid

De mens leeft éénmaal en daarna volgt het oordeel. Aan alles in onze cultuur is te merken dat dit basisonderwijs van het christelijk geloof door steeds minder mensen geloofd wordt, of zelfs voor velen volstrekt onbekend is. Maar in hoeverre leef jij bij het feit dat je op reis bent naar een eeuwigheid?

JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 december: Jozef

Eerlijk, oprecht en bang voor de zonde. Zo staat Jozef bekend. En terecht, want als je van één 'gewoon' mens iets kunt leren, is het Jozef wel. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten organiseert deze week zelfs een tienerconferentie rond deze Bijbelse persoon. Dit Bijbelrooster gaat ook hem.

HHJO Bijbelrooster 15 t/m 21 december: Dordtse Leerregels

Wat zeggen de Dordtse Leerregels jou? 
Achterin jouw Bijbeltje staan waarschijnlijk de Dordtse Leerregels. Misschien heb je ze nog nooit gelezen. Toch staan er hele mooie en belangrijke dingen in. De stukjes van deze week zijn een samenvatting van de Dordtse Leerregels. Gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 8 t/m 14 december: Knechtsliederen

Jezus is Gods Knecht. Niet glorieus, maar onaanzienlijk. Die Knecht liet zich vernederen. Maar toch waren er die in deze vernederde Knecht, in deze Onaanzienlijke, hun Alles hebben gevonden. Omdat ze aan deze Knecht hun zonde en schuld kwijt konden. Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 december: Dienstbaar zijn

Dienstbaar zijn. Is dat een opgave voor je? Of heb je er gaven voor gekregen? "Dienstbaar zijn, een opgave en gave", dat is het thema van dit Bijbelrooster, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 november: Tot Uw dienst

Tot uw dienst. Dat zeg je misschien wel eens als je iets gedaan hebt voor een ander. Maar hoe zit het met "Tot Uw dienst"? Daarover gaat dit bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO).

Actief

HJW Bijbelrooster 17 t/m 23 november: Gods zegen in het leven van Jakob

Jakobs leven was niet makkelijk: zijn tweelingbroer wilde hem doden, hij moest vluchten waardoor hij zijn moeder nooit meer terug zou zien, hij werd bedrogen door zijn oom, zijn vrouwen vochten elkaar de tent uit en zijn zoons waren bepaald geen lievertjes. En toch: Jakob was een gezegend mens. Gods zegen was met Hem.

JBGG Bijbelrooster 10 t/m 16 november: Zoon van de belofte

Izak, een zoon van de belofte. Dat is het thema waar het deze week over gaat. De stukjes uitleg bij dit Bijbelleesrooster komen uit het dagboek "Strikt persoonlijk", een uitgave (1998) van Den Hertog, is samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 november: 7 dagen dankbaar

Deze week houden we weer dankdag. Maar wat is dat eigenlijk, dankbaar zijn? Stichting Woord en Daad maakte in samenwerking met het HJW, HHJO en LCJ een prachtig Bijbelrooster rond dankdag: 7 dagen dankbaar. Je kunt hem hier downloaden! LET OP: de stukjes op de site gaan van dinsdag t/m maandag, terwijl de PDF van zondag t/m zaterdag loopt.

HHJO Bijbelrooster 26 okt t/m 2 nov: Dienen

Deze week staat in het teken van het thema ‘dienen’. Daarom komen er diverse stukjes over het dienen van de Heere aan de orde. Vragen die aan de orde komen, zijn: waarom is het nodig om de Heere te dienen? En hoe dienen we Hem op de juiste manier? Naar aanleiding van diverse Bijbelstukjes vinden we antwoorden op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 20 t/m 26 oktober: Zie je mij? Zorg voor een ander.

Als je lekker wat geld hebt verdient met je bijbaantje, moet je er niet aan denken om een deel daarvan meteen weer uit te geven aan een ander. Je had er vast andere plannen mee. Toch vraagt God van ons dat we ook financieel zorg dragen voor elkaar.

HJW Bijbelrooster 13 t/m 19 oktober: Als de Heere recht doet

Het is een wat onbekend thema deze keer, gebaseerd op de vier eerste hoofdstukken van Jesaja. Des te meer reden om ons daar eens in te verdiepen.

LCJ Bijbelrooster 6 t/m 12 oktober: Vluchteling onderweg

Je kunt de krant niet openslaan of het gaat wel over migranten, de asielzoekerproblematiek of de vluchtelingencrisis. Laten we de Bijbel openslaan en op zoek gaan naar wat daar in staat over vluchteling en vreemdeling zijn onderweg.

HHJO Bijbelrooster 29 september t/m 5 oktober: Belijden

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) start vanaf eind oktober een serie artikelen rond het thema Belijden. Daarom nu alvast een Bijbelrooster over dit onderwerp, als voorproefje.

JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 september: Bekering

We moeten allemaal bekeerd worden, dat weten we als de besten. Maar wat zegt de Bijbel precies over bekering? Dat lees je deze week in het Bijbelrooster.

HJW Bijbelrooster 15 t/m 21 september: Beproeving

Het verschil tussen echt geloof en schijngeloof is soms maar heel klein. Daarom is beproeving van het geloof nodig.

LCJ Bijbelrooster 8 t/m 14 september: Diaconaat

Paulus reisde speciaal langs Jerusalem om daar diaconale hulp te verlenen door middel van het afdragen van een collecte. Die collecte was onder christenen uit de heidenen gehouden, speciaal voor de arme Joodse broeders in Christus. Op deze manier schieten broeders en zusters van elders hen te hulp. Hoe bewust ben jij bezig met het diaconaat?

HHJO Bijbelrooster 1 t/m 7 september: Christenvervolging

Als christen in Nederland ken je (gelukkig) geen letterlijke vervolging. Voor duizenden christenen wereldwijd is dit wel anders. Via Stichting de ondergrondse kerk (SDOK) lees je regelmatig verhalen van vervolging van christenen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) voerde dit jaar samen met SDOK actie voor vervolgde christenen in Nigeria en maakte dit Bijbelrooster. 

JBGG Bijbelrooster 26 augustus t/m 1 september: Ik geloof in de Heilige Geest

In de catechismus staat slechts één vraag over de Heilige Geest. Deze week staan we stil bij die Geest waar in het tweede vers van de Bijbel al over gesproken wordt. Ook overdenken we het onmisbare werk van de Heilige Geest.

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 augustus: Post uit de hemel

Johannes, de oude apostel van de Heere Jezus, is verbannen. Hij zit eenzaam op Patmos. Daar zoekt de Heere Jezus Hem echter op. En Hij krijgt een opdracht. Hij moet gaan schrijven. Zeven brieven. De eerste brief is bestemd voor de gemeente van Efeze. Wij lezen mee. En leggen ons leven ernaast.

N.B. In de krant van woensdag 19 augustus stond per abuis het verkeerde Bijbelrooster afgedrukt. Dit is de juiste.

LCJ Bijbelrooster 12 t/m 18 augustus: Op reis met Paulus (2)

Deze week hopen we opnieuw stil te staan bij de reizen die Paulus maakte. De problemen die Paulus ervaart op reis, maar ook de steun die God hem elke keer opnieuw geeft.

HHJO Bijbelrooster 5 t/m 11 augustus: Jezus in gesprek met de rijke jongeling

Het thema van deze week is "Jezus in gesprek met de rijke jongeling". We bespreken uitgebreid de verschillende onderdelen van het gesprek. Lijken wij in veel zaken niet op de rijke jongeling? Hebben wij onze rijkdom over voor onze arme medemens? Luisteren wij naar het bevel dat God ons geeft?

JBGG Bijbelrooster 29 juli t/m 4 augustus

We reizen met z'n allen heel wat af tijdens de vakantie. Het thema van deze week is daarom "Onderweg". Ook in de Bijbel werd veel gereisd. Met Gods zegen en zonder Gods zegen. Lees maar mee.

HJW Bijbelrooster 22 t/m 28 juli: Omgaan met geld

Een weeklang lezen we in de Bijbel over geld en geldbesteding. Op het laatste komt het aan. Hoe ga jij met je geld, goederen en gaven om? Op welke manier beheer je de goederen die je hebt ontvangen? Ons concrete leven voor Gods aangezicht en de liefde tot de naaste komt tot uiting.

LCJ Bijbelrooster 15 t/m 21 juli: Op reis met Paulus (1)

Het thema van deze week is 'Op reis met Paulus'. In deze eerste serie zien we dat de Heilige Geest Paulus en Barnabas uitzendt. Het is het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis. Het evangelie wordt naar Europa gebracht. We zien de tegenstand en struikelblokken die Paulus tegenkomt, maar ook zien we de leiding van de Geest duidelijk openbaar komen.
In augustus komt de tweede serie van 'Op reis met Paulus'.

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 juli: Vruchten van de Geest

Het thema van deze week is "Vruchten van de Geest’. Deze week bespreken we de negen vruchten van de Geest, die Paulus noemt in Galaten 5. Wat bedoelt Paulus? Zie ik die vruchten ook in mijn leven? Hoe kom ik aan die vruchten? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen.

JBGG Bijbelrooster 30 juni t/m 7 juli: Macht

Wie macht heeft, heeft invloed. Dat blijkt uit Bijbelgeschiedenissen, maar ook uit de nieuwsberichten die elke dag in de krant staan. Veel machthebbers maken misbruik van hun positie. Enkelen slagen erin om ook als koning, premier, directeur of voorzitter nederig en dienstbaar te blijven. Wetend dat de absolute macht alleen God toebehoort.

HJW Bijbelrooster 23 t/m 29 juni: treuzelen

Treuzelaars. Zo noemde Thomas Boston mensen die onder de verkondiging van het Evangelie zitten, maar zich niet bekeren omdat ze er geen moed voor hebben of omdat ze de oproep niet serieus nemen. Deze week vragen we ons met Boston af: waarom treuzelen hoorders van het Evangelie? En vooral: waarom zouden wij nog treuzelen?

LCJ Bijbelrooster 16 t/m 22 juni: Snoeien om te groeien

Christus is de ware Wijnstok, en ware gelovigen zijn de ranken. God als de Landman snoeit, "opdat zij meer vrucht drage".

HHJO Bijbelrooster 9 t/m 15 juni: Keuzes maken

Elke dag moet je keuzes maken. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is: hoe maak je deze keuzes? In het licht van Gods Woord? Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerkorganisatie, gaat over keuzes maken.

LCJ Bijbelrooster 26 mei t/m 1 juni: Gevangen of vrij

Ben jij een gevangene of ben je vrij? Nee, je zit waarschijnlijk niet in de gevangenis. Toch kun je wel degelijk een gevangene zijn. Ja, van jezelf bén je dat. Deze week aandacht voor het thema "Gevangene of vrij?", in het Bijbelrooster dat gemaakt is door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 mei: Wie is God?

Een belangrijker vraag kun je je bijna niet stellen: Wie is God? In de Bijbel laat Hij Zich aan je zien, door dit Woord kun je Hem leren kennen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW), gaat dan ook over deze vraag: Wie is God?

HHJO Bijbelrooster 12 t/m 18 mei: Simson

Deze week gaat het Bijbelrooster over het leven van Simson, de twaalfde en laatste Richter. Een sterke man, maar ook een zwakke man. Een man die de HEERE wil gebruiken om Zijn volk te redden. Dit rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 5 t/m 11 mei: Werken

Al weten we van veel dingen niet hoe het in de toekomst zal lopen, dat betekent niet dat je op jouw handen moeten gaan zitten. Je moet aan de slag. De Bijbel spaart luie mensen niet.

HJW Bijbelrooster 28 april t/m 4 mei: De Koning

Wat is er nu toepasselijker in de week na Koningsdag om stil te staan bij de Koning der koningen. Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) maakte een Bijbelrooster "Jij en de Koning".

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 april: Liefde gevraagd

Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is de kern van Gods Wet. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hield er zaterdag 18 april een appeldag over voor jongeren tot 16 jaar. Daarom is het thema voor dit Bijbelrooster ”Liefde gevraagd! Voor God én voor de naaste”, gemaatk door het LCJ.

JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 april: Petrus schrijft

Wat heefd de apostel Petrus veel geleerd in zijn leven. Maar ook veel afgeleerd. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) kun je veel leren van zijn leven aan de hand van zijn tweede brief. De apostel Petrus schrijft.

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 april: Liefde van de Levende

Het is Pasen geweest en je hebt het gehoord: de Heere is waarlijk opgestaan! Pasen is het feest van het leven, van de liefde. Daarom maakte het Hervormd Jeugdwerk (HJW) voor deze week een Bijbelrooster het het thema: De liefde van de Levende.

JBGG Bijbelrooster 31 maart t/m 6 april: Verlossingswerk

In deze lijdensweken denk je na over het lijden en sterven van de Heere Jezus, Gods Zoon. Hij ging die lijdensweg om zondaren te kunnen verlossen. Daarom maakte de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) voor deze week een Bijbelrooster met het thema "Verlossingswerk".

HHJO Bijbelrooster 24 t/m 30 maart: DaniŽl

Buigen of knielen? Buigen voor de wereld is niet zo moeilijk, dat zit je in het bloed. Maar knielen voor God, daar is genade voor nodig. Je kunt veel leren van het leven van Daniël, die centraal staat in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Eenheid, gebed, (on)geloof

Er zou eenheid moeten zijn in de gemeente van Christus. En gebed. En geloof. Maar is het er ook? Daarover gaat de Bijbelstudie van Puntuit deze week, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 maart: Gods spreken in de natuur

Wie heeft zich niet eens verwonderd over de natuur. God spreekt door middel van zijn schepping. Hoor jij Zijn stem in de natuur ook, of bekommer je je weinig over planten en dieren? ”Gods spreken in de natuur” is het thema van het Bijbelrooster in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 maart: De woestijn

In de woestijn is het of heel warm, of heel koud. Waarschijnlijk ben je er nog nooit geweest, maar vanuit de Bijbel kun je weten dat het er doods, kaal en dor is. Hier en daar zijn wel oases, maar die zijn spaarzaam. Toch gaat dit Bijbelrooster over "De woestijn als plaats van hoop", gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 24 februari t/m 2 maart: Lof zij het Lam

Was is het doel van je leven? Dat jij gelukkig en zalig wordt? Of is er een hoger doel? Zoals het thema van deze Bijbelstudie: ”Lof zij het Lam”, samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 februari: Vreemdelingschap

Een vreemdeling en bijwoner. Zo noemde Abraham zichzelf. Zou jij jezelf ook zo kunnen of willen noemen? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) heeft voor deze week een Bijbelstudie gemaakt over het onderwerp ”Vreemdeling­schap in de Bijbel en van jou”.

HHJO Bijbelrooster 10 t/m 16 februari: De vervolgde Kerk

Elke dag vloeit er bloed omdat er mensen zijn die Jezus liever volgen dan hun leven behouden. Verbazingwekkend is dat niet: Jezus voorzegde immers al dat Zijn volgenlingen zouden moeten lijden om Zijn Naam. Maar wie de grote liefde van God persoonlijk kent, wil niets anders dan Hem volgen.

HJW Bijbelrooster 3 t/m 9 februari: Weg, Waarheid en Leven

Weet je de weg niet meer? Wil je weten wat waarheid is? Ben je op zoek naar het leven? Voor de antwoorden moet je bij de Heere Jezus zijn. Hij heeft het gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Over Hem gaat het in dit Bijbelleesrooster, samengesteld door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 27 jan t/m 2 feb: Recht voor God Ė Heilig leven

Recht voor God. Is dat nog mogelijk voor een zondig mens? In Christus kan het. En dan zul je ook heilig gaan leven, al is dat voor jezelf een onmogelijke opdracht. De winterconferenties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staan in het teken van dit onderwerp, evenals dit Bijbelrooster.

LCJ Bijbelrooster 20 t/m 26 januari: 'Kind van God' zijn

Hoe is het om een kind van God te zijn? Hoe moet je dan leven? Wat kun je verwachten? Bij wie zou je betere antwoorden krijgen dan bij Jezus Zelf? Hij heeft er veel over gesproken in Zijn leven hier op aarde. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) maakte dit Bijbelrooster over de lessen van Jezus over ‘kind van God’ worden en zijn.

HHJO Bijbelrooster 13 t/m 19 januari: vreugde in God

Heb je als kind van God altijd verdriet? Nee, er zijn ook zeker tijden dat je vreugde ervaart. Vreugde in God, vreugde met God. Daar gaat het over in dit Bijbelrooster, samengesteld door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 januari

Simeon. Je leest weinig over hem in de Bijbel. Het is niet bekend waar hij vandaan komt, hoe oud hij was en of hij wel of niet een gezin had. Toch is er best wel iets over Simeon te zeggen, zoals blijkt uit dit Bijbelleesrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

JBGG Bijbelrooster 30 december t/m 4 januari: Licht

Licht en duisternis. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar. In de donkere dagen rond kerst is die tegenstelling nog groter: we dachten immers na over Christus, het Licht der Wereld. Hij kwam in de duisternis van deze wereld om het Licht te doen schijnen in donkere zondaarsharten. Daarom is deze week het thema van het Bijbelrooster: Licht. In samenwerking met het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 23 t/m 29 december: Waarom Kerst

Elk jaar komt het terug: Kerst. De dagen ervoor zijn kort en donker, maar op straat merk je daar niet veel van. Duizenden lichtjes uit honderden kerstbomen en andere versieringen laten je het weten: Kerst komt eraan. Maar is dat alles, een beetje gezelligheid en extra verlichting in donkere dagen? Of gaat het om iets heel anders? Daarom deze week het thema: Waarom Kerst? In samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 16 t/m 22 december: De boodschap van Maleachi

Maleachi? Die kennen we vooral omdat het naar hem vernoemde Bijbelboek nou eenmaal het Oude Testament afsluit. Maar wat hij ons precies kan leren, weten we meestal niet. Toch is zijn boodschap zeker de moeite waard. Ook in dit boek is het de Heere die tot jou spreekt. Hij wijst de zonde aan, maar wijst ook de weg van de verlossing. Het Bijbelrooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 december: Geslachtsregister van Jezus

Jezus is God, maar ook Mens. Hij had een moeder, Maria. En Hij kwam uit het geslacht van David. Als je het geslachtsregister van de Heere Jezus leest in de Bijbel, kom je namen tegen die je niet snel zou verwachten. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) neemt je mee door het geslachtsregister van de Heere Jezus.

JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 december: Advent

De Adventstijd is weer aangebroken: een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heiland. Het Bijbelrooster van deze week gaat daar ook over. Het is samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

LCJ Bijbelrooster 25 november t/m 1 december: Accepteren en liefhebben van je naaste

Je naaste liefhebben als jezelf: makkelijker gezegd dan gedaan, denk je misschien. Toch is het een Bijbelse opdracht. Het thema van deze week is dan ook "Accepteren en liefhebben van je naaste". Het Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

HHJO Bijbelrooster 18 t/m 24 november: Gelijkenissen

Wat heeft de Heere Jezus veel gelijkenissen uitgesproken. Dat deed Hij niet zomaar, zoals je weet. In dit Bijbelrooster kom je een aantal gelijkenissen tegen, om er in deze week bij stil te staan. Het rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

JBGG Bijbelrooster 4 t/m 10 november: Dankdag

Dankdag, het komt elk jaar terug. Deze week daarom aandacht voor het thema "Dankdag", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).