Belijdenis

Download het leesplan in PDF

Belijdenis

Op grote verzoendag zorgde God voor verzoening van de zonden van de Israëlieten. Verzoening betekent: het komt goed tussen God en ons. Denk aan de verloren zoon, die door zijn vader wordt...

Belijdenis op grond van het offer

In vers 21 lezen we: “Aäron zal zijn beide handen op het hoofd van de bok leggen. En hij zal daarop al de ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen, met al hun...

Niet verzwijgen

David jubelt het uit hoe gelukkig je bent als je vergeving van al je zonden hebt gekregen. Eerlijk vertelt hij erbij dat hij zelf daar niet zomaar deel aan had. Toen hij zijn zonden verzweeg,...

...En U vergaf...!

Dat God barmhartigheid aan je zal bewijzen, kun je niet alleen lezen in het vers uit Spreuken dat ik gisteren citeerde, maar ook in Psalm 32. David schrijft in vers 5: “Mijn zonde maakte...

Laat je dopen!

‘Johannes de Doper’, zo noemen we hem, omdat hij voor het eerst in de geschiedenis ook Jóden doopte. Heidenen die overkwamen naar het Joodse geloof, werden al wel gedoopt,...

Ontvang vergeving

De doop was een teken en een verzegeling, dat hun zonden hen door God, om Christus’ wil, vergeven waren. Ben jij ook gedoopt? Dan heb je het teken van de vergeving van al je zonden.

...

God is getrouw en rechtvaardig

‘God is getrouw en rechtvaardig’ lezen we in vers 9. God is trouw aan alles wat Hij in het Oude en Nieuwe Testament heeft bekend gemaakt over Zijn vergevingsgezindheid. In de...

Leesplannen

Belijdenis