ABC van het geloof. De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.

Als je een biljet van tien of twintig euro pakt en dat tegen het zonlicht houdt, zie je een watermerk. Dit watermerk is een teken: het laat zien dat het biljet echt is. Je kunt het niet zomaar verwijderen en ook niet namaken.

De doop is ook een teken. Een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit door woorden in het Evangelie, maar daarnaast laat Hij het in de sacramenten zien. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Omdat je christelijke ouders hebt, hoor je al bij dat verbond. En daarom hebben je ouders je laten dopen. Je hoort bij God, is dat niet bijzonder?

Toch maakt de doop je niet zalig. De doop vraagt van jou geloof en bekering. De doop vraagt dat je gelooft dat de Heere Jezus jouw zonden afwast, net zoals het water onze vuilheid afwast. En het vraagt gehoorzaamheid aan God om te leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord. Voor het geloof geeft de doop houvast om bij God terug te komen. We kunnen immers zelf dat geloof niet maken. Daarom mag je het Hem vragen: Heere, wilt U doen wat U heeft beloofd?

">

Bijbelrooster 18 - 24 juli: de doop

Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van de doop. De meditaties zijn verzorgd door ABC van het geloof. De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.

Als je een biljet van tien of twintig euro pakt en dat tegen het zonlicht houdt, zie je een watermerk. Dit watermerk is een teken: het laat zien dat het biljet echt is. Je kunt het niet zomaar verwijderen en ook niet namaken.

De doop is ook een teken. Een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit door woorden in het Evangelie, maar daarnaast laat Hij het in de sacramenten zien. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Omdat je christelijke ouders hebt, hoor je al bij dat verbond. En daarom hebben je ouders je laten dopen. Je hoort bij God, is dat niet bijzonder?

Toch maakt de doop je niet zalig. De doop vraagt van jou geloof en bekering. De doop vraagt dat je gelooft dat de Heere Jezus jouw zonden afwast, net zoals het water onze vuilheid afwast. En het vraagt gehoorzaamheid aan God om te leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord. Voor het geloof geeft de doop houvast om bij God terug te komen. We kunnen immers zelf dat geloof niet maken. Daarom mag je het Hem vragen: Heere, wilt U doen wat U heeft beloofd?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: doop - bekering

Een duif zweeft over het water. Noach heeft haar uitgelaten als verkenner: is er weer léven na de zondvloed? Maar nee, nergens vindt ze een plek waarop ze kan neerstrijken.

De...

Woensdag: doop - geloof

Jezus verwijt Zijn discipelen dat zij de brengers van de boodschap niet geloofd hebben. Hoe kan Hij dan toch zúlke mensen eropuit sturen om wereldwijd het Evangelie te brengen? De...

Donderdag: doop - besnijdenis

Paulus legt in deze brief alle nadruk op de alles beheersende plaats van Christus. In Hem is de volheid van God verschenen. Hij Die als mens lichamelijk op aarde leefde en werkte. Wanneer wij in...

Vrijdag: doop - verbond

Pas 13 jaar na de geboorte van Ismaël verschijnt de HEERE weer aan Abram. Hij komt Zijn eens gesloten verbond met woord en teken bevestigen. Wat handelt de HEERE vaak anders dan wij...

Zaterdag: doop - onreinheid

Een fontein of bron was een prachtig bezit om aan water te komen. Je kon er je dorst mee lessen. Je kon je er ook mee wassen. Dat laatste geldt voor de Fontein/Bron, waar in vers...

Zondag: Jezus' bloed

Johannes schrijft zijn bijbelboek in opdracht van de Drie-enige God. God de Vader wordt hier genoemd: ‘Die is en die was en die komt.’ Woorden die herinneren aan Gods openbaring aan...

Maandag: Christus' dood

Begrijpen wij onze doop? Niet of we verstandelijk weten wat de doop inhoudt. Dat is ook belangrijk. Maar het gaat om meer: beleven we de heilswerkelijkheid (behoud) die in onze doop wordt...

Leesplannen

Bijbelrooster 18 - 24 juli: de doop

Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van de doop. De meditaties zijn verzorgd door ABC van het geloof. De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.

Als je een biljet van tien of twintig euro pakt en dat tegen het zonlicht houdt, zie je een watermerk. Dit watermerk is een teken: het laat zien dat het biljet echt is. Je kunt het niet zomaar verwijderen en ook niet namaken.

De doop is ook een teken. Een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit door woorden in het Evangelie, maar daarnaast laat Hij het in de sacramenten zien. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Omdat je christelijke ouders hebt, hoor je al bij dat verbond. En daarom hebben je ouders je laten dopen. Je hoort bij God, is dat niet bijzonder?

Toch maakt de doop je niet zalig. De doop vraagt van jou geloof en bekering. De doop vraagt dat je gelooft dat de Heere Jezus jouw zonden afwast, net zoals het water onze vuilheid afwast. En het vraagt gehoorzaamheid aan God om te leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord. Voor het geloof geeft de doop houvast om bij God terug te komen. We kunnen immers zelf dat geloof niet maken. Daarom mag je het Hem vragen: Heere, wilt U doen wat U heeft beloofd?