website van het ABC van het Geloof.

 

">

Bijbelrooster ABC van het geloof 1-7 augustus: Verzoening

 "Verzoening" is een van de kernwoorden op de website van het ABC van het Geloof.

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Offerdienst

In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die offerdienst had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet goedkoop is....

Woensdag: Christus als offer

Een bekende economische wetmatigheid luidt: ‘Hoe schaarser, hoe duurder.’ Wat veel voorkomt en gemakkelijk te krijgen is, kost bijna niets. Maar voor wat zeldzaam is, moet een groot...

Donderdag: Lam van God

Wie bent u? Met die vraag is een afvaardiging uit Jeruzalem op pad gestuurd naar Johannes de Doper. Er is een aanleiding voor die vraag. Een paar verzen eerder in Johannes 1 (vers 7) lezen we...

Vrijdag: Gekocht met kostbaar bloed

Wandelt in vreze… ja, dat zijn echt Bijbelse woorden. In het Oude Testament komen we ze vaak tegen. En hier neemt Petrus ze voor de nieuwtestamentische gemeente over: wandelt in vreze de...

Zaterdag: Zonde bedekt

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met jou? Je kijkt zo somber; is er wat met je gezondheid, zorg in je omgeving of gezin / vriendenkring; ben je gestrest? Wij weten tenslotte...

Zondag: Lt je met God verzoenen!

Als er gesproken wordt over verzoening is er sprake van twee partijen die op voet van oorlog met elkaar leefden. Nee, dat lag niet aan de Heere. Wij zijn het die in opstand kwamen tegen Zijn...

Maandag: Verzoening voor vijanden

In vers 5 zingt Paulus een loflied op de liefde van God. Die liefde is niet alleen een gevoel, maar is ook een daad. Gods liefde vertaalt zich in de heilsfeiten (de bijzondere daden die de Heere...

Leesplannen