schrijft het ABC van het geloof op haar website.

En het is tegelijkertijd ook een ‘zeker weten’: met je verstand weten dat Gods Woord de waarheid is. Dat is het geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. Je gelooft God op Zijn Woord, je geeft je over aan de Heere Jezus. Dat doe je omdat je gelooft dat Hij alleen zalig kan maken van alle zonden. Je kunt zelf niet betalen, je kunt zelf niets doen voor de zaligheid. Zonder geloof in Hem ga je verloren. Je kunt je alleen maar laten vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich nam.

Lees meer hierover op http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren

">

Bijbelrooster ABC van het geloof 11 t/m 17 juli: Geloof

Geloven is een ‘vast vertrouwen’ hebben in God: dat Zijn Woord waar is, dat de Heere Jezus is Wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart: van binnenuit overtuigd zijn dat alles wat aan jou in het Evangelie beloofd is, waar is. Dat schrijft het ABC van het geloof op haar website.

En het is tegelijkertijd ook een ‘zeker weten’: met je verstand weten dat Gods Woord de waarheid is. Dat is het geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. Je gelooft God op Zijn Woord, je geeft je over aan de Heere Jezus. Dat doe je omdat je gelooft dat Hij alleen zalig kan maken van alle zonden. Je kunt zelf niet betalen, je kunt zelf niets doen voor de zaligheid. Zonder geloof in Hem ga je verloren. Je kunt je alleen maar laten vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich nam.

  • Het geloof is het ‘middel’ om zalig te worden. ‘En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.’ (Handelingen 16:30-31)
  • Door het geloof neem je de Heere Jezus aan zoals Hij door de Vader aangeboden wordt. ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Johannes 1:12)

Lees meer hierover op http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De inhoud van het geloof

 

Om over na te denken: Wat is volgens vers Johannes 20:31 de...

Woensdag: De opdracht in het geloof

Om over na te denken: Welk antwoord geven Paulus en Silas op de vraag van de stokbewaarder (cipier)? Welke opdracht ligt hierin voor jou?

 

Donderdag: De gave van het geloof

Geloof is een gave van God. Wat betekent dit voor jou? Moet je dan maar afwachten of je het krijgt?