website ABC van het geloof denkt daar deze week met ons over na.

Vol zelfvertrouwen staat hij voor Petrus. Zojuist heeft Ananias een som geld voor de voeten van de apostelen neergelegd. Het is de opbrengst van het stuk land, dat hij verkocht heeft. Ananias vertelt er niet bij dat hij thuis een deel van het geld heeft achtergehouden. Een leugentje om bestwil. Dat moet kunnen, toch?Met zijn leugen gaat Ananias in tegen het negende gebod: ‘U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ (Exodus 20:16). Liegen is werk van de duivel. Met één leugen bracht hij Adam en Eva in het paradijs ten val. Na de zondeval is de mens zelf leugenaar geworden. Hoe vaak lieg jij tegen anderen of roddel jij over de ander?

God is echter de God van de waarheid. ‘God is geen man, dat Hij liegen zou’ (Numeri 23:19a). Hoewel het soms lijkt alsof de leugens de wereld overspoelen, wint de waarheid het altijd van de leugen. Dat blijkt al bij Christus’ kruisiging. Als een leugenaar en bedrieger wordt Hij veroordeeld. Maar uit Zijn opstanding blijkt dat de waarheid het laatste woord heeft! Buiten Christus is er geen waarheid. Hij zegt Zelf: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven’ (Johannes 14:6a).

">

Bijbelrooster ABC van het geloof 15-21 augustus: Niet liegen

God is een God van waarheid, Hij kan een leugen niet door de vingers zien. De website ABC van het geloof denkt daar deze week met ons over na.

Vol zelfvertrouwen staat hij voor Petrus. Zojuist heeft Ananias een som geld voor de voeten van de apostelen neergelegd. Het is de opbrengst van het stuk land, dat hij verkocht heeft. Ananias vertelt er niet bij dat hij thuis een deel van het geld heeft achtergehouden. Een leugentje om bestwil. Dat moet kunnen, toch?Met zijn leugen gaat Ananias in tegen het negende gebod: ‘U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ (Exodus 20:16). Liegen is werk van de duivel. Met één leugen bracht hij Adam en Eva in het paradijs ten val. Na de zondeval is de mens zelf leugenaar geworden. Hoe vaak lieg jij tegen anderen of roddel jij over de ander?

God is echter de God van de waarheid. ‘God is geen man, dat Hij liegen zou’ (Numeri 23:19a). Hoewel het soms lijkt alsof de leugens de wereld overspoelen, wint de waarheid het altijd van de leugen. Dat blijkt al bij Christus’ kruisiging. Als een leugenaar en bedrieger wordt Hij veroordeeld. Maar uit Zijn opstanding blijkt dat de waarheid het laatste woord heeft! Buiten Christus is er geen waarheid. Hij zegt Zelf: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven’ (Johannes 14:6a).

  • In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit wie de duivel is: ‘Want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.’
  • Liegen is een zonde tegen God: ‘Een vals getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast, zal niet ontkomen’ (Spreuken 19:5).
  • God eist van jou dat je de waarheid spreekt: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).
  • Vind jij het lastig om niet te liegen? Vraag de Heere om hulp! ‘HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deuren van mijn lippen’ (Psalm 141:3).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een valse getuige

Het is opvallend dat de tekst van vers 5 maar in een paar woorden verschilt van vers 9 in dit hoofdstuk. Waarom wordt dit zo nadrukkelijk twee keer onder onze aandacht gebracht? Dat komt omdat...

Woensdag: De waarheid verdraaien

‘Vrede aanraden’ staat in onze tekst tegenover ‘kwaad smeden’ (vers 20). Dat laatste gebeurt maar al te veel. Kwaad smeden (de waarheid verdraaien) tegenover de naaste,...

Donderdag: De leugen afleggen

In dit gedeelte van de brief aan de Efeziërs dringt Paulus sterk aan op een werkelijk christelijke levenswandel. Wie zich niet als een kameleon gedraagt – zich aanpassend aan de...

Vrijdag: Jezus de Waarheid

De troost die Jezus de discipelen geeft, is niet alleen dat ze na dit leven mogen komen in het Vaderhuis. Zeker, dat is een geweldig perspectief. Jezus wijst de weg. Maar Hij

Zaterdag: De duivel is een leugenaar

Ongeloof is de zonde van ons leven. Wij gaan verloren door ons ongeloof. Ongeloof betekent dat we de woorden van Jezus niet kunnen horen. Omdat we ze niet begrijpen? Nee, erger: onmacht. Waarom...

Zondag: Wie bij God mag wonen

Op zondag mogen we naar de kerk. We mogen in Gods aanwezigheid zijn. God is tegenwoordig (aanwezig), God is in ons midden; laat ons diep in ’t stof aanbidden! Psalm 15 geeft een opsomming...

Maandag: Goed spreken

We denken vandaag na over de wederkomst van Christus. In de gelezen verzen maakt Petrus namelijk duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in...

Leesplannen

Bijbelrooster ABC van het geloof 15-21 augustus: Niet liegen

God is een God van waarheid, Hij kan een leugen niet door de vingers zien. De website ABC van het geloof denkt daar deze week met ons over na.

Vol zelfvertrouwen staat hij voor Petrus. Zojuist heeft Ananias een som geld voor de voeten van de apostelen neergelegd. Het is de opbrengst van het stuk land, dat hij verkocht heeft. Ananias vertelt er niet bij dat hij thuis een deel van het geld heeft achtergehouden. Een leugentje om bestwil. Dat moet kunnen, toch?Met zijn leugen gaat Ananias in tegen het negende gebod: ‘U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ (Exodus 20:16). Liegen is werk van de duivel. Met één leugen bracht hij Adam en Eva in het paradijs ten val. Na de zondeval is de mens zelf leugenaar geworden. Hoe vaak lieg jij tegen anderen of roddel jij over de ander?

God is echter de God van de waarheid. ‘God is geen man, dat Hij liegen zou’ (Numeri 23:19a). Hoewel het soms lijkt alsof de leugens de wereld overspoelen, wint de waarheid het altijd van de leugen. Dat blijkt al bij Christus’ kruisiging. Als een leugenaar en bedrieger wordt Hij veroordeeld. Maar uit Zijn opstanding blijkt dat de waarheid het laatste woord heeft! Buiten Christus is er geen waarheid. Hij zegt Zelf: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven’ (Johannes 14:6a).

  • In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit wie de duivel is: ‘Want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.’
  • Liegen is een zonde tegen God: ‘Een vals getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast, zal niet ontkomen’ (Spreuken 19:5).
  • God eist van jou dat je de waarheid spreekt: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).
  • Vind jij het lastig om niet te liegen? Vraag de Heere om hulp! ‘HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deuren van mijn lippen’ (Psalm 141:3).