">

Bijbelrooster ABC van het geloof 25-31 juli: Christus

"Christus" is een van de kernwoorden op de website van het ABC van het Geloof. Christus betekent Gezalfde. Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Christus - De Messias

Als wij naar een feest gaan kleden wij ons in de regel feestelijk. Dat geldt zeker van een bruid en bruidegom. De kleding die ze op hun bruiloft gaan dragen is vaak al heel lang het onderwerp...

Woensdag: Christus - De Zoon van God

Het Oude en Nieuwe Testament heeft alles met elkaar te maken. De HEERE heeft heel vaak en op heel veel verschillende manieren gesproken. We kunnen daar tot op de dag van vandaag over lezen in...

Donderdag: Christus - De Priesterkoning

Deze psalm spreekt van de Priesterkoning. Er was immers onder het Oude Testament geen koning die tegelijk priester was. Toen Saul, de koning, een priesterlijke daad verrichtte – hij ging...

Vrijdag: Christus - De Gezalfde

Lezen: Jesaja 61:1-2: "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te...

Zaterdag: Christus - De Profeet

Lezen: Deuteronomium 18:15: Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen.

Lees verder...

Zondag: Christus - De Lijdende

Hoe is het mogelijk? Daar wordt de komst van de Knecht van de HEERE aangekondigd. En als Hij verschijnt, accepteert niemand Hem. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben hem niet...

Maandag: Christus - De Overwinnaar

Kom jij de duivel (nog) wel eens tegen? Voor veel mensen is de duivel opgelost. Opgelost in verhalen van een sprookjeswereld. Of hij is opgezét. De draak als een uitgestorven dinosaurus...

Leesplannen

Bijbelrooster ABC van het geloof 25-31 juli: Christus

"Christus" is een van de kernwoorden op de website van het ABC van het Geloof. Christus betekent Gezalfde. Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.