Bijbelrooster HHJO 16-22 mei: Petrus, man van tegenstellingen

Petrus is een man van tegenstellingen. Hij is de man die de Heere Jezus na een mooi getuigenis onvoorwaardelijk volgde. Maar hij is ook de man die hem verloochende. Uiteindelijk beleed hij zijn liefde voor Hem en preekte hij van Hem.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Simon wordt Petrus

Psalm: 84: 3

“Wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus!” Enthousiast valt Andreas bij zijn broer Simon met de deur in huis. Hij is er...

Woensdag: Petrus gelooft

Psalm: 95: 1

“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Voor Petrus is het klip en klaar, natuurlijk is Jezus de Zoon van God! Zoals altijd reageert Petrus als...

Donderdag: Petrus overschat zichzelf

Psalm: 141: 3

“Ik zal mijn leven voor U zetten!” Oei, wat blaast Petrus hoog van de toren. Terwijl de Zoon van God Zelf aangeeft dat niemand hem kan volgen in Zijn...

Vrijdag: Petrus liegt

Psalm: 40: 6

Petrus ontkent, ontkent en ontkent. Drie keer. Nee, hij kent Jezus van Nazareth niet. Hij was al helemaal geen discipel van Hem. Hij heeft niets met Hem te maken. Met klem...

Zaterdag: Petrus vist

Psalm: 73: 13

Zoals ze van Petrus gewend zijn neemt hij ook vandaag het initiatief: “Ik ga vissen!” De discipelen, die al dagenlang doorbrengen zonder hun Meester in het...

Zondag: Petrus belijdt liefde

Psalm: 73: 12

Drie keer loog Petrus publiekelijk. Iedereen kon het horen, hij deed het openbaar. Drie keer laat Christus hem daarom publiek uitspreken dat hij de Zaligmaker liefheeft....

Maandag: Petrus preekt

Psalm: 145: 5

Een mensenmassa verzamelt zich op het tempelplein. Het is Pinksteren, het Loofhuttenfeest doet Jeruzalem bruisen van vreugde. Jaarlijks herdenken de Joden op die manier de...

Leesplannen

Bijbelrooster HHJO 16-22 mei: Petrus, man van tegenstellingen

Petrus is een man van tegenstellingen. Hij is de man die de Heere Jezus na een mooi getuigenis onvoorwaardelijk volgde. Maar hij is ook de man die hem verloochende. Uiteindelijk beleed hij zijn liefde voor Hem en preekte hij van Hem.