Bijbelrooster JBGG 13 t/m 19 juni: Het Evangelie in Europa

Na Pinksteren gaat het Evangelie als een lopend vuurtje. Mannen, vervuld met de Heilige Geest, brengen het blijde nieuws ook al snel in Europa. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat er in dit Bijbelrooster met je bij stil.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De boodschapper van het Evangelie

Cornelius is een Romeinse hoofdman. Hij is godzalig en vreest God (vers 2). Hij is ook een biddende man. Een bijzonder ontmoeting valt deze man ten deel. Een engel van God komt tot hem in een...

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is een blijde boodschap. Het is de boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden. Het is de boodscha van redding voor verloren mensen. Deze boodschap moet worden gebracht...

Donderdag: De grond van behoud

Paulus en Barnabas hebben het Evangelie gepredikt. Eerst zijn ze naar de Joden gedaan. Deze worden echter met nijdigheid vervuld (vers 45). De heidenen horen ook Gods Woord. Met blijdschap en...

Vrijdag: De gemeente versterkt en vermaand

Paulus en Barnabas hebben in Lystre, Ikonium en Antichië het Woord van God gepreekt. Er is in deze steden een gemeente ontstaan, die zij na enige tijd opnieuw bezoeken. De gemeente wordt...

Zaterdag: Een nuttige les

Paulus is door God uitverkoren om het Evangelie te prediken aan de heidenen. Paulus heeft hierin zeer overvloedig gearbeid. Wonderlijk is echter de weg die de Heere hem wijst. Dat blijkt uit de...

Zondag: De kracht van de prediking

Het werk van God in de bekering van een zondaar is zeer wonderlijk. Het is een onuitsprekelijk en onbegrijpelijk geheim als God, door Zijn Geest, gaat werken in een zondig hart. Het is echter...

Maandag: De bekering van de stokbewaarder

Paulus en Silas hebben in Filippi het Woord van God gepreekt. De duivel zit echter niet stil. Hij bewerkt dat zij in de gevangenis terechtkomen. De list van de satan is gelukt. Zo zitten Gods...

Leesplannen

Bijbelrooster JBGG 13 t/m 19 juni: Het Evangelie in Europa

Na Pinksteren gaat het Evangelie als een lopend vuurtje. Mannen, vervuld met de Heilige Geest, brengen het blijde nieuws ook al snel in Europa. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat er in dit Bijbelrooster met je bij stil.