Bijbelrooster LCJ 23-29 mei: Het Evangelie in de stad Jeruzalem

Deze week herdenken we de Hemelvaart van Jezus. Het thema van deze week richt zich daarom op het Evangelie in de stad Jeruzalem.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: Afgekeurd

Dat is pijnlijk! Tot geloof komen en dan oude vrienden kwijtraken. Ex-moslims kunnen erover meepraten! Oude vrienden kwijtraken wordt minder pijnlijk als je er nieuwe vrienden bij krijgt!...

Dinsdag: Een uitverkoren werktuig

Ananias wil Saulus uitschakelen. God schakelt hem in. Er zijn grenzen, maar blijkbaar niet aan Gods genade. Als Ananias toch nog aarzelt, herhaalt God de opdracht: ‘Ga, want deze is Mij...

Donderdag: Blijven in Jeruzalem

Na Zijn opstanding heeft Jezus met Zijn leerlingen gesproken over het Koninkrijk van God. Veertig dagen lang. Veertig is een bijzonder getal in de bijbel. Het duidt op een wachttijd. Nu de...

Vrijdag: Niet blijven in Jeruzalem

De leerlingen vergissen zich. Ze denken dat het Koninkrijk van God onmiddellijk komt. Ze denken ook dat het tot Israël beperkt blijft. Als er in Jeruzalem maar weer een zoon van David op de...

Zaterdag: In onze eigen taal

Babel en Jeruzalem. De stad van de mens en de stad van God. In de Bijbel staan ze tegenover elkaar. Babel staat model voor het leven zonder God. Daarom wordt in Babel de spraak verward. Mensen...

Zondag: Dronken? Welnee!

‘Ze lijken wel dronken’, spotten sommigen als de apostelen geestdriftig spreken over Jezus’ dood en opstanding. Petrus weerlegt hun aantijgingen. ‘Dronken?’, zegt...

Maandag: Zonder het Woord verwildert het volk

Hoe actueel is dit woord. Het onderwijs dat God geeft in Zijn Woord is een wapen tegen losbandigheid. Wij hebben bescherming nodig tegen verwildering van ons leven. Van nature zijn we geneigd...

Leesplannen

Bijbelrooster LCJ 23-29 mei: Het Evangelie in de stad Jeruzalem

Deze week herdenken we de Hemelvaart van Jezus. Het thema van deze week richt zich daarom op het Evangelie in de stad Jeruzalem.