Bijbelrooster LCJ 30 mei - 5 juni: De kracht van en de toegang tot Gods Woord

De Bijbel is levend, omdat de Heilige Geest de woorden van God in ons leven wil gebruiken. Komende week staat de kracht van Gods Woord centraal in dit Bijbelrooster van de LCJ.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Indringend

Drie dingen worden gezegd van het boek dat je zojuist in handen had. Het is levend, krachtig en vlijscherp. Dat klinkt misschien raar. Hoe kan dit nu van een dood boek gezegd worden? De...

Woensdag: Vrijmoedig

Richard heeft een probleem. Hij wist dat hij niet in de gang mocht voetballen, maar nu ligt het raam in duizend stukjes. Hoe moet hij dit vertellen? Zal hij de vrijmoedigheid hebben om zijn...

Donderdag: Stevige maaltijd

Een baby drinkt melk. Een kind eet kleine hapjes. Volwassenen lusten een stevige maaltijd. Zo hoort het. De schrijver van Hebreeën gebruikt dit beeld voor geestelijk voedsel. Een volwassene...

Vrijdag: Dooreten

Over gebrek aan geloofsgroei kun je lang lopen mopperen. Ouderen mopperen dat jongeren niets meer van geloofszaken weten. Jongeren mopperen dat de kennis van ouderen niet meer van deze tijd is....

Zaterdag: Groot gevaar!

Wanneer je iemand recht op een afgrond ziet aflopen, dan klop je zo iemand niet rustig op de schouder en zeg je met vriendelijke woorden: ‘Excuseer, als je zo doorgaat dan ga je...

Zondag: Dát is Pinksteren!

De komst van de Heilige Geest markeert een nieuw begin. Zo was het op de pinksterdag in Jeruzalem. Zo is het ook in het leven van Saulus. Als het zonlicht van de Geest doorbreekt, beginnen...

Maandag: Naar Zijn wil

Voor de ballingen in Babel was de weg die ze gingen niet gemakkelijk. De weg van zonden had hun ellende en duisternis gebracht. Toch is er voor het volk van God nog een weg naar het leven. We...

Leesplannen

Bijbelrooster LCJ 30 mei - 5 juni: De kracht van en de toegang tot Gods Woord

De Bijbel is levend, omdat de Heilige Geest de woorden van God in ons leven wil gebruiken. Komende week staat de kracht van Gods Woord centraal in dit Bijbelrooster van de LCJ.