Gemeenteleven

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gemeente­leven, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Efeze, kandelaar van Gods Licht!

De stad Efeze werd in Azië, zoals Parijs vandaag bij ons, ‘de lichtstad’ genoemd. Het was een centrum van handel, wetenschap en cultuur. Het was ook een stad van lichtzinnig...

Smyrna, gemeente onder het kruis

In de brief aan de gemeente van Smyrna worden twee lijnen zichtbaar. De eerste leidt naar beneden. Dat is die van armoede, verdrukking en lastering. Daar weet Christus Zelf alles vanaf. Maar Hij...

Pergamus, het verborgen manna

Hoewel het lang niet iedereen gold, vond Christus in de gemeente van Pergamus veel trouw aan Hem en standvastigheid in het geloof. Voor gemeenteleden die trouw zijn aan Christus, staan geweldige...

Thyatira, groeien in de genade

Het onderzoek van hart en nieren door Christus levert heel wat op. Wat komt er aan het licht? Gelukkig veel goeds: de vruchten van de Heilige Geest in Thyatira. Hij vindt er liefde,...

Sardis, gebrek aan goede werken?

Waar Christus leeft en harten beheerst, blijft dat nooit verborgen. Het wordt merkbaar in de liefde tot Christus, trouw, volharding, het dienen van God vanuit het hart. Is het je opgevallen? Bij...

Filadelfia, broederliefde

Naar wereldse maatstaven gemeente gemeten was Philadelphia de minste in de kring van zusterkerken. Klein in getal. Maatschappelijk telden ze niet mee. Het waren veelal slaven of eenvoudige...

Laodicea, de klopper op de deur

Aan de gemeente van Laodicea wordt Christus voorgesteld als een koopman, die Zijn waren aanprijst. Hij biedt aan wat nodig is om de armoede, blindheid en naaktheid die Hij heeft geconstateerd te...

Leesplannen

Gemeenteleven

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gemeente­leven, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).