HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 december: Geslachtsregister van Jezus

Jezus is God, maar ook Mens. Hij had een moeder, Maria. En Hij kwam uit het geslacht van David. Als je het geslachtsregister van de Heere Jezus leest in de Bijbel, kom je namen tegen die je niet snel zou verwachten. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) neemt je mee door het geslachtsregister van de Heere Jezus.

Dinsdag: Thamar, een zwarte bladzijde

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Bovendien, om het met de...

Woensdag: Rachab, een schande

De tweede vrouw die in het geslachtsregister van de Heere Jezus wordt genoemd is Rachab. Ogenblikkelijk volgt op haar naam “de hoer”, een publieke vrouw, iemand die haar lichaam...

Donderdag: Ruth, niet in tel

De derde vrouw in het geslachtsregister van onze Zaligmaker is Ruth, de Moabitische. Uitvoerig lezen we haar lotgevallen in het naar haar genoemde boekje. Opvallend is het voorkomen van haar...

Vrijdag: Bathseba, de onbekende

“En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uria’s vrouw was geweest”. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament: bij die van Uria. Nadrukkelijk...

Zaterdag: Maria, bitter

“Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus”. Zo is het beschreven. Opvallend deze beschrijving. Bij de geboorte van onze Zaligmaker waren Jozef en Maria nog...

Zondag: Elisabet, gewijd aan God

Elisabet. Wat een heerlijk getuigenis lezen wij over haar. Met haar man “rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk”.

Rechtvaardig....

Maandag: Anna, God is genadig

Anna. Ze was afkomstig uit de stam van Aser. Aan zegeningen geen gebrek. “Aser zij gezegend met zonen, hij zij zijn broeders aangenaam en dope zijn voet in olie” (Deut 33: 24 en 25)....

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 9 t/m 15 december: Geslachtsregister van Jezus

Jezus is God, maar ook Mens. Hij had een moeder, Maria. En Hij kwam uit het geslacht van David. Als je het geslachtsregister van de Heere Jezus leest in de Bijbel, kom je namen tegen die je niet snel zou verwachten. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) neemt je mee door het geslachtsregister van de Heere Jezus.