HHJO Bijbelleesrooster 10 t/m 16 april: Broers, zussen en tweelingen

In de Bijbel kom je veel broers en zussen tegen. Denk maar aan Mozes, Aäron en Mirjam, aan Jakob en Ezau of aan Jakobus en Johannes. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij verschillende broers en zussen uit de Bijbel.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Kan en Abel

Twee namen, daar zet de schrijver van Hebreeën het bekende hoofdstuk over de geloofsgetuigen mee in. Twee broers. Die beide een offer brachten. Zeker, het waren twee verschillende offers....

Woensdag: Jakob en Ezau

Hier is sprake van een bekende tweeling: Jakob en Ezau. Op het moment dat deze woorden klinken is er heel veel gebeurd. We kunnen woorden noemen als ‘bedrog, haat, verbittering,...

Donderdag: Laban en Rebekka

Broer en zus. Beiden kinderen van Bethuel. Familie van Abraham. Wonderlijk was de weg voor de knecht van Abraham verlopen. We weten met welke opdracht hij richting Mesopotamië was gegaan:...

Vrijdag: Jakobus en Johannes

Jakobus en Johannes. Twee apostelen en twee broers. Het is niet voor de eerste keer dat Markus over hen schrijft. Na de roeping van Simon en Andreas volgt de roeping van Jakobus en Johannes....

Zaterdag: Mirjam en Aron

Een profetes en een hogepriester. Twee kinderen van Amran en Jochebed. En uit de Bijbel weten we dat ook Mozes een zoon was van deze twee godvrezende mensen. Alle drie hebben ze een belangrijke...

Zondag: Wie is mijn broeder?

Deze woorden lezen we in de enige gelijkenis waarin iemand een naam draagt: Lazarus. Dat zal niet zonder reden zijn! Zijn naam betekent: God helpt. De rijke man draagt geen naam en de bedelaar...

Maandag: Didymus en...?

Drie keer lezen we in de Bijbel (het Evangelie van Johannes) over de latere apostel Thomas. Zijn Aramese naam wordt in het Grieks vertaald met Didymus en betekent ‘tweeling’. Over de...

Leesplannen

HHJO Bijbelleesrooster 10 t/m 16 april: Broers, zussen en tweelingen

In de Bijbel kom je veel broers en zussen tegen. Denk maar aan Mozes, Aäron en Mirjam, aan Jakob en Ezau of aan Jakobus en Johannes. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij verschillende broers en zussen uit de Bijbel.