HHJO Bijbelleesrooster 14 t/m 20 augustus

Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij de psalmen. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Vergeten

David wordt op de hielen gezeten. Wie zijn vijand is, maakt de Psalm zelf niet duidelijk. Het kan Saul of zijn zoon Absalom zijn geweest. Het zit David hoog. Zonder verdere inleiding begint hij...

Woensdag: Verlaten

Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?

Deze woorden kennen we uit de lijdenstijd. Ze zijn niet alleen...

Donderdag: Vertrouwen

De vorige Psalmen kenden diepe tonen van nood, strijd, aanvechting. Psalm 27 begint met een belijdenis, een geloofsbelijdenis. Dit is de toonhoogte van het geloof. Hier bezingt David Wie de...

Vrijdag: Vergeven

Wat een heerlijke psalm! David zet hoog in. Hij heeft het over het allerhoogste geluk: welgelukzalig. Hoe kan dat? Wie goed luistert naar de Schrift weet wat er geschreven staat in Genesis 3. De...

Zaterdag: Vervolgd

Stel je voor dat vandaag de sirenes afgaan, omdat er een dreigend gevaar is, dan slaan wij op de vlucht. We willen zo snel mogelijk uit de gevarenzone weg zijn. We zoeken een veilig heenkomen...

Zondag: Verzondigd?

Deze Psalm is een boetepsalm. Het is bekend dat de kerkvader Augustinus zich op zijn sterfbed liet omringen door boetepsalmen. Wie zich zondaar weet voor de HEERE herkent ook de taal van onder...

Maandag: Verkondigen

Toen de Heere Jezus ten hemel voer, heeft hij even daarvoor de Heilige Geest, de Pinkstergeest, beloofd aan Zijn discipelen. Zij zouden Zijn kracht ontvangen en Zijn getuigen zijn. Die belofte...

Leesplannen

HHJO Bijbelleesrooster 14 t/m 20 augustus

Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) met je stil bij de psalmen.