">

HHJO Bijbelleesrooster 2 t/m 8 januari: Vreugde met God

Deze week denkt HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie) met je na over het thema "Vreugde met God".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Hoe lief heb ik Uw huis

Het is heerlijk om de ervaringen van Gods kinderen te lezen. Het is nog heerlijker wanneer ze overeenstemmen met je eigen ervaringen. Ik zou er niet verbaasd van opkijken als de mensen om je...

Woensdag: Woont Jezus bij mij?

Is in psalm 84 iemand aan het woord die nog bij zijn gezond verstand is? Hij zegt: “Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN.” Hij vervolgt:...

Donderdag: In de kerkdienst deelt God uit

Werkelijk, God openbaart Zich aan Zijn gelovige kinderen, zoals Hij het niet doet aan de ongelovige wereld. Op een heel bijzondere manier zal God dichtbij je komen, als jij dicht bij Hem komt....

Vrijdag: Meer dan overvloedig

God stemt Zijn speciale hulp af op elk bijzonder geval. En wat Hij je geeft, blijkt precies goed te zijn voor jou. Zo hebben al duizenden vóór jou getuigd en zullen duizenden...

Zaterdag: Stromen van bloed en vlammen van vuur

In het voorhof van de tabernakel stond het koperen brandofferaltaar. Daar werd elke morgen, wanneer de dag nog maar nét was begonnen, een offer gebracht. En elke avond, nét voordat...

Zondag: En dag is meer dan duizend

Als ik lees hoe de schrijver van deze Psalm de dienst van God in de oudtestamentische verordeningen waardeert, kan ik me goede voorstellen dat weinig jongeren dit hartgrondig mee-belijden:...

Maandag: Niet zichtbaar, maar toch

De keus die echt ware christen maakt, verbaast de onheilige wereld. Hij heeft liever een leven aan God gewijd met alle negatieve dingen die daarbij kunnen komen, dan al de pleziertjes en...

Leesplannen

HHJO Bijbelleesrooster 2 t/m 8 januari: Vreugde met God

Deze week denkt HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie) met je na over het thema "Vreugde met God".