HHJO Bijbelleesrooster 26 september t/m 2 oktober

Het thema van deze week is vrijheid. Welke vrijheid heb jij, of denk jij te hebben? Ten diepste is er maar één ware vrijheid: als wij weten dat wij het eigendom zijn van de Heere Jezus. Dan leven wij niet meer onder de slavernij van de zonde, maar dan kennen wij de ware vrijheid. Ben jij werkelijk vrij?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Bevrijd van de vloed

Wat is de tijd van Noach een ernstige tijd. Vermenging vindt plaats van Gods zonen (het geslacht van Adams zoon Seth) en de dochters der mensen (het geslacht van Kaïn). Het is een gruwel in...

Woensdag: Bevrijd uit het slavenhuis

Toen sprak God, al deze woorden tegen jou: Ik ben de HEERE, jouw God, Die jou uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Jamaar, zeg je... Gaat dit nu niet veels te snel? Jonge...

Donderdag: Bevrijd van de zonde

Welgelukzalig ben je dan. Werkelijk gelukkig. Vol van geluk. Wanneer? Nou, zegt David: als jouw zonden zijn vergeven. Als je met het volk Israël uit de slavernij van het slavenhuis van de...

Vrijdag: Bevrijd van het kruis

Je zou daar maar hangen. In de brandende zon. En opeens, in de stikdonkere duisternis. En trouwens, nog volkomen terecht ook. Eigen schuld. Wij rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig...

Zaterdag: De vrijheid van Gods kinderen

Misschien heb jij het wel eens gedacht: als je een kind van God ben, mag je bijna niets. En je dacht erbij: dan zit je in een harnas van godsdienstigheid. Dit mag niet meer, en dat is zonde....

Zondag: Vrij van school/studie

Heerlijk, vandaag geen school, geen verplichtingen. Het is zondag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. De dag waarop wij samenkomen in Gods huis. Weet je, zo'n rustdag kent Jezus ook met Zijn...

Maandag: Vrij voor eeuwig

Wat is er nu mooier dan eeuwige vrijheid! Nooit meer nacht. Nooit meer zonde. Nooit meer verdriet. Nooit meer een kolkende watermassa. Nooit meer de dood. Eeuwig vrij, want dát is de...

Leesplannen

HHJO Bijbelleesrooster 26 september t/m 2 oktober

Het thema van deze week is vrijheid. Welke vrijheid heb jij, of denk jij te hebben? Ten diepste is er maar één ware vrijheid: als wij weten dat wij het eigendom zijn van de Heere Jezus. Dan leven wij niet meer onder de slavernij van de zonde, maar dan kennen wij de ware vrijheid. Ben jij werkelijk vrij?