HHJO Bijbelrooster 1 t/m 7 september: Christenvervolging

Als christen in Nederland ken je (gelukkig) geen letterlijke vervolging. Voor duizenden christenen wereldwijd is dit wel anders. Via Stichting de ondergrondse kerk (SDOK) lees je regelmatig verhalen van vervolging van christenen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) voerde dit jaar samen met SDOK actie voor vervolgde christenen in Nigeria en maakte dit Bijbelrooster. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De vuurgloed van de verdrukking

Een bemoedigende boodschap voor de Kerk in de hitte (vuurgloed) van de verdrukking. Hij spreekt ze aan als ‘geliefden’. Hiermee drukt Petrus niet alleen uit hoe hij zich verbonden...

Woensdag: Blijdschap in de gemeenschap aan Zijn lijden

Gisteren hoorde je dat de gelovigen het niet vreemd moeten vinden wanneer de vuurgloed van de verdrukking hen overkomt. Er kan van verrassing geen sprake zijn! Waarom niet? Omdat de gelovigen...

Donderdag: Gesmaad om de Naam van Christus

1 Petrus 4:14
Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij...

Vrijdag: Een indringend appèl

1 Petrus 4:15

Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;

Neem de...

Zaterdag: Geen reden tot schaamte

1 Petrus 4:16

Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.

Wie lijdt zoals Petrus dat...

Zondag: Het oordeel begint bij het huis van God

1 Petrus 4:17

Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie...

Maandag: Onze toekomst

1 Petrus 4:18-19

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 1 t/m 7 september: Christenvervolging

Als christen in Nederland ken je (gelukkig) geen letterlijke vervolging. Voor duizenden christenen wereldwijd is dit wel anders. Via Stichting de ondergrondse kerk (SDOK) lees je regelmatig verhalen van vervolging van christenen. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) voerde dit jaar samen met SDOK actie voor vervolgde christenen in Nigeria en maakte dit Bijbelrooster.