HHJO- Bijbelrooster 10 maart t/m 16 maart: Zalig...!

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Zalig...!, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Tien zaligsprekingen

Tien geboden, waardoor God van jou en mij liefde eist. Tien is het getal van compleetheid en volkomenheid. De wet bestrijkt je hele leven. Alle aspecten in relatie tot God en je naaste komen aan de orde. De wet eist op alle terreinen van het leven volkomen gehoorzaamheid. Elk gebod eist volkomen liefde. Omgekeerd: wie tegen een gebod zondigt, ...

-Woensdag: Woensdag: Wet en Evangelie

Wet en Evangelie. Eis en belofte. ‘Gij zult niet...’ tegenover: ‘Zalig zijn...’ De wet is rechtvaardig. Zonder onderscheid te maken, beoordeelt de wet jou op je daden en binnenste. Gods wet toetst ons aan Zijn gerechtigheid. Een verkeerd woord, een verkeerde gedachte, verkeerd gevoelen - en jij en ik zijn doemwaardig. Dat betekent: verdiend om ...

-Donderdag: Donderdag: Armen van geest

Lezen: Jesaja 61:1-3

Armen van geest. Door de toevoeging van de woorden ‘van geest’ maakt Jezus duidelijk wie Hij bedoelt. Het zijn dus geen armoedzaaiers in financieel opzicht. ‘Armen van geest’ is een oudtestamentische uitdrukking. Deze mensen worden bijvoorbeeld in Jesaja 61 omschreven.

Ze hebben een gebroken hart en een verslagen geest. ...

-Vrijdag: Vrijdag: Treurenden

Jij zult ongetwijfeld wel eens gehuild hebben. We worden huilend geboren. Met vallen en opstaan hebben we leren lopen. Ook dat kostte tranen. Ook op latere leeftijd huilen we wel eens. Tranen van blijdschap, spijt of verdriet. Wat ligt dat trouwens dicht bij elkaar!

Zalig zijn die treuren! Bedoelt Jezus met treuren tranen van droefheid naar God ...

-Zaterdag: Zaterdag: Zachtmoedigen

Zachtmoedigheid is in het dagelijks leven een aangename karaktereigenschap. Was iedereen maar zachtmoedig! Dan zou de wereld er wel anders uitzien. Zachtmoedig staat voor ons gelijk aan vriendelijk en zachtaardig.

In de Bijbel heeft zachtmoedigheid een andere betekenis. Het is afgeleid van een wild paard dat getemd is. Zijn gemoed, zijn wil is gebroken. Nu gehoorzaamt dit ...

-Zondag: Zondag: Hongerigen en dorstigen

Gerechtigheid. Recht tegenover God staan. Wil jij zo in je leven tegenover God staan? Delen in Gods gunst en liefde? Verlang jij vanuit je gemis van Gods gemeenschap intens naar de persoonlijke kennis van God in Christus?

Jezus belooft: ‘...zij zullen verzadigd worden’. Door wie? Dat hoeft Hij niet te verduidelijken. Door God. Alleen Hij ...

-Maandag: Maandag: Verblijdt en verheugt u

Blijdschap en vreugde. Twee woorden die hetzelfde bedoelen en daarom elkaar versterken. Verblijdt u intens! Negen keer klonk het ‘zalig!’ Nu sluit Jezus de zaligsprekingen af met de oproep om zich intens te verblijden.

Door deze oproep maakt Jezus allereerst het woord ‘zalig’ duidelijk. Wat is zalig? Zalig staat niet gelijk aan de ...