Geloof je dat? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

">

HHJO Bijbelrooster 9 mei - 15 mei: De dood van Christus en de verlossing van mensen

Het thema van deze week is 'de dood van Christus en de verlossing van mensen'. Wat heeft het sterven van de Heere Jezus jou te zeggen? Het avondmaalsformulier zegt heel treffend: "Ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven". Geloof je dat? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Zie het Lam Gods

Kijk... Jezus komt nu voorbij wandelen. Johannes staat bij Jordaan te dopen en dan komt ineens Jezus naar hem toe. Verbaast als hij is, roept Johannes het uit: Zie het Lam Gods. Het...

Woensdag: Zie, Ik kom...

Je moeder roept: "Aan tafel, eten...!!". En jij roept vanuit je slaapkamer: "Ok kom eraan..." Misschien gehoorzaam je direct, maar het gebeurt je toch ook wel eens dat je treuzelt? Eerst nog...

Donderdag: De Zondebok

Als je nadenkt over de dood van de Heere Jezus, dan moet je eens kijken naar wat er gebeurde op de Grote Verzoendag. Je kunt dat lezen in Leviticus 16. Kijk eens goed naar die levende bok in...

Vrijdag: God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende

Verzoening... dat is nodig, toch...? Je maakt het vast wel eens mee. Ineens ontstaat er slaande ruzie. De vriendschappelijke band slaat om in een vijandige relatie. En dan? Komt het dan tot...

Zaterdag: Bedroefd, tot de dood toe...

Weet je hoe diep Jezus is gegaan, om jou te redden? Kijk eens mee naar Gethsémané. Daar kruipt de Zoon van God als een worm, en geen man. Daar zie ik Hem huilen. Hij is diep...

Zondag: En het hoofd buigende, gaf de geest...

Gisteren ontmoetten wij een bedroefde Jezus. Als je de lijdensgeschiedenis leest, dan gaat het de dood in. Als Jezus aan het kruis hangt, klinkt de noodkreet van Godverlatenheid uit de mond van...

Maandag: Door Zijn striemen is ons genezing geworden

Hoe weet je nu hoe je Jezus volgt? Hoe weet je nu zeker dat je deelt in Zijn dood en opstanding? Hoe ben je nu zeker van je zaligheid? Nou, zie eens op de Meester. Kijk eens goed naar Hem. Wie...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 9 mei - 15 mei: De dood van Christus en de verlossing van mensen

Het thema van deze week is 'de dood van Christus en de verlossing van mensen'. Wat heeft het sterven van de Heere Jezus jou te zeggen? Het avondmaalsformulier zegt heel treffend: "Ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven". Geloof je dat? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie staat deze week in zeven meditaties stil bij dit thema.