HHJO-Bijbelrooster 11 t/m 17 februari: Naastenliefde

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Naastenliefde, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Oog voor anderen

Moet je je vrienden liefhebben? Deze vraag is tamelijk overbodig. Je hebt ze vanzelf lief. Zó natuurlijk moet het ook zijn met je naaste in het algemeen en zelfs met je vijanden in het bijzonder: vanzelf heb je ze lief…

Maar we voelen wel aan dat het niet zo vanzelf gaat. We hebben er al ...

-Woensdag: Woensdag: De minste zijn

Het valt niet altijd mee om de minste te zijn, zo verzucht je misschien wel eens. Maar Jezus gaf ons het voorbeeld om het toch te zijn. Het is ook niet zo moeilijk als je denkt. Weet je wanneer niet? Als jij gewoon de minste bent. Kijk, als jij je verbeeldt dat je lang niet de minste bent van ...

-Donderdag: Donderdag: Wie is mijn naaste?

Weten en doen zijn niet altijd hetzelfde. Soms doe je wat je weet dat je moet doen, maar lang niet altijd. Het komt bij mij nog wel eens voor dat ik weet wat goed is, maar dat ik het toch niet doe. Jakobus 4 leert mij: dan zondig ik!

De wetgeleerde die in het bijbelgedeelte aan het woord ...

-Vrijdag: Vrijdag: Twee keer niets

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

Wat een tegenstelling met die twee degelijke kerkmensen is het gedrag van die allochtoon: hij stapt van zijn ezel af en bukt om te helpen.

<...

-Zaterdag: Zaterdag: Twee penningen

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan ongeveer 150 a 200 euro.

Die Samaritaan gaf dat ‘zomaar’ weg, lezen we, om in de herberg die onbekende man verder ...

-Zondag: Zondag: Hart voor anderen

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag je helemaal inzetten om je klasgenoten en wie verder ook maar, te helpen. Je zou ze graag allemaal meenemen naar de Heere ...

-Maandag: Maandag: En nu de praktijk

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf bedoelen, ten koste van de ander…

De tweede stap is: op hetzelfde plekje smeken om verzoening van die ...