HHJO-Bijbelrooster 13 t/m 20 mei: Hij blijft Dezelfde

Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De HHJO werkt dat uit in dit Bijbelrooster. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gods trouwe zorg

Deze Psalm begint met een indringende oproep: ‘Loof den HEERE, mijn ziel!’ Waarom doet de Heere dat? Hij wil aan jou laten zien dat Hij almachtig is. Hij wil iedere dag voor jou...

Woensdag: De rust van de HEERE

 In deze Psalm lees je over Gods trouwe zorg. De dichter gebruikt ook hiervoor een beeld uit de natuur. In de winter hebben ooievaars voedsel nodig. Dit voedsel vinden ze in landen waar ze...

Donderdag: Gods wonderen gedenken

Psalm 105 is een lofpsalm. Het volk Israël dankt de Heere. En wij met hen! Als je de Psalm leest, zie je dat het gaat om de verlossing van Israël in Egypte. Die geschiedenis ken je...

Vrijdag: De oordelen van Zijn mond

Zoals je donderdag hebt gelezen, wijst deze Psalm ons op wat de Heere allemaal deed in Egypte. Het laatste deel van dit vers is best moeilijk. Er wordt gesproken over de oordelen van de mond van...

Zaterdag: Belijden van onze zonden

Psalm 106 doet denken aan de Psalm van gisteren. Ook daarin gebruikte de dichter van de Psalm het woord ‘gedenken’. Gedenken heeft te maken met herinneren. Met je gedachten...

Zondag: Gods heil in Christus

Psalm 106 is een Psalm waar de zonde wordt beleden voor de HEERE. Maar daar blijft het niet bij. Als jij tegen een vriend of vriendin zegt dat je niet eerlijk bent geweest, vraag je om...

Maandag: Gods goedheid

Opnieuw een Psalm die terugwijst naar de woestijnreis van de Israëlieten op weg naar het beloofde land. Ook nu is het een Psalm, waarin de Heere geloofd en gedankt wordt. De Heere redt het...

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 13 t/m 20 mei: Hij blijft Dezelfde

Gods goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De HHJO werkt dat uit in dit Bijbelrooster.