HHJO Bijbelrooster 18 t/m 24 november: Gelijkenissen

Wat heeft de Heere Jezus veel gelijkenissen uitgesproken. Dat deed Hij niet zomaar, zoals je weet. In dit Bijbelrooster kom je een aantal gelijkenissen tegen, om er in deze week bij stil te staan. Het rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Dinsdag: Het mosterdzaad

Mattheüs 13:31
Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker...

Woensdag: De vijgenboom

Lukas 13:6
En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot den...

Donderdag: Onze verwachting

Lukas 12:42
En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te...

Vrijdag: De rijke man en Lazarus

Lukas 16:19
En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke...

Zaterdag: Twee bouwers

Mattheüs 7:24, 26
Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft...

Zondag: De goede Herder

Johannes 10:11
Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

De Kerk van Christus wordt in de Schrift onder tal van beelden getekend. Een...

Maandag: Het zaad bij de weg

Mattheüs 13:4, 19
En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 18 t/m 24 november: Gelijkenissen

Wat heeft de Heere Jezus veel gelijkenissen uitgesproken. Dat deed Hij niet zomaar, zoals je weet. In dit Bijbelrooster kom je een aantal gelijkenissen tegen, om er in deze week bij stil te staan. Het rooster is gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).