">

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 april: Getroost

"Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden." lezen we in Mattheüs 5 vers 4. Het is één van de teksten die centraal staat in het Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO) deze week.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een heerlijke troost

Het licht van Pasen heeft in de verkondiging weer geschenen. De zon leek ondergegaan op Golgotha, maar Jezus Christus heeft alles overwonnen.

Daar proeven we al iets van in de woorden...

Woensdag: Voor armen het Evangelie

 Gisteren hebben we ingezet met een korte herinnering aan Pasen. Heilsfeiten mogen we niet los van elkaar zien. Nu luisteren we samen naar de eerste woorden van Mattheüs, die ons...

Donderdag: Innerlijke ontferming

De goede Herder trekt de berg op. Met daarachter de schare. Een aangrijpend beeld moet dat geweest zijn. De verloren schapen van het huis van Israël. Hij heeft oog voor hen.

Ik weet...

Vrijdag: Grazige weide

Jezus ziet de schare. Niet zomaar een schare. Het is al genoemd, het zijn de verloren schapen van het huis van Israël, de kinderen van het verbond. Schapen zonder herder, maar wel schapen....

Zaterdag: Schaap in nood

Jezus ziet de schare. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij de goede Herder ziet Zijn verloren schapen. Het is toch waar wat Jesaja schrijft (Jesaja 53:6), dat zij – en wij – allen...

Zondag: Zalig

Wat is de boodschap die de discipelen en de schare te horen krijgen? Wat is het eerste woord uit de mond van Jezus? Lees maar mee: ‘zalig’! Tot achtmaal toe spreekt Hij dit woord...

Maandag: Zalig zijn zij die treuren

Tot achtmaal toe klinkt het woord ‘zalig’. Ook de treurenden. Het woord vinden we terug bij de dodenklacht. Een van de sterkere uitdrukkingen voor droefheid. Zo treurde Jakob over...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 19 t/m 25 april: Getroost

"Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden." lezen we in Mattheüs 5 vers 4. Het is één van de teksten die centraal staat in het Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO) deze week.