HHJO-Bijbelrooster 2 t/m 8 april: Wijsheid in de Bijbel

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wijsheid in de Bijbel, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). De apostel Jakobus schrijft het zo treffend in zijn brief: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worde. (Jak.1:5) 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Verlegen om wijsheid

Wat staat er op jouw verlanglijstje bovenaan? Wat zijn de zaken die jij het meest nodig hebt? Is dit voor jou, dat je met koning Salomo bidt om een verstandig hart? Salomo’s vader (koning...

Woensdag: Wijsheid en voorspoed

In die volgorde inderdaad: eerst wijsheid, dan voorspoed. Maar zoekt eerst… en dan zullen alle andere nodige zaken worden toegeworpen. Bij Salomo is dat precies zo. Hij wil in de wegen...

Donderdag: Wijsheid in het ambt

Salomo heeft een verstandig hart nodig in het ambt van koning. Hij is door de HEERE geroepen als koning om het volk (wat een hardnekkig en zwaar volk is) te richten. Om een dwaalziek volk te...

Vrijdag: Wijsheid is de vreze des HEEREN

 Opnieuw komen we de wijze koning Salomo tegen. Nu in zijn Spreukenboek. Je weet wel, dat bekende (en veelal ook moeilijke) Bijbelboek waar tegeltjeswijsheid in is te vinden. De spreuk van...

Zaterdag: Wijsheid bij de Knecht des HEEREN

 Jongelui, méér dan Salomo is hier. Kijk maar naar de Knecht van de HEERE. De Heere Jezus, Die in dit hoofdstuk van Jesaja wordt voorgesteld als de grote Zoon van David. Niet...

Zondag: Wijsheid in de tempel

De lijnen van de opperste Wijsheid worden verder doorgetrokken. Van koning Salomo naar de Knecht van de HEERE, Die belooft is in de profetie van Jesaja. En hier ontmoeten wij Hem als een...

Maandag: Wijs in Christus

Zit de wijsheid van Christus Jezus al in jou, jonge vriend? Heb jij al zo’n verstandig en wijs hart van de Heere ontvangen, zoals Salomo dat heeft ontvangen? Leef jij uit die wijsheid van...

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 2 t/m 8 april: Wijsheid in de Bijbel

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wijsheid in de Bijbel, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). De apostel Jakobus schrijft het zo treffend in zijn brief: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worde. (Jak.1:5)