">

HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 augustus: Abraham geroepen

"Ga uit uw land", zei de Heere God tegen Abraham. De vader van alle gelovigen luisterde. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week stil bij deze Bijbelse persoon.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Abraham geroepen

De vakantietijd is bijna weer voorbij. Mensen kwamen thuis tot rust, of zochten (verre) andere landen op. Meestal is het reisdoel wel bekend. Voor Abram niet! Hij moest zich losmaken van zijn...

Donderdag: De keuze van Lot

Abram en Lot zijn aangekomen in Kanaän. Opnieuw vereert Abram de HEERE in het openbaar. Hij weet zich gezegend door de HEERE. En dat geldt niet alleen voor Abram, ook Lot deelt in Gods...

Woensdag: Abraham bouwt een altaar

Abram is gegaan, op het woord van Gods belofte. Op enig moment komt hij bij de plaats Sichem en daar bouwt hij een altaar voor de HEERE. Dat moet voor de inwoners, de Kanaänieten, iets heel...

Vrijdag: Melchizedek, priester van de Allerhoogste

In de eerste verzen van Genesis 14 worden we meegenomen naar een oorlog die Abram voert met vier koningen. Hij is ten strijde getrokken om zijn neef Lot te bevrijden. We weten dat het leger van...

Maandag: Heengaan in vrede

Vinden wij het een wonder? Dat we dit hoofdstuk in de Bijbel hebben, na Genesis 16? Abram waar de HEERE van gesproken had, dat zijn geloofsvertrouwen door de HEERE gerekend werd tot...

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 augustus: Abraham geroepen

"Ga uit uw land", zei de Heere God tegen Abraham. De vader van alle gelovigen luisterde. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) staat deze week stil bij deze Bijbelse persoon.