HHJO Bijbelrooster 20 t/m 26 december: Advent

Kerst komt nu iedere dag dichterbij. Zie, het Lam Gods, riep Johannes uit. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie met je stil bij de diepte betekenis van de menswording van Jezus Christus.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De wegbereider

De laatste profeet van het Oude Testament was Maleachi. Na hem zou de stem van de profetie meer dan vierhonderd jaren zwijgen – tot op de komst van Johannes, de zoon van Zacharias en...

Woensdag: Wat de wegbereider doet

In het stukje van gisteren stelde ik de vraag ‘kunnen we Christus ontvangen zonder dat we voorbereid zijn?’ Nu geef ik een antwoord op deze vraag. Ik laat de hemelbode van God...

Donderdag: Vaders en zonen

De engel had het over de harten van de kinderen en van de vaders. Dit zei ook Maleachi al. Lees nog eens vers 6: Elia zal het hart van de vaders tot de zonen wederbrengen, en het hart van de...

Vrijdag: Wie is Elia?

Maleachi had het over Elia. De HEERE zou de profeet Elia sturen. En Gabriël zei: Zacharia’s zoon zal voor de Heere heengaan in de geest en de kracht van Elia. Wie was Elia? Je kent...

Zaterdag: Vol!

Omdat Johannes het Joodse volk moest voorbereiden op de komst van de lang beloofde Verlosser, had hij wel bijzondere genade nodig. En die kreeg hij ook. De engel Gabriël zei dat Johannes...

Zondag: Hoe zal ik U ontvangen?

Des te gelukkiger wij ons wanen, des te minder heeft Jezus voor ons waarde. Des te ellendiger wij ons weten, des te meer krijgt het werk van de Verlosser betekenis en glans.

Daarom is...

Maandag: Zie, het Lam Gods!

Johannes mocht Jezus aanwijzen en aanprijzen. Hij riep uit Wie Jezus is: Hij is Gods Lam. En hij jubelde het uit wat Jezus deed: Hij droeg de zonde der wereld. Het Oude Testament onderwees het...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 20 t/m 26 december: Advent

Kerst komt nu iedere dag dichterbij. Zie, het Lam Gods, riep Johannes uit. Deze week staat de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie met je stil bij de diepte betekenis van de menswording van Jezus Christus.