HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 november: Geloof

Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt de Hebreeënbrief. Denk en lees deze week mee met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De radar van het geloof

Nadat de apostel in het laatste vers van het vorige hoofdstuk schreef dat hij en zijn lezers horen bij hen die geloven tot behoud van hun zielen, somt hij in dit hoofdstuk een rij voorbeelden op...

Woensdag: God vormt het heelal door te spreken

Om het vol te houden in het ‘strijdperk’ van dit leven en om de hoop op de vervulling van de beloofde goederen niet kwijt te raken, is geloof onmisbaar. Geloof in God, in Zijn...

Donderdag: Abel geloofde en hij stierf

Vanaf vers 4 lezen we hoe het geloof van de volgende getuigen zich uitte: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izak, Jakob, Jozef, de ouders van Mozes, Mozes zelf, de Israëlieten door de...

Vrijdag: God behagen?

Hebreeën 11:5-6 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Want vóór zijn wegneming...

Zaterdag: De zondvloed

Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde over de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoud...

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 november: Geloof

Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt de Hebreeënbrief. Denk en lees deze week mee met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).