HHJO Bijbelrooster 22-28 november: Jouw enige troost

Deze week gaat het over troost. En als het gaat over troost, moet er toch eerst sprake zijn van verdriet.

Wat is jouw enige troost? Zo luidt de eerste vraag van de Heidelberger Catechismus. Een heel wezenlijke vraag...

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Troost, hoezo?!

Romeinen 8:22 ‘Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe.’

Deze week gaat het over troost. En als het...

Woensdag: Troost voor hopelozen

Jesaja 40:1 ‘Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.’

Heel duidelijk komt het woord troost terug in de lezing vandaag. Het staat zelfs twee keer in...

Donderdag: Troost als eigendom

Lees ook vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus

Galaten 2 : 20 ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus...

Vrijdag: Troost door kostbaar bloed

1 Petrus 1:18 en 19 ‘Wetende dat gij niet door vergankelijke [voorbijgaande] dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen [lege] levenswandel, die u van de vaderen...

Zaterdag: Troost door Vaderlijke zorg

Matthéüs 10:30 ‘En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.’

Het antwoord van de Catechismus gaat verder: en alzo bewaart, dat zonder de wil van...

Zondag: Troost door de aanbetaling van de Geest

2 Korinthe 5:5 ‘Die ons nu tot ditzelve beried heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.’

We lezen verder in de Catechismus: waarom...

Maandag: Troost in het leven voor Gods aangezicht

1 Johannes 3:3 ‘En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.’

Vandaag kijken we naar het laatste stukje van...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 22-28 november: Jouw enige troost

Deze week gaat het over troost. En als het gaat over troost, moet er toch eerst sprake zijn van verdriet.

Wat is jouw enige troost? Zo luidt de eerste vraag van de Heidelberger Catechismus. Een heel wezenlijke vraag...