HHJO Bijbelrooster 23 t/m 29 autustus: De eerste christenen

In de stad Antiochië werden de volgelingen van de Heere Jezus voor het eerst christenen genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, heet jij nog steeds zo. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) lees je meer over de eerste christenen.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag 23 augustus: Levende gemeente

Rijen lang stonden ze tot aan het water om gedoopt te worden. Drieduizend mensen waren door de preek van Petrus in het hart getroffen. Ze waren door schuld verslagen en komen tot bekering. Ze...

Woensdag 24 augustus: Genezing

Wanneer Petrus en Johannes naar de tempel gaan om te bidden, zien zij een verlamde liggen. Met vragende ogen kijkt hij de mannen aan. Het is wat als je nooit hebt kunnen lopen. Om totaal...

Donderdag 25 augustus: Tegenstand

Ontevreden en vol jaloezie loopt hij door de tempel. Waarom kwamen er nu wel zoveel mensen naar de tempel? Hij kon het niet zetten, dat ze voor de dwaze boodschap van deze Galilese vissers...

Vrijdag 26 augustus: Leugens

Als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom. De duivel heeft meer pijlen op zijn boog dan geweld. Hij wordt wel genoemd: de vader van de leugen (zie Johannes 8:44). Om van binnenuit de gemeente...

Zaterdag 27 augustus: Opmerkelijke groei

Drieduizend op de eerste pinksterdag (Handelingen 2:41). Rondom de tempel weer vijfduizend (Handelingen 4:4). Wat een opmerkelijke groei kende die eerste christengemeente! Het stukje van vandaag...

Zondag 28 augustus: Ambtsdragers gezocht!

Iedere kerk is een kerk buiten het paradijs. Misschien ken je deze uitspraak. We moeten de eerste christengemeente echt niet idealiseren. Als snel is er ook hier de gebrokenheid door de zonde te...

Maandag 29 augustus: Scheldwoord?

Overal heen waren ze uitgeweken, vooral in noordelijke richting, tot in Antiochië, de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië, toe. Als een lopend vuurtje breidt het Evangelie zich...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 23 t/m 29 autustus: De eerste christenen

In de stad Antiochië werden de volgelingen van de Heere Jezus voor het eerst christenen genoemd. Nu, ruim 2000 jaar later, heet jij nog steeds zo. In dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) lees je meer over de eerste christenen.