HHJO Bijbelrooster 27 juni - 3 juli: Gevangen en bevrijd

Deze week staat in het teken van gevangenschap. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Na gevangenschap volgt, als het goed is, bevrijding. De HHJO deze week met ons stil bij deze twee onderwerpen.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God zorgt voor Jozef, een gevangene (1)

Daar zit Jozef dan. In de gevangenis! Wat een vernedering. Hoe donker is zijn weg. Heeft Jozef nu nog niet genoeg voor de kiezen gehad? Wat maakt hij toch veel mee. En toch: God weet ervan. Ook...

Woensdag: God zorgt voor Jozef, een gevangene (2)

Gisteren eindigde het stukje met ‘Dan gaat het nooit verkeerd’. Misschien heb jij daar je twijfels bij. Jozef zit dan toch maar in de gevangenis. Hij heeft een beperkte speelruimte....

Donderdag: Niets op aan te merken?!

Gevangenis, spot, beschuldigingen, haat. Het is je deel als christen. Je bent dan immers één met Christus. Het betekent niet alleen dat je zult delen in Zijn heerlijkheid, maar ook...

Vrijdag: Gevangene van Jezus Christus

In de aanhef van zijn brief aan Filémon noemt Paulus zich ‘een gevangene is van Christus Jezus’ (vs. 1). Verderop schrijft hij over de banden van het Evangelie. Met andere...

Zaterdag: Nóg een gevangene van Jezus Christus

Filémon laat zich leiden door de liefde. Dat is voor Paulus een bron van grote vreugde en vertroosting. Het is zaliger te geven dan te ontvangen! Door zo te handelen, heeft Filémon...

Zondag: Schuilen bij God

Geloven is schuilen bij God en huilen aan Gods hart. Zing Psalm 143 met David mee. Tegenover God kun je alleen maar schuld bekennen. Wat een intens verdriet. De diepe waarheid is dat Gods...

Maandag: Verlost!

De geschiedenis die je vandaag hebt gelezen is een bekende geschiedenis. Twee dienstknechten van God zitten in de gevangenis. Jakobus en Petrus. Beiden zijn gevangen vanwege hun geloof in de...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 27 juni - 3 juli: Gevangen en bevrijd

Deze week staat in het teken van gevangenschap. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Na gevangenschap volgt, als het goed is, bevrijding. De HHJO deze week met ons stil bij deze twee onderwerpen.