HHJO Bijbelrooster 31 mei t/m 6 juni: Rechtvaardigheid

Rechtvaardig, onrechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtvaardiging... Termen die je op een gemiddelde zondag regelmatig langs hoort komen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) laat je nadenken over rechtvaardigheid.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Honger en dorst

In dit stukje gaat het steeds weer over zalig. Zalig zijn mensen die arm zijn van geest. In de kerntekst van vandaag, vers 6, gaat het over mensen die hongeren en dorsten. Mensen dus die een...

Woensdag: Niemand rechtvaardig

Vandaag staat een gedeelte van Romeinen 3 centraal. Een gedeelte dat je vast wel vaker bent tegenkomen. Een gedeelte waarin we gemakkelijk de grootste terroristen van deze wereld herkennen. En...

Donderdag: De nieuwe mens aandoen

De kerntekst voor vandaag is vers 24: En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Van mensen die geloven in Jezus Christus verwacht de Heere...

Vrijdag: Wees vriendelijk

Hoe leef je als christen nu heilig? Daar geeft de Heere Jezus onderwijs over. Met name in vers 25 komt één aspect van die gerechtigheid en het heilige leven naar voren. ‘Wees...

Zaterdag: Van goddeloos rechtvaardig worden

Ook in het Oude Testament komt gerechtigheid en een rechtvaardig leven voor. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. De Heere rechtvaardigt hem uit het geloof in de belofte (Genesis 15). Ook in Spreuken...

Zondag: Zon der gerechtigheid

In dit stukje tekst gaat het over de Heere Jezus Christus. Hij is de Zon der Gerechtigheid. Als je Hem liefhebt, dan sta je rechtvaardig voor de Heere. Daar roept de Heere je dan ook toe op. Hij...

Maandag: Rechtvaardig om Zijns Naams wil

Om nu voor eens en voor altijd af te leren dat je zelf de gerechtigheid moet verdienen, lezen we Psalm 23. Hij leidt David in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Eigen Naam. Het is...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 31 mei t/m 6 juni: Rechtvaardigheid

Rechtvaardig, onrechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtvaardiging... Termen die je op een gemiddelde zondag regelmatig langs hoort komen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) laat je nadenken over rechtvaardigheid.