HHJO-Bijbelrooster 4 t/m 10 december: Diaconaat

Het thema van deze week is diaconaat. In diaconaat gaat het heel eenvoudig om het dienen in de dienst van de Heere. Diaconaat = jezelf dienstbaar opstellen voor hen, die dit nodig hebben binnen de gemeente. Letterlijk vertaald is een diaconos een dienaar die in een transactie tussentreedt. Waarbij Jezus de Diaken bij uitnemendheid is. Sta jij in dienst van deze Diaken? En ben jij zo een onder-diaken? Denk er over na met dit Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De noodzaak van diaconaat

Daar zul je dan staan. Op de jongste dag. Jouw leven op de aarde zal voorbij zijn. En dan telt maar één zaak: heb je Jezus lief? En dat is zichtbaar geweest in hoe jij geleefd hebt...

Woendag: Diaconaat in armenzorg

Paulus is onderweg naar Jeruzalem. Nee, met lege handen reist hij niet. Hij draagt een collectezak mee. Voor de behoeftige medemens in Jeruzalem. In de gemeenten van Macedonië en Achaje is...

Donderdag: Diaconaat in gevangenzorg

Denk aan de gevangenen, alsof jij met hen gevangen zit. Probeer het je in te denken. Achter de tralies zitten grote en kleine criminelen. Eigen schuld, zo zeg je misschien. Maar ondertussen...

Vrijdag: Diaconaat in weduwenzorg

Maar natuurlijk, diaconaat hoort natuurlijk in het bijzonder in de kerkenraad te liggen. Bij de diaconie, waar mannen van Godswege zijn geroepen om diaken te zijn. In de tijd van de apostelen...

Zaterdag: Diaconaat in de wereld in nood

Diaconaat gaat verder dan de eigen kring van familie. Over de landgrenzen heen mogen wij onze gaven geven. Als weer de zoveelste orkaan over het Caribisch gebied loeit en verwoestende sporen...

Zondag: Diaconaat in het ambt van diaken

Daar komen ze de kerk binnen, achter de ouderlingen aan. De diakenen moeten eerbaar zijn, zegt Paulus. Eerlijk, niet drankverslaafd, niet op zoek naar ruzie. Met een rein geweten begenadigd...

Maandag: Diaconaat en de naaste

Een bekend verhaal ligt voor ons. Want een dienaar ben je ten opzichte van je naaste. Maar wie is je naaste? Je kent die priester. Die liep met een grote boog om die jonge man heen. Of wat denk...

Leesplannen

HHJO-Bijbelrooster 4 t/m 10 december: Diaconaat

Het thema van deze week is diaconaat. In diaconaat gaat het heel eenvoudig om het dienen in de dienst van de Heere. Diaconaat = jezelf dienstbaar opstellen voor hen, die dit nodig hebben binnen de gemeente. Letterlijk vertaald is een diaconos een dienaar die in een transactie tussentreedt. Waarbij Jezus de Diaken bij uitnemendheid is. Sta jij in dienst van deze Diaken? En ben jij zo een onder-diaken? Denk er over na met dit Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).