">

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 juli: Vruchten van de Geest

Het thema van deze week is "Vruchten van de Geest’. Deze week bespreken we de negen vruchten van de Geest, die Paulus noemt in Galaten 5. Wat bedoelt Paulus? Zie ik die vruchten ook in mijn leven? Hoe kom ik aan die vruchten? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: De vrucht van de Geest

Hoe weet jij of je een kind van God bent? Misschien dat jij jezelf dit wel eens hebt afgevraagd of worstel je hiermee. Er valt veel over te zeggen, maar Paulus geeft in Galaten 5 een aantal...

Donderdag: Liefde

De eerste vrucht die Paulus noemt is liefde. De Bijbel leert dat dit het belangrijkste kenmerk is van een gelovige. Jezus Zelf vatte de wet samen in het dubbele liefdesgebod: God liefhebben...

Vrijdag: Blijdschap

De volgende vrucht die Paulus noemt is blijdschap. Misschien dat dit je wel verbaast. Je dacht dat een gelovige altijd somber is. Het is waar dat, wanneer je beseft hoeveel zonden je elke dag...

Zaterdag: Vrede en geduld

Twee andere vruchten die Paulus noemt zijn vrede en geduld (lankmoedigheid). Dit gaat over onze houding tegenover de naaste. De Heere wil niet dat we in haat en nijd met de ander leven....

Zondag: Goedertierenheid en goedheid

De volgende vruchten die Paulus noemt zijn goedertierenheid en goedheid. Goedertierenheid is een belangrijk woord in de Bijbel. Heel vaak lees je over Gods goedertierenheid. Het woord wijst op...

Maandag: Geloof en zachtmoedigheid

Twee andere vruchten die Paulus noemt zijn geloof en zachtmoedigheid. Met geloof wordt hier bedoeld dat je trouw bent en dat je anderen vertrouwt. Zachtmoedigheid mag je ook vertalen met...

Dinsdag: Matigheid

De laatste vrucht die Paulus noemt is matigheid. Dit betekent niet dat je niet mag genieten of heel sober moet leven. Met matigheid bedoelt Paulus bedachtzaamheid of zelfbeheersing. Het betekent...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 juli: Vruchten van de Geest

Het thema van deze week is "Vruchten van de Geest’. Deze week bespreken we de negen vruchten van de Geest, die Paulus noemt in Galaten 5. Wat bedoelt Paulus? Zie ik die vruchten ook in mijn leven? Hoe kom ik aan die vruchten? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen.