HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 mei: Onze Vader

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema:Onze Vader, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Aanhef en slot

Deze week denk jij na over het gebed des Heeren. Jij kent dit gebed waarschijnlijk als het ‘Onze Vader’. De Heere Jezus geeft dit gebed aan Zijn discipelen, als zij Hem vragen hoe ze...

Woensdag: De eerste bede

Wat is het eerste waar jij elke dag om bidt? De Heere Jezus leert je in het Onze Vader als eerste te bidden om de heiliging van Gods Naam. In de Bijbel lees je veel verschillende namen van de...

Donderdag: De tweede bede

Elk mens op deze aarde hoort bij een koninkrijk en dient een koning. Jij, ik, wij allemaal.

Ook al zijn er veel landen op deze aarde, toch zijn er ten diepste maar twee koninkrijken....

Vrijdag: De derde bede

De Heere Jezus worstelt met Zijn Vader in de hof van Gethsémané. Aan het kruis moet hij straks de volle toorn van God over de zonde dragen. En Hij weet ook hoe vreselijk dat is. De...

Zaterdag: De vierde bede

Toen jij vanmorgen wakker werd, was het lekker warm in huis. Toen jij uit bed stapte, had je kleren om aan te trekken. Toen jij naar beneden ging, was er eten en drinken om te ontbijten. Denk je...

Zondag: De vijfde bede

Begrijp jij de boodschap van Christus in deze gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht? Jij en ik, allebei hebben we schulden. Door onze zonden staan wij in de schuld de Heere. Nooit kunnen...

Maandag: De zesde bede

Heb jij er ook last van? Of begrijp je echt niet waar het over gaat als je hoort over verzoeking door de duivel?

Zolang je in satans macht bent, laat hij je met rust. Het is zijn...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 8 t/m 14 mei: Onze Vader

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema:Onze Vader, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).