HHJO Bijbelrooster 9 t/m 15 juni: Keuzes maken

Elke dag moet je keuzes maken. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is: hoe maak je deze keuzes? In het licht van Gods Woord? Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerkorganisatie, gaat over keuzes maken.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Ik ben de HEERE uw God

Achter ons ligt Pinksteren. De herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is Jezus Christus Die Zijn Geest uitstort. Deze levendmakende Geest heeft Hij verworven. Zo vallen in dit...

Woensdag: Geef Mij uw hart

Gisteren lieten we de woorden uit de profeet Jeremia horen waar de HEERE zegt: Ik ben de HEERE, uw God. Wie zich hartelijk – door het geloof – verbonden weet met Hem, die leeft ook...

Donderdag: Het ware beeld ván God

‘Ik ben de HEERE, uw God’, zo sprak de HEERE tot Zijn volk en zo zegt Hij het tot ons. Maar Israël zegt, wanneer ze het gouden kalf ziet: ‘Dit zijn uw goden,...

Vrijdag: Gods heerlijke naam

Waar Hij ons tot Zijn eigendom heeft gemaakt, worden wij ook geroepen om Zijn Naam te eren. In dit gedeelte houdt het verband met de strijd rondom de Joodse spijswetten. Paulus benadrukt dat een...

Zaterdag: Onze heilige roeping: christen zijn

Romeinen 13 is een bekend hoofdstuk. Het behandelt de verhouding tussen de gelovigen en de overheid. Wij moeten ons allemaal onderwerpen aan (erkennen van) de overheid. Het is gezag door God...

Zondag: Zondag: een feestdag?!

De eerste vier geboden begonnen met de machtige woorden: ‘Ik ben de HEERE, uw God’. Op deze dag van de HEERE denken we aan het vierde gebod, de afsluiting van de geboden die spreken...

Maandag: Duur gekocht

Het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen kent als onderwerp een ernstige vermaning tegen ontucht en hoererij. Paulus constateerde dat er gelovigen waren die meenden dat op lichamelijk terrein...

Leesplannen

HHJO Bijbelrooster 9 t/m 15 juni: Keuzes maken

Elke dag moet je keuzes maken. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is: hoe maak je deze keuzes? In het licht van Gods Woord? Dit Bijbelrooster, gemaakt door de Hersteld Hervormde Jeugdwerkorganisatie, gaat over keuzes maken.