HJW Bijbelleesrooster 11 t/m 17 september: Dankbaar om Gods trouw

Dankbaar zijn, waarvoor ben je dat? Misschien denk je dan wel aan grote dingen, zoals genezing van een ziekte of het behalen van je diploma. Maar ben je ook dankbaar voor dingen die vanzelfsprekend lijken? Dat je elke dag eten hebt? Een dak boven je hoofd? Vrienden om je heen? Jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW) denkt deze week met je na over dankbaar zijn.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Heidenen behoren ook tot Gods volk

Het gaat in de hoofdstukken 9 tot 11 steeds over Gods handelen met de Joden en met de heidenvolken. In de vandaag gelezen verzen ziet Paulus in de profetie van Hosea zelfs dat God Zijn volk...

Woensdag: Een rest wordt behouden

Gaf Paulus gisteren vanuit de Schrift licht over Gods erbij trekken van de heidenvolken, vandaag laat hij in onze verzen zien dat Jesaja al heeft gezegd dat het aan Abraham beloofde talrijke...

Donderdag: Geschonken rechtvaardigheid

Paulus komt in deze verzen aan een afronding toe van wat hij over Israëls plaats in Gods heilshandelen kan zeggen. En dan ziet hij de schrijnende tegenstelling dat de heidense volken het...

Vrijdag: Paulus’ voorbede

Het hartzeer waar Paulus in hoofdstuk 9 van sprak, komt nog eens naar voren als hij zijn genegenheid (letterlijk: welbehagen – zoals God dat volgens de engelenzang in mensen heeft!) voor...

Zaterdag: Een nabije, geschonken Christus

Hoe kunnen wij met God leven? Hoe heeft God ons leven bedoeld en waar loopt het op uit? Daar hebben alle wereldreligies een eigen antwoord op gegeven. Paulus wist bij voorbeeld van de Griekse en...

Zondag: Wie niet beschaamd wordt

Het gaat Paulus om de juiste belijdenis en het juiste belijden. Wat moet beleden worden? Dat Jezus de Kurios is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Dat lijkt een heel korte belijdenis,...

Maandag: Jezus is Heere over Jood en Griek

Gisteren lazen we wat Paulus over het ware geloofsbelijden schrijft. Hij wees daarbij ook op de Schrift, op Jesaja 28. Nu doet hij dat weer en komt met een citaat uit Joël 2. Hij is immers...

Leesplannen

HJW Bijbelleesrooster 11 t/m 17 september: Dankbaar om Gods trouw

Dankbaar zijn, waarvoor ben je dat? Misschien denk je dan wel aan grote dingen, zoals genezing van een ziekte of het behalen van je diploma. Maar ben je ook dankbaar voor dingen die vanzelfsprekend lijken? Dat je elke dag eten hebt? Een dak boven je hoofd? Vrienden om je heen? Jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW) denkt deze week met je na over dankbaar zijn.