">

HJW Bijbelrooster 1 t/m 7 mei: Leven ondanks sterven

Is de dood voor jou het einde? Of is het een doorgang tot het eeuwige leven. Jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij "Leven ondanks sterven".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Jezus leeft!

Lees eens goed Wie zegt dat Hij is opgestaan. De Heere laat het zelf via Zijn dienaren uit de hemel aan vergeetachtige discipelen verkondigen en Hij geeft ook vandaag nog dezelfde boodschap:...

Woensdag: Herinner u Zijn Woord

Het is opvallend dat de korte paaspreek aan de vrouwen voor het grootste deel bestaat uit een herhaling van de woorden van de Heere Jezus. Calvijn zegt hierover: “Het is alsof de engelen...

Donderdag: Vrijgesproken om Jezus’ wil

Wat is geloven? Paulus neemt in Romeinen 4 Abraham als voorbeeld. Het zaligmakend geloof richt zich alleen op God, op Zijn belofte en houdt daaraan vast. Dat geeft strijd. Want wat zijn er een...

Vrijdag: Hoop op de Levende Christus!

Naarmate je gelooft, ervaar je de rijkdom, dat God een God is, Die de goddeloze om niet rechtvaardigt. Die mens deelt, door de Heilige Geest in het hart, in de vrede bij God, maar ook, in de...

Zaterdag: Begraven door de doop in de dood

 Vandaag mag de boodschap weer klinken: door één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Maar… ook dat door één mens, Jezus...

Zondag: Eén plant met Hem

Heerlijke genade: God rekent het werk van de tweede Adam aan ons toe, alleen door het geloof. Paulus spreekt over het één plant geworden zijn met Christus. Een ent op een boom van...

Maandag: Met Hem léven

De ware gelovigen hebben niet alleen gemeenschap aan Christus’ dood, maar ook aan Zijn leven. Paulus onderstreept dat dit niet een zaak is, die tot stand gebracht wordt van onze kant, maar...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 1 t/m 7 mei: Leven ondanks sterven

Is de dood voor jou het einde? Of is het een doorgang tot het eeuwige leven. Jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij "Leven ondanks sterven".