HJW Bijbelrooster 13 t/m 19 oktober: Als de Heere recht doet

Het is een wat onbekend thema deze keer, gebaseerd op de vier eerste hoofdstukken van Jesaja. Des te meer reden om ons daar eens in te verdiepen.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De os en de ezel

Jesaja 1:3

Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijns heren; maar Israel heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet’.

‘Die stomme dieren’, zo zegt men...

Woensdag: Kom dan

‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw’.

Dit zijn misschien wel de bekendste woorden uit...

Donderdag: Door recht verlost

‘Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid’.

Deze woorden worden in de preek nog wel eens aangehaald. Wat betekenen ze? Sion is Jeruzalem....

Vrijdag: De Heere in Jeruzalem

‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren Woord uit Jeruzalem’

Jesaja mag als profeet heel ver in de toekomst kijken. Hij mag als het ware al zien dat de Heere Jezus in...

Zaterdag: Van mensen niets verwachten

‘Laat gijlieden dan af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?’

De oordelen zullen komen over Israel. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. De...

Zondag: De stok en de staf

‘Want ziet, de Heere HEERE der heirscharen, zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen de stok en de staf.’

In het Juda in de tijd van Jesaja kwam de zonde van het volk vooral...

Maandag: Veiligheid in de hut

‘En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging’.

De oordelen zullen over Juda komen. De Heere gaat hen vanwege...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 13 t/m 19 oktober: Als de Heere recht doet

Het is een wat onbekend thema deze keer, gebaseerd op de vier eerste hoofdstukken van Jesaja. Des te meer reden om ons daar eens in te verdiepen.