">

HJW Bijbelrooster 14-20 februari: Zonde

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. In dit Bijbelrooster staat het thema "zonde" centraal.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Ik bepaal het zelf

Het is voor een christen een hele bemoediging te weten dat je niet langer je eigen baas bent, maar dat je van een Ander bent. De genadige verbinding met God door Jezus Christus, dat is nu juist...

Woensdag: Er is betaald!

Iets dat ons veel gekost heeft, daar zijn we zuinig op. Dat bewaren we zorgvuldig. Zou de Heere Jezus ook niet zuinig zijn op Zijn Gemeente? Zou Hij niet alle zorg besteden aan een volk, waar...

Donderdag: Besef van zonde is belangrijk

“Moeten we dit echt allemaal leren?” vragen we soms aan een docent als hij de stof voor een tentamen op geeft. Je vraagt dit omdat de stof je teveel lijkt of wel heel ingewikkeld is....

Vrijdag: Van zonde en schuld verlost!

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. Het gaat niet om hoe zwaar en hoeveel je gezondigd hebt, wat nog...

Zaterdag: Zonde kennen

Ellende, pijn en verdriet. Dat is er ontzettend veel in de wereld, ze is er vol mee! In het groot en het klein. Zo erg zelfs dat men tegenwoordig ook wel zegt: “Het leven is...

Zondag: Zo heeft God het niet bedoeld

Lukt het je om de wil van God volmaakt te doen? De rijke jongeling dacht van wel. “Al deze dingen” zei hij, “heb ik onderhouden van mijn jeugd af.” Hij was best te...

Maandag: Het beeld is kapot

Wat lijkt die jongen op z’n vader! Wat lijkt dat meisje op haar moeder! “Als twee druppels water,” hoor je dan vaak zeggen. Zo leken ook wij als mensen op God onze Schepper....

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 14-20 februari: Zonde

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. In dit Bijbelrooster staat het thema "zonde" centraal.