HJW Bijbelrooster 17-23 januari: Lijden of leiding naar de Toekomst?

Het jaar is nog maar pas begonnen. Hoe sta je tegenover de toekomst? In lijden. Wie heeft de leiding? Gaat het naar een heerlijke Toekomst?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Doet God onrecht?

Wordt er onrecht gevonden bij God, ja of nee. Nee, zeggen Jobs vrienden. En dus… hoor je de redenering? God doet geen onrecht en dus moet Job in het verborgene zwaar gezondigd...

Woensdag: De zin van het lijden

Lezen: 2 Korinthe 1: 5-7

Heeft lijden om Christus’ wil zin? Of kunnen we er alleen maar kwaad in zien? Dat verdrukking van christenen een kwaad is waarachter we Gods grote...

Donderdag: Door lijden tot heerlijkheid

Petrus sprak in één van de verzen nog een indrukwekkende lofprijzing uit, nu daalt hij weer af naar de harde werkelijkheid van het dagelijkse leven. En voor ons is die...

Vrijdag: Zó kun je het ook zien

Het komt nog al eens voor dat moeilijkheden in het leven van mensen er toe leiden dat mensen steeds verder bij God vandaan komen te staan. ‘Als God bestaat waarom is er dan zoveel ellende...

Zaterdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zondag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 17-23 januari: Lijden of leiding naar de Toekomst?

Het jaar is nog maar pas begonnen. Hoe sta je tegenover de toekomst? In lijden. Wie heeft de leiding? Gaat het naar een heerlijke Toekomst?