">

HJW Bijbelrooster 17 - 23 oktober: Een genadig Koning

God de Heere heerst over hemel en aarde. Oneindig groot is Hij. En tegelijkertijd oneindig dichtbij in Zijn Zoon Jezus Christus. Jongerenorganisatie  Hervormd JeugdWerk (HJW) staat deze week in dit Bijbelrooster stil bij "Een genadig Koning".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een genadig Koning

Als een volk geruïneerd is, is er een behoefte aan een bekwame en actieve bestuurder. Iemand die het volk kan regeren. In Jesaja 9 wordt van zo’n Koning gesproken. In de verzen 1 tot...

Woensdag: De Koning en Zijn onderdanen

Wat heb je allemaal nodig om koning te kunnen zijn? In ieder geval onderdanen. Wie zijn nu de onderdanen van Koning Jezus? Jezus spreekt hierover in een gelijkenis. Een koning heeft een maaltijd...

Donderdag: De Koning en Zijn Koninkrijk

 

In de Bergrede krijgen we te horen hoe het er in het Koninkrijk van Christus aan toe gaat. We krijgen zelfs een kijkje in de schatkist. Deze Koning draagt namelijk de zorg voor...

Vrijdag: De Koning en Zijn Kroon

 

Maar hoe werd die schatkist gevuld? Hoe is er dan voor die onderdanen betaald? Daarvoor moest de Heere Jezus sterven. Het bloed van de Rechtvaardige moest vloeien om voor...

Zaterdag: De Koning en Zijn mantel

In het gedeelte dat we gisteren lazen kwamen we ook een mantel tegen. Een purperen mantel. Purper was een kleur die door de keizers, heersers en priesters gedragen mocht worden. En ook alleen...

Zondag: De Koning en het volkslied

 

Wat hebben wij een mooi volkslied! Wanneer je een hele oude versie bekijkt van alle coupletten van het Wilhelmus, zie je dat er boven staat: Een nieu Christelick Liedt. Zou...

Maandag: De Koning en Zijn eeuwige heerschappij

‘Die op de troon zat, zeide: ziet, Ik maak alle dingen nieuw’. Dat is die lieve Koning die spreekt tot Zijn onderdanen. Tot onderdanen die er telkens weer achter komen dat ze van...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 17 - 23 oktober: Een genadig Koning

God de Heere heerst over hemel en aarde. Oneindig groot is Hij. En tegelijkertijd oneindig dichtbij in Zijn Zoon Jezus Christus. Jongerenorganisatie  Hervormd JeugdWerk (HJW) staat deze week in dit Bijbelrooster stil bij "Een genadig Koning".