HJW Bijbelrooster 17 t/m 23 november: Gods zegen in het leven van Jakob

Jakobs leven was niet makkelijk: zijn tweelingbroer wilde hem doden, hij moest vluchten waardoor hij zijn moeder nooit meer terug zou zien, hij werd bedrogen door zijn oom, zijn vrouwen vochten elkaar de tent uit en zijn zoons waren bepaald geen lievertjes. En toch: Jakob was een gezegend mens. Gods zegen was met Hem.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gods zegen beloofd en verlangd

Izak en Rebekka hebben tot God gebeden om kinderen. God heeft hen daarin op Zijn tijd gezegend. Vervolgens belooft God aan Rebekka al dat Jakob de eerstgeboortezegen zal ontvangen en niet...

Woensdag: Gods zegen ontvangen, ondanks bedrog

Als je het voorgaande gedeelte ook leest, of deze geschiedenis uit je hoofd kent, dan denk ik dat er maar één gedachte bij je boven komt.

Het is gemeen! Jakob is een...

Donderdag: Gods zegen als je alleen bent

Daar loopt hij met de ziel onder zijn arm. Dat spreekwoord onder ons geeft aan dat hij met zichzelf geen raad weet. Zo lijkt het voor Jakob wel te zijn. Ezau wil hem doden. Rebekka zal hij nooit...

Vrijdag: Gods zegen voor huwelijk en gezin

Dit thema is toch niet voor jongeren? Ja zeker. Bij voorbereiding op verkering en trouwen is belangrijk om uit de Bijbel te leren wat God zegt.

Jakob kwam onschuldig in deze situatie....

Zaterdag: Gods zegen in het werk

In vers 42 vat Jakob samen dat hij alleen met de zegen van God zijn werk heeft kunnen doen.

Als God niet bij hem was geweest, zou hij nog met lege handen naar Kanaän moeten...

Zondag: Gods zegen door uitredding in Zijn Naam

Bij Jakob is vrees voor Ezau. Dat is menselijk ook wel te begrijpen. Hij had Ezau immers bedrogen. Zou verzoening mogelijk zijn? Jakob maakt een geschenk klaar om zijn broer met zich te...

Maandag: Jakob dankt God voor Zijn zegeningen

God heeft Jakob moeten aansporen om weer terug te gaan naar Bethel.

Was hij zijn belofte aan God vergeten? Veel bezigheden, ook veel zonden, waren er tussen gekomen. Jakob maakt schoon...

Leesplannen

Actief

HJW Bijbelrooster 17 t/m 23 november: Gods zegen in het leven van Jakob

Jakobs leven was niet makkelijk: zijn tweelingbroer wilde hem doden, hij moest vluchten waardoor hij zijn moeder nooit meer terug zou zien, hij werd bedrogen door zijn oom, zijn vrouwen vochten elkaar de tent uit en zijn zoons waren bepaald geen lievertjes. En toch: Jakob was een gezegend mens. Gods zegen was met Hem.